powrót

Wzorcowy odzysk

Nowe standardy unijne, które zaczną obowiązywać w 2020 r., a w skali kraju dopiero są wdrażane, w ZUOK „Orli Staw” stanowią już codzienność.

 

 

U schyłku XX w. ówczesne władze Kalisza uznały, iż z problemem nieczystości warto zmagać się wspólnie z innymi samorządami, rozwiązując go kompleksowo i planowo. W ślad za tą ideą w 1998 r. powstał Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Obok Kalisza jego rdzeń tworzyły miasta Sieradz i Turek. Samorządowy sojusz okazał się na tyle skuteczny, że zaczął przyciągać nowych partnerów, których przybywa do dziś. Aktualnie Związek skupia 21 miast i gmin z województw wielkopolskiego i łódzkiego. Działa na obszarze blisko 2,5 tys. km2, obejmując ok. 320 tys. mieszkańców. – Poszerzenie członkowskiego składu jest kwestią najbliższych miesięcy, wydaje się, że wkrótce dołączy do nas Pleszew – zapowiada Daniel Tylak, Przewodniczący Zarządu Związku.

Czołowy atrybut kierowanej przez niego organizacji stanowi usytuowany w pobliżu Cekowa Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” – imponująca inwestycja, rozwiązująca na lata problem odpadów regionu. Wniosek o przedakcesyjne wsparcie budowy kompleksu gotowy był w 2002 r. Unijna dotacja wyniosła ok. 12 mln euro, zaś koszt przedsięwzięcia ok. 20 mln euro. 22% tej sumy pokryto pożyczkami z NFOŚiGW i WFOŚiGW, a 17% stanowił wkład własny (gminy wyłożyły ok. 20 mln zł). Zakład uzupełnia uruchomiona w 2010 r. Stacja Przeładunku Odpadów – położony w Sieradzu węzeł logistyczny, pozwalający sprawnie ekspediować do miejsca przetwarzania odpady z odległych gmin.

„Orli Staw” jest wzorcowym przykładem nowoczesnej gospodarki odpadami. Przyjmuje je, sortuje i doczyszcza, kompostuje bioodpady, składuje to, czego wykorzystać już nie można, zajmuje się odpadami niebezpiecznymi, budowlanymi i wielkogabarytowymi. W ub. r. jego przerób wyniósł ok. 80 tys. ton, z których powstało zaledwie 38% balastu unieszkodliwionego przez składowanie, zaś resztę zagospodarowano w inny sposób. Należy podkreślić, że normy unijne przewidują do 2020 r. znaczny wzrost wskaźników efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi w stosunku do aktualnej sytuacji w Polsce.. Wynik „Orlego Stawu” jest na tym tle imponujący. Sprzedaż surowców wtórnych daje Związkowi przychód rocznie rzędu 2,5 mln zł.

18 września br. oddano do użytku 7-hektarową kwaterę składowania o 40-letniej możliwości eksploatowania. Inwestycję połączono z budową instalacji do wytwarzania na bazie gazu składowiskowego energii elektrycznej i cieplnej. Zakład w 3/4 pokrywa zapotrzebowanie na prąd i ciepło własną produkcją.

Zanim powstał „Orli Staw”, na obszarze Związku było 15 składowisk, które na dziś są zlikwidowane i w większości zrekultywowane. To olbrzymi efekt ekologiczny. Przed nami perspektywy szerszego wykorzystania nowych źródeł energetycznych, m.in. z odpadów wysokokalorycznych – sumuje Daniel Tylak.

 

 

Maciej Pawłowski

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013