powrót

Wiatr zmian

Rząd ogłosił nową strategię dla nauki i szkolnictwa wyższego. W jej ramach świetnie odnajdzie się Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.

 

Po ćwierćwieczu dreptania proponuję dekadę szybkiego marszu w polskiej nauce i szkolnictwie. Nauka musi wyjść z murów uczelni i trafić do społeczeństwa – ogłosił trzy tygodnie przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego na specjalnej konferencji Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Nasi naukowcy mury politechniki opuścili parę lat temu. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną rolę w jakości kształcenia i rozwoju stanowią badania naukowe, współpraca z otoczeniem biznesowym i naukowcami z zagranicy. Wyznaczyliśmy sobie cele i strategię rozwoju i cały czas szukamy nowych możliwości oraz działań skierowanych na rozwój naukowo-badawczy – podkreśla prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp, dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. I, jak dodaje, choć nie zna dokładnych szczegółów nowej ustawy przygotowywanej przez rząd, to chwali jej główne założenia, walkę z biurokracją, stawianie na innowacje w gospodarce oraz szereg przedsięwzięć i programów, które mają zwiększyć społeczną odpowiedzialność uczelni.

Władze oraz pracownicy WBMiL od lat konsekwentnie realizują politykę połączoną z misją prowadzenia badań naukowych i kształcenia na światowym poziomie z uwzględnieniem potrzeb otoczenia przemysłowego, gospodarczego i społecznego. A owoce tego widać niemal gołym okiem. Mimo niżu demograficznego wydział nie ma problemu z naborem nowych studentów. Niesłabnącą popularnością cieszy się każdy z 6 kierunków, w tym szczególnie lotnictwo i kosmonautyka – jeden z nielicznych tego typu kierunek w kraju, na który chętnie wybierają się studiować młodzi z ludzie z całej Polski. Podobnie jest na kierunkach: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria materiałowa i transport.

Na Podkarpaciu ulokowały się największe zakłady z branż lotniczej, motoryzacyjnej oraz maszynowej. Podjęliśmy z nimi współpracę. Wśród naszych partnerów są tak poważni gracze biznesowi jak: Pratt&Whitney Rzeszów, PZL Mielec, Hispano Suiza Polska, Nowy Styl Group, Ultratech, MTU Aeroengines Polska, Zel-mer Rzeszów i inni. Powołaliśmy do życia specjalną Radę Gospodarczą, która wspólnie z naszą kadrą akademicką opracowuje programy kształcenia, aby absolwenci wyposażeni byli w wiedzę niezbędną na rynku pracy. Składa się na nią nie tylko nauka w salach wykładowych i laboratoriach uczelni, ale również szeroko rozbudowany system staży i praktyk. Dzięki temu naszych absolwentów bardzo często widać później na stanowiskach przemysłowych partnerów uczelni, a także w całym regionie i poza jego granicami. Wielu z nich realizuje bardzo użyteczne prace doktorskie – wyjaśnia prof. J. Sęp.

Na WBMiL jest jasne, że nowoczesne kształcenie to przekazywanie wiedzy w sposób atrakcyjny, wraz z aktualnymi treściami związanymi ze współczesnym rozwojem techniki i przemysłu. To nauka akademicka na poziomie dostarczania maksimum wiedzy potrzebnej na rynku pracy.

Aktualnie wydział realizuje ok. 50 projektów naukowo-badawczych. Przykładowo: jeden z większych to badania w ramach programu „Demonstrator+” dotyczące części silników lotniczych pracujących w krytycznych warunkach. Mają doprowadzić do poprawy właściwości eksploatacyjnych.

Widać również rozwój wydziałowej infrastruktury. Na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa studenci korzystają z wielu laboratoriów wyposażonych w sprzęt światowej klasy. Już wystartowały studia podyplomowe w ścisłej kooperacji z przedsiębiorstwami Doliny Lotniczej. Trwają prace nad uruchomieniem nowych kierunków.

 

Dariusz Brombosz

 

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013