powrót

„Wspólnota” angażuje mieszkańców

Zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową, w której zasobach znajduje się ponad 7 tysięcy mieszkań, to ogromne wyzwanie. Jednak Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie dzięki doświadczeniu zarządu oraz współpracy z mieszkańcami udaje się to od lat.

 

Aby pokazać skalę SM „Wspólnota” w Będzinie, najłatwiej posłużyć się liczbami: 131 budynków mieszkalnych i 10 budynków usługowo-handlowych daje razem 387 tys. m2 powierzchni użytkowej. Do tego duża ilość mieszkańców, stanowiąca ok. 1/3 wszystkich będzinian. Zasoby obejmują trzy osiedla: Syberka, Warpie i Osiedle Zamkowe, wszystkie powstałe w różnym czasie i w różnych częściach miasta – każde charakteryzujące się własną specyfiką. Nie powinno zatem dziwić, że każde z osiedli ma własną administrację z obsługą kierowniczą oraz konserwatorami (muszą dbać m.in. o 86 wind). Dzięki takiemu rozwiązaniu załatwienie większości spraw nie wymaga od mieszkańców podróży na osiedle Syberka, gdzie znajduje się siedziba zarządu. – Być bliżej mieszkańców, metaforycznie i dosłownie, to zadanie, jakie stawiamy przed sobą jako zarząd – tłumaczy Jolanta Zaczkowska, prezes SM „Wspólnota”.Stąd osobne administracje, weekendowe dyżury czy konsultacje z mieszkańcami. Wszystko to dlatego, że nie chcemy podejmować arbitralnych decyzji, nie czując poparcia członków spółdzielni.

 

Nic o nas bez nas

 

Dobrym przykładem takich działań może być proces termomodernizacji, której dwa pierwsze budynki poddano kompleksowo w 2004 r., a we wszystkich zasobach zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania. Aby sprawdzić, czy zdaniem mieszkańców te kosztowne prace powinny być kontynuowane, wysłano specjalne ankiety. Wtedy poczucie korzyści wynikających z termomodernizacji nie było jeszcze wysokie – prace zgodnie z wolą mieszkańców wstrzymano na kilka lat. Jednak w międzyczasie ceny energii wzrosły, zwiększyły się koszty ogrzewania, a wraz z nimi świadomość ekologiczna społeczeństwa. Po szeregu konsultacji z mieszkańcami, w 2010 r. wrócono do prac. Termomodernizacja każdego z budynków to duży projekt, wiążący się nie tylko z dociepleniem, ale również wymianą okien i okienek piwnicznych, dociepleniem stropodachów, remontem balustrad i obróbek blacharskich. Do tego usuwane są setki ton azbestu. W samym tylko 2014 r. łączny nakład na ogół prac remontowych wyniósł aż 15 mln zł. Takie wyzwanie wymaga środków zewnętrznych, a te spółdzielnia skutecznie pozyskuje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Z tym aspektem wiązały się obawy mieszkańców – opowiada J. Zaczkowska. – Sądzili, że pożyczki z WFOŚiGW brane są pod zastaw hipoteczny modernizowanych budynków mieszkalnych, czyli obawiali się o los swoich mieszkań. Na szczęście udało się ich przekonać, że zabezpieczeniem dla finansowania są wyłącznie pawilony handlowe.

Obecnie 16 dużych budynków przeszło już proces termomodernizacji, a w kolejnych 11 rozpocznie się on w tym roku. A mieszkańcy modernizowanego budynku będą mogli brać udział w konsultacjach dotyczących wyboru wykonawcy czy nawet kolorystyki elewacji.

 

Duży może więcej

 

Zarządzanie jedną z większych spółdzielni w regionie to nie tylko duże wyzwanie, ale również duże możliwości negocjacyjne. Po uwolnieniu rynku energii spółdzielnia w drodze przetargu wyłoniła najkorzystniejszą ofertę, co pozwoliło na uzyskanie jednej z najniższych cen energii. Spółdzielnia jest też równorzędnym partnerem dla władz miasta, a współpraca z nimi układa się bardzo dobrze. Jednym ze wspólnie rozwiązywanych problemów jest niedobór miejsc parkingowych. Dlatego „Wspólnota” obok własnych inwestycji przekazuje również tereny miastu, by zagospodarowało je na parkingi. Dzięki tej polityce udało się udostępnić mieszkańcom prawie 13 tys. m2 nowych miejsc postojowych. Władze miasta pomagają także spółdzielni w rewitalizacji przestrzeni wspólnych – na osiedlach Zamkowym i Warpie powstały Strefy Aktywności Rodzinnej, czyli tereny rekreacyjne wyposażone w nowoczesne place zabaw oraz siłownie na wolnym powietrzu. Mieszkańcy już docenili te inwestycje i aktywnie z nich korzystają. Spółdzielnia nie pozostaje dłużna miastu – również aktywizuje mieszkańców poprzez liczne zajęcia i warsztaty organizowane w osiedlowym klubie Rytm. Jego oferta jest skierowana zarówno do najmłodszych (sztandarowymi działaniami są „Akcja Lato” i „Akcja Zima”, zapewniająca atrakcje dzieciom spędzającym szkolne ferie w mieście), jak i najstarszych – Klub Seniora działa prężnie już od wielu lat. Z takimi osiągnięciami SM Wspólnota w Będzinie ma spore szanse sięgnąć po statuetkę Siły Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej.

 

 

Aleksander Polański

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013