powrót

WAT: Siła Polskiej Nauki

Wojskowa Akademia Techniczna jako pierwsza uczelnia w Polsce zdobyła tytuł Siła Polskiej Nauki 2015. Trudno o zaskoczenie, bo mowa tu o legendarnej kuźni talentów i wynalazków w wielu obszarach nauki.

 

 

Wojskowa Akademia Techniczna jest elitarną wizytówką polskiego szkolnictwa wyższego. Od 1951 r. nie ma sobie równych w kształceniu kadry technicznej dla Sił Zbrojnych RP, ale – co trzeba podkreślić: choć spośród ponad 10,3 tys. studentów mundur nosi ok. 15%, to praktycznie wszystkim absolwentom o uzyskanie pracy nietrudno – głównie z uwagi na doskonałą reputację uczelni.

Naukowcy WAT stworzyli akademicki klimat i silną markę, bez której trudno byłoby dziś mówić o polskim potencjale wojskowym. O sile uczelni świadczą liczne nagrody oraz ponad 1000 patentów i praw ochronnych, w tym 60 zagranicznych.

Przekształciliśmy się w nowoczesny, otwarty, wojskowo-cywilny kombinat naukowo-badawczy – podkreśla z dumą gen dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, rektor-komendant Wojskowej Akademii Technicznej. – Odnotowaliśmy wiele sukcesów. Już w połowie lat 50. opracowaliśmy pierwszy polski radar, który został zrealizowany na skalę przemysłową. Nie tylko trafił do polskiej armii, ale także był eksportowany. To nasi naukowcy powołali do życia pierwszą polską stację radiolokacyjną NYSA. Owocem naszej pracy są też pierwsze maszyny o nazwie ELWAT czy pierwsze w kraju masery oraz lasery. To oczywiście tylko kilka przykładów z wielu unikatowych, historycznych rozwiązań, które służyły podwyższeniu obronności i bezpieczeństwa narodowego. A obecnie? Robimy nieporównanie więcej.

 

 

Innowacyjne rozwiązania

 

WAT jest kuźnią wynalazków mających niebagatelny wpływa na rozwój nauki i stanowiących o jej sile. Trudno wymienić wszystkie rozwiązania technologiczne autorstwa zespołów badawczo-naukowych. Niech zilustruje je kilka przykładów.

300 mln diabetyków na całym świecie ma w zasięgu ręki dostęp do bezinwazyjnego urządzenia, którymi bez nakłuwania na bieżąco można sprawdzać poziom cukru we własnej krwi. Urządzenie zdobyło prestiżową nagrodę m.in. na Tajwanie.

Stopfire to ultranowoczesny system tłumienia wybuchu i ognia przeznaczony dla wozów bojowych w celu ochrony przedziału załogowego i silnika, który działa w... 14 milisekund.

Specjalny prędkościomierz laserowy eliminuje mankament urządzeń radarowych, jaki dotąd stanowiła duża rozbieżność wiązki promieniowania mikrofalowego, a w związku z nią spory zakres błędności pomiaru.

Dzięki uczelni powstała konstrukcja folii intermetalicznej, która może zrewolucjonizować rynek katalizatorów w samochodach – innowacyjny stop może zastąpić platynę umieszczaną dziś w katalizatorach, w związku z czym pojawiają się już pierwsze koncerny motoryzacyjne zainteresowane jego użyciem.

System zdalnej detekcji skażeń chemicznych i biologicznych, użyty m.in. w celu ochrony kibiców Euro 2012 w Warszawie, sam w sobie stanowi klasę jako jeden z najnowocześniejszych na świecie.

Chciałbym zwrócić uwagę na naszą Fotodynamiczną Metodę Diagnozowania i Leczenia Nowotworów, która dobitnie ukazuje, jak dobrze radzimy sobie na polu medycznym – zaznacza prof. Z. Mierczyk. – Ma ona na celu zdiagnozowanie i leczenie chorób nowotworowych przy jednoczesnym selektywnym niszczeniu tkanki nowotworowej. Metoda ta może być istotnym narzędziem współczesnej onkologii.

 

 

Synergia nauki i biznesu

 

Dziś Wojskowa Akademia Techniczna współpracuje z ponad 400 podmiotami gospodarczymi z całego świata. W celu zarządzania własnością intelektualną, transferem technologii i komercjalizacją wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych uczelnia uruchomiła specjalną jednostkę: Centrum Transferu Technologii. Wspiera ona komórki organizacyjne uczelni w zakresie działalności wynalazczej, w tym także zawierania umów wdrożeniowych, licencyjnych i udostępniania know-how, a także sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania wyników badań i prac rozwojowych gospodarce.

Dla świata biznesu mamy obecnie 230 gotowych produktów – mówi prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski, prorektor ds. rozwoju. – Nasza kadra naukowo-badawcza odpowiada na współczesne wyzwania dotyczące standardów badawczych i innowacyjnych technologii obronnych, a także technologii podwójnego zastosowania, które obejmują m.in.: prace w obszarze systemów teleinformacyjnych, sensorów i systemów rozpoznania, efektywnych źródeł zasilania oraz sterowania energią, inżynierii materiałowej, nanotechnologii, fotoniki, medycyny, biotechnologii oraz ochrony środowiska.

Z myślą o swoich obecnych oraz przyszłych partnerach, WAT przy współudziale Agencji Rozwoju Przemysłu powołał do życia Platformę Transferu Technologii. Cel jest jasny i prosty: łączyć właścicieli innowacyjnych rozwiązań, tych, którzy chcą je nabyć i ekspertów chętnych do udostępnienia specjalistycznej wiedzy. Projekt w znaczący sposób ma komercjalizować technologie z korzyścią dla polskiego przemysłu. W Platformie Transferu Technologii można współpracować jako dawca technologii, biorca technologii lub zostać ekspertem. Dawcą technologii może być jednostka naukowa, instytut naukowo-badawczy, duża firma, mikro- i średnie przedsiębiorstwo, a nawet fizyczna osoba. Korzyści jest sporo, można zbudować wizerunek nowoczesnej firmy, poszerzyć kanały sprzedaży oraz zdobyć możliwość automatycznego otrzymywania informacji o zapotrzebowaniu na skonstruowaną technologię.

Na tej współpracy biznes może naprawdę sporo zyskać – przekonuje prof. M. Figurski. – Firmy mają szansę poinformować, jakiej technologii poszukują, skorzystać z profesjonalnego doradztwa, odnaleźć partnera, a także uzyskać wsparcie kapitałowe poprzez fundusz venture capital zarządzany przez ARP Venture Sp. z o.o. Zachęcamy do współpracy.

 

 

 

Dariusz Brombosz

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013