powrót

Tanio i komfortowo

Jak skuteczne, mądre zarządzanie wpływa na konkretne korzyści dla mieszkańców, widać w Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”.

 

W tym roku dopłata z nadwyżki bilansowej dla członków spółdzielni do remontu każdego metra kwadratowego mieszkania wyniesie w „Przylesiu” 1 zł, bodaj najwięcej w Polsce. Tak duża ulga dla niemal 8 tys. członków możliwa jest dzięki wszechstronnej działalności spółdzielni prowadzonej na wielu polach. Zarabia ona m.in. na dzierżawie kilkunastu pawilonów oraz ponad 220 lokali użytkowych. Rentowność kapitału ulokowanego w Telewizji Kablowej Koszalin wynosi 300%, w Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym 50%, a w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej 10%. 370 mieszkań wynajmowanych osobom spoza spółdzielni przynosi rocznie 1,7 mln zł. Chętnych nie brakuje, gdyż budynki są dobrze utrzymane i sprawnie zarządzane, a koszty utrzymania niewielkie.

Zyski przynosi też budownictwo – pierwotna misja spółdzielczości. Konsekwentnie realizowanym zamiarem zarządu jest oddawanie co roku jednego budynku aż do osiągnięcia stanu ok. 10 tys. mieszkań (obecnie jest ich 9 tys). Tempo ich powstawania oczywiście zależy od popytu. Kupują koszalinianie i mieszkańcy okolicznych miejscowości, ale także osoby z Kołobrzegu, Warszawy, Wrocławia, Legionowa.