powrót

Uznanie Europy dla Fundacji ECCC

Uhonorowana tytułem Symbolu Innowacji 2016 Fundacja ECCC z Lublina jest także finalistą konkursu European Digital Skills Award 2016 organizowanego przez Komisję Europejską

1 grudnia br. w Brukseli, w ramach nowego europejskiego programu, odbyła się konferencja Digital Skills and Jobs Coalition. Zawiązano podczas niej nową europejską koalicję na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia. Powód jest szalenie istotny. Umiejętności cyfrowe to cały szereg kompetencji, na których ludzie mogą polegać, od wyszukiwania informacji online i przesyłania wiadomości po tworzenie treści cyfrowych (np. kodowania aplikacji). Okazuje się, że w Europie brakuje osób o umiejętnościach cyfrowych, które byłyby w stanie zajmować wolne miejsca pracy w różnorodnych sektorach.

Do 2020 r. w Europie powstanie 750 tys. stanowisk pracy związanych z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, na które nie będziemy w stanie znaleźć odpowiednio wykwalifikowanej kadry! – podkreśla Ryszard Woś, prezes zarządu Fundacji ECCC. – Więcej niż jedna trzecia osób w wieku produkcyjnym a, mówiąc ogólniej, około 45 proc. Europejczyków, ma jedynie podstawowe umiejętności cyfrowe. Polska nie wypada optymistycznie w skali europejskiej. Dlatego wszelkie inicjatywy zmierzające do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w tym zakresie są niezwykle istotne.

Członkowie koalicji zobowiązują się do eliminowania problemu niedoboru umiejętności na wszystkich poziomach trudności: od specjalistycznych umiejętności w zakresie ICT do podstawowych umiejętności niezbędnych wszystkim Europejczykom do życia, pracy i uczestnictwa w gospodarce cyfrowej i w cyfrowym społeczeństwie. Ma to kluczowe znaczenie zarówno dla europejskiego przemysłu (aby pozostał konkurencyjny w perspektywie szybkich postępów osiąganych przez konkurentów), jak i dla społeczeństwa europejskiego, aby w erze cyfrowej było nadal integracyjne.

 

Polscy pionierzy

 

W konferencji, o której było głośno w Brukseli, wzięli udział: Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Günther H. Oettinger, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, Tibor Navracsics, komisarz odpowiedzialny za edukację, kulturę, młodzież i sport, oraz Alexander De Croo, wicepremier Belgii. Przyznano nagrody European Digital Skills Award 2016.

Do konkursu zgłoszono 258 projektów w czterech kategoriach. W każdej z nich Komisja Europejska wyłoniła 4 finalistów. Jednym z nich, w kategorii Digital Skills For All (Kompetencje cyfrowe dla wszystkich) była lubelska Fundacja ECCC zajmująca się efektywnym i praktycznym wdrażaniem wytycznych KE w zakresie kompetencji cyfrowych (DigComp). Fundacja ECCC opracowała w języku polskim wytyczne programowe KE i jako pierwsza w Europie wdrożyła je, stwarzając spójny i działający system walidacyjny zauważony i doceniony przez unijnych ekspertów.

System walidacji ECCC DigComp jest efektem prac naukowców, specjalistów merytorycznych, trenerów i wolontariuszy. System działa i jest na co dzień weryfikowany przez użytkowników, przez osoby fizyczne, instytucje szkoleniowe, uczelnie i pracodawców. Podczas konferencji zainteresowanie jej uczestników osiągnięciami ECCC było ogromne – Fundacja przygotowała stoisko, gdzie zaprezentowała między innymi pierwszy tom podręcznika w pełni zgodnego z systemem DigComp i standardami ECCC.

Drugi tom naszego podręcznika jest już w przygotowaniu – mówi R. Woś. – Mamy nadzieję, że spotka się równie dużym uznaniem i będzie praktycznie stosowany w procesach doskonalenia umiejętności niezbędnych w dzisiejszej rzeczywistości. Stale rozwijający się rynek pracy zwiększa wymagania wobec pracowników w zakresie ich umiejętności komputerowych, nawet przy wykonywaniu prostych zawodów. Naszym największym osiągnięciem jest więc wdrożenie teorii zaproponowanej w dyrektywach unijnych w życie, a zrobiliśmy to niejako wyprzedzając w zasadzie wszystkie unijne kraje.

 

Podręcznik z Symbolem

 

Potwierdzenie sukcesu opracowanego i wdrożonego systemu DigComp przez KE otwiera drogę Fundacji do wdrażania standardu ECCC w całej Europie. Günther H. Oettinger podkreślił podczas brukselskiej konferencji: – Brak umiejętności cyfrowych już hamuje innowacje i wzrost w Europie. Dzieje się to nie tylko w przypadku przedsiębiorstw z branży ICT, ale także w przypadku organizacji we wszystkich sektorach: prywatnych i publicznych. Musimy wyeliminować tę przeszkodę, aby móc zagwarantować Europejczykom oferty pracy, na jakie zasługują, a przedsiębiorstwom – dostęp do dużej puli cyfrowych talentów.

Ta właśnie idea przyświeca działaniom podejmowanym przez Fundację ECCC, która po spektakularnym sukcesie zacieśnia współpracę z KE, dążąc do stałego doskonalenia systemu ECCC DigComp i dostosowując opracowany system do zmieniających się standardów.

Prace nad standardem kompetencji informatycznych (ECCC) prowadzone były w Polsce już od 2009 r. – W momencie powstawania Fundacji raporty wskazywały, że 70% stanowisk pracy wymaga posiadania kompetencji cyfrowych – podkreśla R. Woś. – Istniejące w tamtym czasie systemy przygotowujące do zdobycia i weryfikacji tych kompetencji nie spełniały w pełni potrzeb rynkowych. To była luka, którą postanowiliśmy wypełnić. To właśnie geneza Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych (ECCC) i powód powołania do życia naszej fundacji.

Dziś twórcy standardu współpracują z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej – Wspólnym Centrum Badawczym (Joint Research Centre) w zakresie wdrażania przyjętego standardu i programu DigComp w Polsce. Program ECCC DigComp jest jedynym programem ramowym zgodnym w 100% z wymogami Komisji Europejskiej. Program ten stanowi zbiór wytycznych określających, jaki zestaw wiedzy, umiejętności i podstaw można nazwać kompetencją cyfrową i na jakim poziomie zaawansowania. W innowacyjnym programie ECCC DigComp, jako jedynym, powiązano cele kształcenia z efektami szkolenia, treściami programowymi oraz z testami egzaminacyjnymi. Tę właśnie innowacyjność doceniła kapituła programu Symbol, przyznając fundacji tytuł Symbolu Innowacji 2016. Wypada jedynie pogratulować olbrzymich osiągnięć i życzyć lubelskim pasjonatom dalszych sukcesów w likwidowaniu barier, w promowaniu idei zwiększania umiejętności i dostosowywania wiedzy do wymagań otaczającej nas rzeczywistości.

 

Jakub Lisiecki

 

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013