powrót

Tu chce się mieszkać

Skuteczne zarządzanie Spółdzielnią Mieszkaniową w Pawłowicach widać na każdym kroku

W świecie zdominowanym przez pośpiech, a zarazem zagrożonym niepewnością jutra, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pawłowicach – laureat Symbolu Skutecznego Zarządzania 2016 – jawi się oazą bezpieczeństwa i spokoju, zaś energia i zapał prezes Anny Dąbrowskiej uaktywniły pokłady społecznego potencjału.

Sześciotysięczne osiedle przeżywa renesans zarówno pod względem infrastrukturalnym, jak i społecznym. W ciągu kilku lat wykonano nie tylko niezbędne remonty, prace termomodernizacyjne, ale też zadbano o elementy małej architektury. Pięknieje „trakt osiedlowy” – reprezentacyjna aleja biegnąca od domu kultury do szkoły. Instalacja podziemnych kontenerów na śmieci poprawia estetykę i eliminuje niesympatyczne wonie. W centrum osiedla powstał centralny plac zabaw – „Wioska Rybacka” – z towarzyszącymi mu urządzeniami zręcznościowymi. Działa siłownia na świeżym powietrzu i miasteczko ruchu drogowego. Ustawiono 12 karmników dla ptaków, którymi opiekują się mieszkańcy. Centrum osiedla zdobi sterowany satelitarnie centralny zegar pokazujący mieszkańcom godziny zadowolenia z komfortowego zamieszkiwania. Remonty dróg, parkingów, oświetlenia i terenów zielonych spółdzielnia koordynuje z gminą ku obopólnej satysfakcji i zadowoleniu.

Ważnymi elementami integracji społecznej są organizowane przez spółdzielnię wspólne imprezy, m. in. biesiada sąsiedzka „Sami swoi” z kabaretem, poczęstunkiem, zabawą i wieloma innymi atrakcjami. Do tradycji przeszły rodzinne zawody wędkarskie. Rokrocznie podczas „Spółdzielczego Dnia Dziecka” najmłodsi otrzymują słodkie upominki, a zimą saniami zaprzężonymi w kucyki po osiedlu jeździ św. Mikołaj. Od ponad 20 lat wielkim zainteresowaniem cieszy się konkurs „Zielonym do góry” na najładniejszy przyblokowy ogródek, niedawno uzupełniony o „Nowy ogródek”. Rokrocznie spółdzielnia przygotowuje dla dzieci paczki świąteczne, zaś podczas ferii zimowych prowadzona jest akcja „Lodowisko”, w ramach której spółdzielnia bezpłatnie przekazuje bilety najmłodszym mieszkańcom.

 

Danuta Klimek

 

 

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013