powrót

Współpraca wysokich lotów

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej zdobył EuroSymbol Synergii Nauki i Biznesu. To ukoronowanie wieloletniej współpracy nauki i przemysłu słynnej Doliny Lotniczej.

 

Od wielu lat WBMiL konsekwentnie realizuje politykę połączoną z misją prowadzenia badań naukowych i kształcenia na światowym poziomie z uwzględnieniem potrzeb otoczenia przemysłowego, gospodarczego i społecznego.

Tylko w ostatnich 4 latach naszej działalności udało nam się zrealizować ponad 50 dużych projektów badawczych i ponad 400 prac zleconych dla świata biznesu. Niektóre wciąż trwają. Dla przykładu, w ramach Programu Demonstrator+ włączyliśmy się w prace nad projektem dotyczącym rozwijania części silników lotniczych pracujących w krytycznych warunkach. Wartość projektu przekracza 10 mln zł – mówi prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp, dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.

Istotnym elementem podkreślającym ogromny potencjał naukowo-badawczy Politechniki Rzeszowskiej to zakończony z końcem tego roku projekt pn: „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym”. Ogromne przedsięwzięcie, realizowane od 8 lat przez 12 ośrodków naukowych, nagrodzone w 2013 r. EuroSymbolem Innowacji, zakończyło się stworzeniem rozwiązań technologicznych, które wpłyną na rozwój polskich firm lotniczych. Co istotne z punktu biznesowego, również podniosą poziom ich innowacyjności a poprzez to rozwój gospodarki zarówno w skali regionalnej, jak i w skali kraju.

Przedsiębiorcy z branży lotniczej z uznaniem wypowiadają się na temat wyników prac naukowców z Rzeszowa. – To dla nas dobra wiadomość. Sprzyja budowaniu zaufania i podkreśla, że łączenie nauki z biznesem opłaca się tak jednej, jak i drugiej stronie. Cieszę się, że dziś mając za sobą udaną współpracę z ponad 100 podmiotami gospodarczymi, zbudowaliśmy silną markę, która w dalszych latach zaowocuje kolejnymi dużymi projektami realizowanymi wraz z biznesem – podkreśla prof. J. Sęp.

Trudno byłoby w tym miejscu mówić o owocnej współpracy WBMiL z przedsiębiorstwami, gdyby nie nowoczesne wyposażenie badawcze, wśród których poczesne miejsce zajmuje wybudowane i wyposażone z dofinansowania unijnego Laboratorium Badań Materiałów. Powstało z myślą o przemyśle lotniczym. To miejsce z aparaturą, które nie powstydziłby się żaden ośrodek R+D na świecie. Wykwalifikowana kadra inżynierska prowadzi w nim interdyscyplinarną działalność badawczą i szkoleniową w zakresie materiałów lotniczych, a w szczególności stopów żarowytrzymałych na osnowie niklu i kobaltu, stopów tytanu i aluminium, powłok ochronnych oraz metod wytwarzania monokryształów z nadstopów niklu i kobaltu. To tętniące życiem naukowym miejsce, w którym powstają innowacyjne technologie dla przemysłu lotniczego. – Laboratorium podzielone jest na 11 niezależnych tematycznie zróżnicowanych pracowni. Wśród nich funkcjonują m.in.: pracownia symulacji komputerowych, mikroskopii, laserowa, badań właściwości fizycznych i chemicznych, obróbki cieplno-chemicznej i inne. Wszystko to pozwala nam z sukcesem prowadzić szereg istotnych projektów – podkreśla prof. J. Sęp.

Oprócz prac naukowych z myślą o rozwoju gospodarczym, wydział prowadzi także szeroką działalność dodatkową. I tak na przykład każdego roku pracownicy WBMiL organizują kilka konferencji o zasięgu co najmniej krajowym, a także liczne seminaria i warsztaty. Realizowane są także liczne prace na rzecz szeroko rozumianego otoczenia społeczno-gospodarczego, nie tylko o charakterze technicznym, ale również prospołecznym. Do tego obszaru zaliczyć można przykładowo udział przedsięwzięciu Politechnika Dziecięca oraz działaniach propagujących naukę i technikę, takie jak Nocne Spotkania z Nauką, która to impreza organizowana w tym roku po raz drugi cieszy się ogromną popularnością, zwłaszcza wśród dzieci.

 

Dariusz Brombosz

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013