powrót

Aktualności

Wsparcie w IT

Kiedyś każdy kierowca sam naprawiał samochód. Dziś samochody są tak skomplikowane, że pomoc fachowca jest niezbędna. Tę sama drogę przeszła informatyka.

 

 

Nie ma dziś firm ani instytucji, gdzie nie używano by informatyki. Z każdym rokiem otaczające nas systemy informatyczne stają się zarówno coraz bardziej skomplikowane, jak i coraz silniej zintegrowane z innymi systemami. Z jednej strony systemy te muszą być utrzymywane (obsługiwane) na co dzień. Z tym wyzwaniem zwykle radzą sobie dobrze wewnętrzne służby informatyczne.

Jednak z drugiej strony co jakiś czas w infrastrukturze trzeba coś zmienić, unowocześnić, rozbudować. Jest to proces cykliczny, praktycznie bez końca. Zakończenie jednego projektu wkrótce budzi nowe potrzeby, po niedługim czasie zaczyna się kolejny projekt. Wyzwania tego typu przekraczają zwykle możliwości firmowych informatyków. Jest to spowodowane zarówno ich ograniczonymi zasobami (ciągła presja na cięcie kosztów), jak i kompetencjami. Do planowania i wdrażania nowych rozwiązań potrzeba często umiejętności i wiedzy, jakich próżno szukać w zespołach utrzymaniowych. Nie obejdzie się bez zewnętrznego wsparcia.

Od chwili wejścia do UE nasz kraj otrzymuje niespotykanej dotąd wielkości dotacje infrastrukturalne. W nowej transzy środków pomocowych, obejmującej lata 2014–2020, przewidziane są ogromne fundusze przeznaczone na usprawnienie systemów informatycznych. Podmioty zainteresowane takimi środkami sięgają często po wsparcie na etapie starania się o dofinansowanie: chodzi o pomoc w uzyskaniu dotacji, dogłębną analizę potencjalnych źródeł finansowania, przygotowanie wniosku oraz biznesplanu, a także wsparcie na etapie realizacji projektu oraz jego rozliczenia. Nie ma potrzeby szukać długo – poznańska firma ITTI sp. z o.o. (www.itti.com.pl) skutecznie i profesjonalnie udziela takiego wsparcia. Od lat doradza w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań IT oraz wspiera ich prace badawczo-rozwojowe finansowane ze środków publicznych. Jest bowiem ważne, że istotna część nowych środków pomocowych UE przeznaczona jest na wsparcie inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową przedsiębiorstw, wspieranie transferu technologii czy też proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw (np. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).

ITTI od lat działa na styku nauki i biznesu. 80-osobowy zespół interdyscyplinarnych specjalistów zrealizował do tej pory kilkadziesiąt projektów badawczo-wdrożeniowych. O innowacyjności firmy świadczy m.in. to, że jako jedna z pierwszych w Polsce podpisała kontrakty na realizację prac zlecanych przez Europejską Agencję Kosmiczną. Zarówno ten unikalny profil, jak i doświadczenie zdobyte na rynku polskim i międzynarodowym, poparte licznymi nagrodami i wyróżnieniami sprawiają, że ITTI jest atrakcyjnym partnerem do realizacji wspólnych, innowacyjnych projektów.

 

 

Aleksander Polański

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013