powrót

Wysoka i pewna emerytura z DSA

Nie tak dawno w Polsce wprowadzona została reforma systemu emerytalnego - zamierzenia były szczytne, ale koniec końców, pojawiła się niepewność co do wysokości przyszłych emerytur. DSA Investment S.A. znalazło antidotum na ten palący problem.

 

 

Impulsem do rozpoczęcia naszej działalności była wyraźnie kształtująca się w polskiej rzeczywistości gospodarczej i makroekonomicznej potrzeba dodatkowego oszczędzania z myślą o emeryturze, a także budowie zabezpieczenia finansowego i w konsekwencji osobistej niezależności finansowej - mówi Kamil Krążek, prezes zarządu DSA Investment S.A. – Aspekt ten staje się szczególnie istotny w kontekście niedawnych zmian legislacyjnych, w tym ograniczenia roli OFE w systemie emerytalnym, a także kryzysu demograficznego i realnej w najbliższych dekadach perspektywy niewydolności ZUS-u. Dlatego wychodzimy naprzeciw tym problemom, zachęcamy ludzi, aby nie zwlekali z zabezpieczeniem własnej przyszłości i wzięli sprawy w swoje ręce. Często wydajemy pieniądze spontanicznie, nie patrząc na długoterminowe konsekwencje swoich decyzji, staramy się więc pokazać skutki tych działań w przyszłości.

Jako firma prowadzimy liczne akcje edukacyjne, oferujemy naszym klientom produkty o charakterze inwestycyjnym, stanowiące rozwiązanie wielu ich problemów oraz zabezpieczenie ich finansowej przyszłości.

Jednak do czasu osiągnięcia przez nich niezależności finansowej, w ich życiu mogą wydarzyć się różne sytuacje, np. ciężka choroba, nowotwór, utrata pracy, wypadek itd. Mamy na to gotowe, sprawdzone rozwiązania, dzięki którym przy takich zdarzeniach mogą być spokojniejsi.

 

 

Osobisty doradca na dobre i na złe

 

DSA Investment S.A. należy do Grupy Kapitałowej DSA, która jest obecna na rynku finansowym od szesnastu lat, dzięki czemu może zaproponować szeroką ofertę w dziedzinie finansów osobistych. Od początku istnienia, władze spółki stawiają na profesjonalizm i wysoką jakość obsługi, opierając się na instytucji doradcy finansowego (nie prowadząc płatnego doradztwa inwestycyjnego). Metodą dotarcia do zainteresowanych jest sprawdzony system poleceń, ponieważ dobrze obsłużony i zadowolony klient potrafi skutecznie wskazać kolejnych. Celem działalności jest wypracowanie długofalowej relacji, tak aby na bieżąco doradzać klientom w różnych sytuacjach życiowych. Jest to o tyle istotne, że obok rozwiązań bezpośrednio związanych z zabezpieczeniem finansowej przyszłości, Grupa Kapitałowa DSA posiada atrakcyjną ofertę produktów finansowo-prawnych, m.in. pomoc w uzyskaniu odszkodowań czy zabezpieczenie i finansowanie biznesu w zależności od sytuacji życiowej prowadzącej go osoby. Dzięki takiej polityce liczba klientów zbliża się do miliona, a grono beneficjentów programów inwestycyjno-oszczędnościowych stale się poszerza.

 

Wysoka stopa zwrotu

 

Podstawowym elementem skutecznej strategii DSA Investment S.A. jest przekonanie klienta, iż w długim okresie czasu – 10, a najlepiej 20 i więcej lat - instrumentami przynoszącymi atrakcyjne dochody będą przede wszystkim akcyjne fundusze inwestycyjne (poprzez Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe). Elastyczna (ale nie nerwowa, nie na każdy ruch) reakcja na bessę lub hossę na Giełdzie Papierów Wartościowych, pozwoli zminimalizować ryzyko i uniknąć inwestowania w fundusze, w momentach, w których ceny aktywów są przewartościowane, a więc w okresach szczytów hossy.

Dzięki takiej polityce od 2009 r. podstawowy portfel funduszy inwestycyjnych oferowanych przez DSA, wypracował ponad 70 % zysku, co stanowi wynik znakomity, zważywszy na fakt, że nie był to dobry okres dla polskiej giełdy. Niedawno DSA wprowadziło na rynek nowy, dedykowany produkt stworzony przez swojego głównego partnera – AXA – o nazwie Semper Liberum, który ma szansę stać się hitem i uzyskuje bardzo pozytywne recenzje. Działania związane z jego promocją mają pomóc w osiągnięciu celu strategicznego, jakim jest objęcie przez DSA 20% udziału w rynku produktów inwestycyjno-emerytalnych.

 

 

Społecznie odpowiedzialni

 

Edukacja finansowa to jedna z podstaw, na których opiera się działalność biznesowa DSA Investment S.A. Dlatego wszyscy klienci otrzymują regularnie biuletyn, w którym eksperci spółki przybliżają zasady rządzące współczesną ekonomią, wyrażają opinie na temat istotnych wydarzeń gospodarczych oraz doradzają w podjęciu decyzji finansowych. Ponadto menadżerowie DSA edukują klientów - m.in. podczas dwudniowych cyklicznych seminariów pod nazwą SMART IN BUSINESS. Jest to prawdopodobnie jedyny taki cykl szkoleń w Polsce z zakresu inteligencji biznesowej i finansowej. Warto, aby na takie seminarium zapisał się każdy zainteresowany światem finansów. DSA Investment S.A. buduje swoją markę w oparciu o takie wartości jak profesjonalizm, rzetelność, zaufanie, odpowiedzialność i transparentność. Etyka to priorytet w stosunku do partnerów biznesowych, pracowników i przede wszystkim inwestorów. Kluczowe decyzje zarządu podejmowane są zawsze w kontekście wartości moralnych i etycznych. DSA wie, że odpowiedzialny biznes to w dłuższej perspektywie dwustronnie opłacalna strategia, a zasada win – win stanowi podstawę relacji z otoczeniem. Dlatego Grupa inwestuje m.in w rozwój sportu: jest właścicielem klubu piłkarskiego Miedź Legnica, klubu szachowego Polonia Wrocław i drużyny kolarskiej MTB Votum Team Wrocław. Powołano do życia także fundację, której celem jest pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz osobom z nabytymi chorobami neurologicznymi, a także pomoc ludziom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Z pomocy fundacji skorzystało już blisko 1500 podopiecznych.

Najnowszą inicjatywą społeczną Grupy jest projekt Krok Przed Rakiem. W tej chwili trwają prace nad serwisem internetowym poświęconym profilaktyce chorób nowotworowych, zabezpieczeniu finansowania leczenia i opieki medycznej oraz propagowaniu zdrowego stylu życia.

Piotr Kamiński

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013