powrót

Wymiar środowiskowy

Mieszkańcy Ciechanowa i okolic, a także firmy, zakłady i inne instytucje każdego dnia mogą liczyć na niezawodną dostawę czystej wody

 

Miejska sieć wodociągowa liczy ponad 155 km długości, zaś kanalizacyjna niewiele mniej, bo niespełna 122 km. Zarządzający nimi Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie dostarcza codziennie ok. 7,5 tys. m3 czystej, świeżej wody do ok. 50 tys. klientów, a odbiera 9,2 tys. m3 ścieków od ok. 45 tys. ich „producentów”, dbając przy tym o środowisko. Studnie głębinowe, pompy, kilometry rurociągów wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalnia ścieków – wymagają nieustannej troski ponadstuosobowej załogi, a także odpowiednich inwestycji.

Ośmioletni projekt z udziałem środków unijnych pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa – I Etap” o wartości ponad 127 mln zł miał wymiar przede wszystkim środowiskowy. W jego wyniku umożliwiono podłączenie do kanalizacji 5 479 mieszkańców, a także likwidację przydomowych szamb. Oprócz tego – co szczególnie istotne w okresach upałów – zwiększyła się wydajność stacji uzdatniania wody.

Na szczególną uwagę zasługuje modernizacja oczyszczalni ścieków wybudowanej w latach 90. w południowo-zachodniej części miasta w dolinie rzeki Łydyni – mówi Jerzy Ryziński, wiceprezes ZWiK w Ciechanowie Sp. z o. o. – Wcześniej mieliśmy wiele problemów, przede wszystkim z powodu systematycznie wzrastającej suchej masy powstających osadów. Po modernizacji osiągnęliśmy doskonałe efekty. Redukcja zanieczyszczeń organicznych jest na poziomie 98,0%, a związków azotu i fosforu sięga wartości 93,1–96,4%. To znacznie przewyższa unijne standardy, które zadowalają się poziomem 70%.

Nową rolą ciechanowskiej oczyszczalni jest produkcja energii elektrycznej z biogazu używanego do napędzania 500-kilowatowej jednostki kogeneracyjnej, pokrywającej potrzeby własne w 77–84% i cieplne do procesu technologicznego, a także do ogrzewania obiektów i do celów socjalno-bytowych.

 

Danuta Klimek

 

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013