powrót

Woda dla Śląska tryumfuje

Innowacyjny system informatyczny Instytutu Badań Systemowych PAN, który wspomoże zarządzanie złożonym systemem wodociągowym, po raz kolejny nagrodzony prestiżowym tytułem EuroSymbolu Innowacji.

 

 

Przedsiębiorstwom wodociągowym w Polsce brakuje systemowego podejścia do informatyzacji sieci wodociągowej. To błąd, jak podkreślają naukowcy z Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, którzy postanowili rozwiązać problem, a których wysiłki zostały docenione.

Trwają końcowe prace nad nowatorskim projektem „System informatyczny wspomagający optymalizację i planowanie produkcji i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego”. Zadaniem projektu jest opracowanie algorytmów obliczeniowych oraz programów komputerowych zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie złożonym systemem wodociągowym. Jego sercem jest moduł informacji przestrzennej GIS, który generuje mapę numeryczną sieci wodociągowej. – Spełnia on rolę platformy, na której będą pracować inne programy i moduły systemu oraz będą gromadzone informacje techniczne, technologiczne i ekonomiczne, niezbędne do zarządzania siecią wodociągową – wyjaśnia prof. Jan Studziński z Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

Innowacyjny system informatyczny składa się z 5 modułów, które będą ze sobą współpracować. Oprócz systemu GIS do jego składu należą takie moduły jak: SCADA (moduł telemetryczny do monitoringu sieci), CIS (rejestracja sprzedanej wody), model hydrauliczny oraz moduł optymalizacji, sterowania i planowania. W ramach prac badawczo-rozwojowych uczeni z IBS rozbudowują system zdalnego odczytu wodomierzy AMR oparty na częstotliwości radiowej. To technologia telemetrii polegająca na automatycznym pobieraniu danych z wodomierzy, które, wyposażone w nakładki radiowe, przekazują w czasie rzeczywistym on-line informację o rozbiorach wody. W praktyce takie rozwiązanie znacznie unowocześni pracę i usprawni kalibrację modelu hydraulicznego sieci, ponieważ do tej pory rozbiory wody były archiwizowane na podstawie odczytów bilingowych dokonywanych okresowo z wodomierzy przez pracowników przedsiębiorstwa wodociągowego.


 


 

Warto podpatrzeć


 

Innowacyjny system, który Polacy tworzą jako pierwsi na świecie, to ciężka i mozolna praca. Gdy ruszy niebawem w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągowym w Katowicach, zapewni kontrolę jakości wody, zmniejszy awaryjność systemów wodociągowych i obniży koszty eksploatacji w firmie, co w efekcie pozwoli ograniczyć wzrost cen za wodę. Z pewnością inne przedsiębiorstwa wodociągowe w naszym kraju powinny się temu wynalazkowi dobrze przyjrzeć. Powód? Miejskie wodociągi wprowadzają coraz powszechniej rozwiązania informatyczne wspomagające złożone procesy zarządzania. Standardem jest system GIS do generowania map numerycznych sieci oraz system SCADA do monitorowania przepływów i ciśnień w wybranych punktach pomiarowych. – Jednak te systemy są wdrażane niezależnie i bez koncepcji ich współpracy, umożliwiającej kompleksowe zarządzanie siecią wodociągową. Aby ta była możliwa, system monitoringu musi być odpowiednio skonfigurowany i sprzężony z mapą numeryczną, aby pomiary rejestrowane w trybie online w punktach pomiarowych były jednocześnie dostępne w bazie systemu GIS – zauważa prof. J. Studziński.

Naukowcy z IBS zaznaczają, że aby mówić o nowoczesnych, przynoszących zyski i oszczędności firmach wodociągowych, ich podejście do tych zagadnień musi ulec zmianie, a inwestycje w informatyzację powinny mieć charakter kompleksowy. Dlatego w ostatnich latach w Instytucie trwają prace, które mają za zadanie opracowywanie rozwiązań informatycznych i systemów ICT do modelowania i optymalizacji systemów wodociągowych oraz kanalizacyjnych pod nazwami: MOSUW, MOSKAN-W i WDS (dla sieci wodociągowych) oraz MOSKAN (dla sieci kanalizacyjnych), które oprócz Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego w Katowicach są obecnie wdrażane w przedsiębiorstwie wodociągowym w Głubczycach.

IBS ma duże tradycje i jest ośrodkiem liczącym się w badaniach matematycznych podstaw podejmowania decyzji w nauce światowej. Z pewnością przy współudziale osób zainteresowanych nowatorski system informatyczny stworzony w instytucie ma szansę rozwiązać zadania optymalizacji, projektowania, sterowania i zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowymi.


 

Dariusz Brombosz

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013