powrót

Synergia nauki z praktyką

WROVASC - Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej we Wrocławiu, to jeden z największych i najbardziej przełomowych medycznych projektów badawczych w Polsce.

 

 

Założeniem każdego z 23 zadań WroVasc-u jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań do zastosowania w praktyce, które mają przyczynić się do poprawy życia pacjentów. Rozmiar i efekty, które niesie ze sobą projekt, najlepiej obrazują liczby: 35 doktoratów, kolejnych 21 w toku, 4 habilitacje, 6 profesur, ponad 30 prac magisterskich i licencjackich, 21 zgłoszeń patentowych, ponad 220 publikacji.

Kluczowy walor WroVasc-u stanowi interdyscyplinarność, bo to ona implikuje jego wyjątkowość i innowacyjność – mówi prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu i kierownik projektu WroVasc. – W przedsięwzięciu tym skupiliśmy wybitnych specjalistów, którzy dzięki rozległej wiedzy w poszczególnych dziedzinach tworzą zespół o ogromnym potencjale. Chciałem naukę z praktyką połączyć na wzór zachodnich centrów medycznych, które wyniki badawcze od razu przekuwają na praktyczne rozwiązania. Dzięki takiej synergii część środków przypisanych na naukę jednocześnie możemy wykorzystywać na leczenie pacjentów.

W realizację projektu WroVasc zaangażowanych jest ponad dwustu badaczy, którzy reprezentują imponującą listę ośrodków naukowych: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

Rdzeniem prowadzonych badań są zagadnienia chorób sercowo-naczyniowych, które następnie rozszerzyły się także o zagadnienia onkologii i rehabilitacji, a docelowo rozwiną się w jeszcze większym zakresie. Wszystko to ma na celu stworzenie podwalin dla medycyny spersonalizowanej. – Przyszłość medycyny oparta będzie właśnie na indywidualnych wskazaniach, gdyż ten sam lek na tę samą chorobę u jednej osoby zadziała, u drugiej nie. To drogie badania, ale dzięki grantowi udało się nam stworzyć i wyposażyć odpowiednie laboratoria do rozpoczęcia genotypowania. Kolejnym osiągnięciem jest zastosowanie komórek macierzystych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu stosujemy komórki macierzyste, uzyskane ze szpiku i tkanki tłuszczowej do leczenia ran przewlekłych i krytycznego niedokrwienia kończyn – relacjonuje prof. W. Witkiewicz.

Jednym z najbardziej spektakularnych wdrożeń dokonanych dzięki projektowi jest jedyny w Polsce robot da Vinci przeznaczony do skomplikowanych operacji chirurgicznych. Wykonano ich już ponad 200. Do innych cennych wyników WroVasc-u wypada również zaliczyć program komputerowy bazujący na algorytmie postępowania medycznego, którego celem jest wspomaganie decyzyjności lekarskiej w zakresie planowania i wykonania by-passów. Zadań realizowanych w ramach WroVasc-u jest wiele, a o rozwojowości projektu niech zaświadczy przykład wdrażania programu dla osób starszych.

Obecnie w Polsce mamy 6 mln osób w wieku 65+ – mówi prof. W. Witkiewicz. – W 2035 r. będzie ich 9 mln, a w 2050 r. już 11 mln. Spośród krajów UE jesteśmy w najgorszej sytuacji, brak nam bowiem przygotowania do programów aktywnego starzenia się. Nasz projekt na to pozwolił. Nie tylko stworzyliśmy systemy rehabilitacyjne aktywizacji chorych, nie tylko prowadzimy programy produkcji suplementów, które mają wspomagać działania przedłużania okresu aktywnego w życiu, ale tworzymy i rozbudowujemy Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Innowacyjnej i Medycyny Regeneracyjnej.

Realizowany od 2008 r. WroVasc przyniósł już wiele korzyści zarówno medycynie, bezpośrednio pacjentom, jak i samemu szpitalowi. Będąc bowiem ośrodkiem badawczo-rozwojowym, otrzymał on ministerialny status KNOW – Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na lata 2014–2018. Wartość projektu to 57,5 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 48,87 mln zł, a resztę pokryła dotacja celowa. Ale prawdziwa wartość przedsięwzięcia jest nie do przecenienia. Dzięki niej we Wrocławiu będzie funkcjonował prawdziwy szpital przyszłości.

 

 

Anna Knapek