powrót

Szybkie i bezpieczne podróże

Bezpieczeństwo, punktualność, komfort podróży – główne atuty Kolei Wielkopolskich można uznać za symbol odrodzenia pasażerskiej komunikacji szynowej

 

Nominowane w programie Symbol 2015 Koleje Wielkopolskie są jednym pionierów organizacyjnej restrukturyzacji publicznego pasażerskiego transportu szynowego w Polsce. Powstały w 2009 r. po komercjalizacji przewozów pasażerskich grupy PKP jako jedna z pierwszych kolejowych spółek samorządowych, zmieniając dotychczasowe stereotypowe podejście do tego zagadnienia.

Spółka, w której 100% udziałów posiada Samorząd Województwa Wielkopolskiego, prowadzi przewozy od czerwca 2011 r. Obecnie obsługuje linie z Leszna do Ostrowa Wlkp. i Zbąszynka oraz z Poznania do: Wolsztyna, Wągrowca i Gołańczy, Konina i Kutna oraz Gniezna i Mogilna.

Nasze usługi, w tym kształt rozkładu jazdy pociągów, dostosowujemy wraz z organizatorem przewozów do potrzeb klientów i specyfiki regionu, uwzględniając m.in. strukturę przestrzenną głównych skupisk ludności oraz lokalizację dużych zakładów pracy – podkreśla Włodzimierz Wilkanowicz, prezes Kolei Wielkopolskich Sp. z o. o.

Oferowane przez przewoźnika usługi w dużej części pokrywają zapotrzebowanie ludności województwa na przewozy do szkół, uczelni oraz miejsc pracy. Wyróżniają się przy tym na polskim rynku przewozowym podwyższonym standardem – w marcu br. Koleje Wielkopolskie jako pierwszy przewoźnik w Polsce wyposażyły wszystkie pojazdy w automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED) urządzenia mają pomóc w ratowaniu osób, które doznają nagłego zatrzymania krążenia krwi. Spółka wykorzystuje nowoczesny tabor kolejowy, charakteryzujący się dużą szybkością podróży, poprzez dostosowanie częstotliwości i odpowiednie wykorzystanie podwyższonych parametrów zmodernizowanych linii kolejowych stosownie do oczekiwań podróżnych. Każdego dnia uruchamia ponad 140 pociągów, które w skali roku przewożą blisko 7,2 mln pasażerów.

Posiadamy własną, konsultowaną z organizatorem przewozów strategię działalności na najbliższe lata, która zakłada wzrost pracy eksploatacyjnej na liniach już obsługiwanych oraz przejęcie do obsługi nowych odcinków, a w konsekwencji wzrost liczby przewożonych podróżnych – zaznacza prezes W. Wilkanowicz. Oczywiście trzeba też pamiętać, że cały czas poprzez wysoki komfort świadczonych usług, konkurencyjny czas podróży, a także atrakcyjne ceny biletów i paletę ofert specjalnych, chcemy przekonywać pasażerów z innych środków transportu, by przesiadali się do nas.

Informacje o rozkładzie jazdy pociągów Kolei Wielkopolskich dostępne są przede wszystkim na stacjach i przystankach osobowych, na których zatrzymują się pociągi. Informacji udzielają także pracownicy drużyn konduktorskich. Można je też odnaleźć na stronie internetowej www.koleje-wielkopolskie.com.pl. Ponadto, dzięki współpracy z portalami dedykowanymi podróżnym, również na stronach www.e-podroznik.pl oraz www.jakdojade.pl pasażerowie znajdą niezbędne informacje do zaplanowania podróży z Kolejami Wielkopolskimi.

W tym roku, jako drugi przewoźnik w kraju, wprowadziliśmy możliwość wyszukiwania połączeń KW na Google Maps – podkreśla z satysfakcją prezes W. Wilkanowicz. Dodatkowo udostępniamy pasażerom system iSMS, służącym przekazywaniu informacji o istotnych wydarzeniach, zmianach w rozkładach jazdy, zdarzeniach losowych związanych z kursowaniem pociągów za pomocą wiadomości tekstowych.

Jeszcze inny atut KW to dostępność biletów – pod tym względem pasażerowie mają pełen komfort. Spółka rozbudowuje własną sieć sprzedaży w swoich kasach biletowych, we wszystkich kasach Przewozów Regionalnych, PKP Intercity, w wybranych kasach Kolei Mazowieckich i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, w 15 stacjonarnych i w mobilnych automatach biletowych zainstalowanych w pojazdach trakcji elektrycznej, przez telefon komórkowy (aplikacja SkyCash), a od grudnia 2014 r. także przez internet.

 

Marek F. Klimek

 

Włodzimierz Wilkanowicz, prezes zarządu Kolei Wielkopolskich

– Według mojego przekonania realizowany przez samorządy województw model organizacji kolejowych usług przewozowych jest optymalny i wymaga albo dalszego wdrażania w regionach, gdzie takie spółki nie powstały, albo wypracowania podobnego modelu, przy którym organizator przewozów będzie miał znaczy wpływ na realizację zadań. Naszym celem jest zadowolenie klientów, ich komfort i bezpieczeństwo przewozów. Nowoczesny wymiar Kolei Wielkopolskich będzie przejawiać się w wysokiej jakości obsłudze pasażerów, w szczególności dzięki zatrudnianiu wysoko wykwalifikowanego personelu. Mając na uwadze oczekiwania pasażerów, oprócz planów pozyskania nowego taboru przygotowujemy program modernizacji zaplecza technicznego. Jego doświadczona kadra będzie czuwać nad tym, by podróż Kolejami Wielkopolskimi była jeszcze przyjemniejsza.

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013