powrót

Sukces wielkiego projektu

Dzięki sprawnej realizacji dużego projektu unijnego gmina Stare Babice ma czystą wodę i nie zanieczyszcza Puszczy Kampinoskiej.

 

Stare Babice to gmina wiejska położona między Warszawą a Puszczą Kampinoską. Lokalizacja blisko natury i historia czynią ją atrakcyjnym miejscem do życia, co sprzyja dynamicznemu rozwojowi – w ciągu kilku lat liczba mieszkańców niemal się podwoiła. Jednak jeszcze niedawno głównymi problemami, zwłaszcza latem, były niedobory wody spowodowane uzależnieniem od zewnętrznych dostawców oraz skanalizowanie na poziomie zaledwie 40%.

W 2005 r. gmina rozpoczęła więc starania o uzyskanie środków unijnych na rozbudowę infrastruktury komunalnej. Powstało wstępne studium wykonalności projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Dwa lata później zadanie zrealizowania projektu zostało przekazane Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu „Eko-Babice” Sp. z o. o. W ślad za tym gmina przekazała aportem spółce obiekty i sieci na jej terenie.

W ciągu dziewięciu lat, dzięki projektowi współfinansowanemu przez UE ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko, pow-stała nowa stacja uzdatniania wody w Borzęcinie Małym produkująca średnio 1,8 tys. m3 wody na dobę, ponad 13 km sieci wodociągowych oraz prawie 114 km kanalizacji w zachodniej i środkowej części gminy, w tym 42 przepompownie, a także 3579 studzienek i 91 hydrantów. Obecnie sieć kanalizacyjna liczy prawie 180 km. Uzyskano też odpowiednie parametry ścieków odprowadzanych do Puszczy Kampinoskiej. Oczyszczalnia spełnia bardzo restrykcyjne normy regulujące parametry ścieków oczyszczonych, zwłaszcza dotyczące zawartości substancji biogennych. Z osadów ściekowych będzie produkowany nawóz organiczno-mineralny. Wszystkie uciążliwe zapachowo procesy przebiegają w szczelnie zamkniętych budynkach wyposażonych w najnowsze instalacje filtracyjne. Zakupiono też samochód specjalistyczny do czyszczenia i udrażniania kanałów sanitarnych oraz pojazd do teleinspekcji kanałów wyposażony w specjalistyczną kamerę samojezdną z własnym oświetleniem.

 

Danuta Klimek