powrót

Zawsze dla Piastowa

To nie slogan wyborczy, a faktyczne zobowiązanie urzędujących władz mazowieckiego miasta, które stawiają na nieustanny, zrównoważony rozwój.

Położony w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy Piastów jest jednym z najmłodszych i najmniejszych miast na Mazowszu, a zarazem jednym z najgęściej zaludnionych miast w Polsce – 3 970 osób na km². To sprawia, że jest ciekawą jednostką samorządową do zarządzania, ale, jak podkreśla burmistrz Grzegorz Szuplewski, jemu i współdecydującym o losach miasta przyświeca przede wszystkim dewiza służby lokalnej społeczności. – Staramy się stwarzać mieszkańcom jak najlepsze warunki do życia. Nie zgadzamy się i nie przyjmujemy biernej postawy wobec określenia, że jesteśmy sypialnią Warszawy. Chcemy, żeby nasi mieszkańcy odnajdywali w Piastowie wszystkie potrzebne elementy do sprawnego funkcjonowania na wszystkich płaszczyznach życia – mówi G. Szuplewski.

Stereotypy udaje się przełamywać głównie dzięki licznym inwestycjom i ciągłemu rozwojowi. Miasto jest skanalizowane w 90%, sieci wodociągowe poprowadzone są do 70% mieszkańców, a liczby te z roku na rok się zwiększają. Dzięki wsparciu z WFOŚiGW ukończono budowę systemu odwodnienia północno-zachodniej, najsilniej zurbanizowanej części miasta. W latach 2015–2016 wykonany został także szereg prac poprawiających stan nawierzchni dróg.

Piastów mocno stawia na edukację, kulturę i sport. Ma bogatą ofertę dla mieszkańców. Spora w tym zasługa zarówno władz, jak i jednostek samorządowych. Metodą na dobre zarządzanie miastem są relacje międzyludzkie. Udało się nam stworzyć model współpracy i porozumienia z ludźmi odpowiedzialnymi za określone zadania. Mowa tutaj m.in. o dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury czy dyrektorze MOSiR, którzy zarządzając, nadają Piastowowi odpowiedniej dynamiki. Z takimi współpracownikami można razem budować coś naprawdę trwałego – mówi G. Szuplewski.

Efekty takiej współpracy są widoczne na każdym kroku. Dobrą renomą cieszy się choćby Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza, które przyciąga wielu uczniów zainteresowanych nauką, nie tylko z Piastowa.

Ważną inicjatywę na najbliższe lata stanowi rozbudowa kompleksu szkolnego. Magistrat chce zrobić z niego wizytówkę miasta, która będzie nie tylko prezentować wysoki poziom nauczania i bogatą ofertę edukacyjną dla młodzieży, ale też pełnić funkcje dodatkowe. W 2017 r. przy liceum rozpocznie się budowa nowego skrzydła, w którym będą mieściły się również biblioteka publiczna oraz nowoczesna miejska hala sportowa. Kolejną inwestycją zaplanowaną na najbliższe miesiące jest budowa filii przychodni zdrowia.

Co ciekawe, wszystkie te budynki powstaną w nowoczesnej technologii pasywnej, czyli o bardzo niskim zużyciu energii. Mają być nie tylko odpowiedzią na wchodzące w życie wymogi powstawania budynków publicznych, ale również stanowić ważny element planu zrównoważonego rozwoju. Bo właśnie jego idea jest dla włodarzy kluczowa. – Leży nam na sercu dobro naszego miasta i tym samym bierzemy odpowiedzialność za to, w jakim stanie przekażemy Piastów następnym pokoleniom – sumuje G. Szuplewski.

 

Anna Knapek

 

 

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013