powrót

Aktualności

WiK Krapkowice: dynamika inwestycji

Od blisko ćwierć wieku Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Krapkowicach dostarczają świeżą, czystą wodę mieszkańcom gminy, odbierają i oczyszczają ścieki, a podążając z duchem czasu umożliwiają obsługę klienta przez całą dobę we wszystkie dni w roku.