powrót

UDT – partner w bezpieczeństwie technicznym

Misją Urzędu Dozoru Technicznego jest dbanie o bezpieczeństwo ludzi, mienia i środowiska naturalnego poprzez profesjonalne, efektywne i społecznie odpowiedzialne działania zapobiegające i eliminujące zagrożenia wynikające z eksploatacji urządzeń technicznych.

 

Trudno sobie wyobrazić stabilny i bezpieczny rozwój gospodarki bez wsparcia UDT. Oddziały terenowe w całym kraju oraz Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu są zaangażowane we wszystkie najważniejsze inwestycje infrastrukturalne w przemyśle energetycznym, chemicznym i petrochemicznym, zapewniając bezpieczeństwo techniczne oraz sprawne funkcjonowanie infrastruktury krytycznej. Wdrożony zintegrowany system zarządzania zapewnia bezpieczeństwo techniczne, które przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Urząd Dozoru Technicznego jest zaangażowany w obszarach prewencji wypadkowej, ekologii, obsługi klienta i dbałości o pracowników, z czego priorytet stanowią działania prewencyjne na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa osób eksploatujących urządzenia techniczne.

Naszym największym kapitałem są pracownicy. UDT tworzy bezpieczne i godne zaufania miejsce pracy, które motywuje i inspiruje naszych specjalistów oraz buduje przejrzyste relacje oparte na wspólnie wyznawanych wartościach. – zapewnia prezes UDT Mieczysław Borowski.

Urząd Dozoru Technicznego współpracuje z wieloma organizacjami międzynarodowymi, chętnie też włącza się w akcje przekazywania wiedzy, doświadczenia i dorobku rozwiązań w zakresie budowania bezpieczeństwa technicznego do krajów, które w tym obszarze potrzebują pomocy. Wiedza i doświadczenie ekspertów urzędu są wykorzystywane także w procesach tworzenia aktów prawnych o charakterze technicznym. Eksperci UDT mieli np. istotny wkład w dostosowanie prawa krajowego do standardów prawnych Unii Europejskiej.

UDT dba o środowisko naturalne. Skutki awarii urządzeń i instalacji technicznych mogą prowadzić do zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza. Setki badań technicznych przeprowadzanych każdego dnia przez inspektorów urzędu zapobiegają takim skażeniom. Zarządzanie środowiskowe prowadzone jest zgodnie z wymaganiami prawa oraz normą PN-EN ISO 14001.

 

Dariusz Brombosz

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013