powrót

Trakcja PRKiI buduje polską kolej

Kolejowa branża budowlana w Polsce od kilku lat bardzo prężnie rozwija się i aby pozostać ważnym graczem na rynku konieczne jest nadążanie za postępem technologicznym i utrzymanie wysokiej jakości wykonywanych prac. TRAKCJA PRKiI S.A. jest spółką, od wielu lat zdającą ten egzamin na „szóstkę”. Należy do grona nielicznych przedsiębiorstw, mogących szczycić się blisko 70-letnią nieprzerwaną działalnością. Przez lata systematycznie zdobywała nowe doświadczenia i poszerzała kompetencje, dzięki czemu stała jednym z liderów branży budowlanej w Polsce.

Spółka to synonim kompleksowości inwestycji kolejowych i wysokiej wiarygodności w ich realizacji. Od lat znajduje się w gronie liderów rynku, wykonując największe projekty budownictwa kolejowego. Wystarczy zaznaczyć, że blisko 20% długości torów dla pociągu Pendolino, dostosowanych do prędkości 160-200 km/h, zostało zmodernizowane przez Trakcję PRKiI S.A. Zakres prac kolejowych prowadzonych samodzielnie przez spółkę jest imponujący. Należą do nich m.in: projektowanie elementów infrastruktury kolejowej oraz obiektów kubaturowych; budowa i modernizacja torów wraz z odwodnieniem; budowa i modernizacja sieci trakcyjnej oraz systemów jej zasilania; budowa linii energetycznych kablowych i napowietrznych; budowa i modernizacja obiektów inżynierskich oraz obiektów kubaturowych i produkcja rozdzielnic prądu stałego, na potrzeby zasilania kolejowej sieci trakcyjnej. Zdobyte w kolejnictwie doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami inwestycyjnymi, stało się fundamentem ekspansji w sektorze drogowym i energetycznym oraz na rynki zagraniczne.

W 2008 roku TRAKCJA PRKiI S.A., jako pierwsza ze spółek wyspecjalizowanych w budownictwie kolejowym, weszła do grona spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Dzięki temu może być uznawana za firmę transparentną, zapewniającą akcjonariuszom, inwestorom
i innym podmiotom rynku kapitałowego równy dostęp do rzetelnych informacji. Swoje zaangażowanie, uczciwość i rzetelność Spółka stara się wykazywać na wszystkich polach działalności. W ubiegłym roku wdrożyła procedury wynikające z unijnych dyrektyw MAR - Market Abuse Regulation i MAD - Market Abuse Directive, określające nowe standardy transparentności, a ostatnio weszła do prestiżowego grona spółek odpowiedzialnych, notowanych w RESPECT INDEX na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

TRAKCJA PRKiI S.A. ze znakomitymi efektami realizuje kontrakty z programu „Infrastruktura i Środowisko”, których zadaniem jest podnoszenie jakości i efektywności gospodarki przy jednoczesnej poprawie ochrony środowiska naturalnego i jego zasobów. Dzięki swoim realizacjom zdobyła wysokie zaufanie klientów, wśród których znakomitą większość stanowią instytucje publiczne zarządzające infrastrukturą kolejową i drogową oraz podmioty samorządowe i dystrybutorzy energii.