powrót

Zabrzańska SM = skuteczność

Zarządzanie ogromną Zabrzańską Spółdzielnią Mieszkaniową jest dobre i efektywne na każdym polu

Niewiele spółdzielni mieszkaniowych w Polsce może dorównać Zabrzańskiej pod względem liczebności członków, powiązanej z tym wielkości zasobów, ale i powodzenia w dobrym zarządzaniu. Konsekwentnie realizowana termomodernizacja, poprawa estetyki wielkich bloków, utrzymywanie opłat na społecznie akceptowalnym poziomie są tego najlepszym wyrazem.

ZSM zarządzana jest sprawnie, tanio i skutecznie. Efekty widać na zewnątrz za sprawą nowych elewacji spółdzielczych bloków: miasto staje się kolorowe, a odnowione budynki cieszą oczy. Konsekwentnie prowadzone remonty dróg, chodników, dachów, a także dbałość o zieleńce i place zabaw – wszystko to sprawia, że ludziom mieszka się coraz lepiej i wygodniej, a także bezpieczniej.

Ale nie tylko zewnętrzne atrybuty świadczą o dobrej jakości zarządzania. Ilość prac koniecznych do utrzymania w odpowiednim stanie i standardzie 214 budynków zamieszkiwanych przez ok. 24 tys. ludzi w ZSM budzi podziw, ma też konkretny wymiar. Remonty i inwestycje planowane są w cyklach trzyletnich, z odpowiednim wyprzedzeniem i konsultowane podczas spotkań informacyjnych. Termomodernizacja budynków, wymiana wodomierzy, montaż urządzeń zmniejszających pobór energii elektrycznej w pomieszczeniach wspólnych zaowocowały możliwością utrzymania opłat w przyszłym roku na niezmienionym poziomie, a w niektórych przypadkach zaliczek na media – nawet ich obniżeniem. Rokrocznie Zabrzańska SM uzyskuje nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej.

To wynik naszej wieloletniej, stabilnej polityki ekonomicznej i techniczno-remontowej – zaznacza Włodzimierz Bosowski, prezes Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. – Efekt dużej skali pozwala na koncentrację sił i środków, a także negocjowanie korzystnych warunków dostaw i usług. I – co chyba najważniejsze – mieszkańcy mogą się czuć bezpiecznie. Nie grożą im niespodziewane zdarzenia ani podwyżki opłat. Spółdzielnia jest wiarygodna i stabilna finansowo.

Danuta Klimek