powrót

Sposób na osady

Rocznie w Polsce wytwarzanych jest ok. 12 mld m3 ścieków, z czego powstaje ok. 700 tys. ton osadów ściekowych. Od 1 stycznia ich składowanie jest zakazane, ale na rynku są już dostępne nowoczesne i ekologiczne sposoby ich zagospodarowania.

Przed wejściem w życie nowych regulacji część osadów przekazywano rolnikom jako wysokowydajny nawóz. Zgodnie z nowymi przepisami osadu, sklasyfikowanego jako odpad niebezpieczny, nie można oddać bezpośrednio do wykorzystania rolniczego. Należy go najpierw w odpowiedni sposób przerobić i zutylizować tak, aby nadawał się do gospodarczego wykorzystania. Jedną z najbardziej wydajnych technologii jest higienizacja – proces oparty na reakcji termochemicznej, podczas której dodatkowo zachodzą procesy mieszania i granulacji osadu ściekowego z wapnem wysokoreaktywnym. W tym procesie wytwarza się bardzo wysoka temperatura unieszkodliwiająca masę organiczną, a dodatkowo osad jest zamykany w „pastylce” stanowiącej nośnik nawozu.

Takie rozwiązanie zastosowano na terenie oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim. Instalację higienizacji osadów zaprojektowała i wybudowała spółka EKOLOBUD, która w charakterze generalnego wykonawcy projektuje i modernizuje oczyszczalnie ścieków czy składowiska odpadów komunalnych.

Nowatorska w zastosowanej technologii jest koncepcja integracji procesów biologicznych i termochemicznych w jednym ciągu technologicznym – tłumaczy Patryk Michalak, prezes EKOLOBUD S.A. – Prowadzi to jednocześnie do utylizacji osadów ściekowych i wytwarzania wartościowego produktu: użyźniacza gleby.

Instalacja w Krośnie Odrzańskim bazuje na technologii opracowanej przez dział badawczo-rozwojowy EKOLOBUD-u i jest obecnie jedynym tego typu rozwiązaniem dostępnym na rynku.

Obok instalacji stacjonarnej, takiej jak w Krośnie Odrzańskim, spółka proponuje też rozwiązanie mobilne. Głównymi odbiorcami będą oczywiście oczyszczalnie ścieków, ale także firmy operatorskie zajmujące się profesjonalnie utylizacją odpadów.

Wysoka innowacyjność mobilnej instalacji higienizacji osadów zaowocowała wysoką oceną wniosku o dofinansowanie w programie „Badania na rynek”. EKOLOBUD otrzymał dotację na budowę własnej infrastruktury do produkcji instalacji. Dzięki temu spółka będzie mogła nie tylko dbać o jakość urządzenia na każdym etapie produkcji, ale też pilnować swojego know-how.

Technologia jest na tyle atrakcyjna, że docierają do nas sygnały, iż firmy konkurencyjne próbują ją kopiować – mówi P. Michalak. – Na szczęście nasza technologia jest objęta ochroną patentową i będziemy podejmować wszelkie kroki, żeby ją chronić.

Instalacja mobilna stanowi doskonałe rozwiązanie dla mniejszych jednostek. Będą mogły one korzystać z zewnętrznych usług odbierania osadów i ich utylizacji na miejscu lub dzielić urządzenie między mniejszymi jednostkami na danym obszarze terytorialnym. – Chcemy też zaproponować rozwiązanie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – zapowiada prezes EKOLOBUD-u. – W masterplanie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej inwestycje w gospodarkę osadową zostały określone na poziomie 650 mln zł do 2023 r. Chcemy zagarnąć ten tort, proponując najlepsze rozwiązania. Równolegle planujemy wyjście z polską technologią na zewnątrz. Na branżowych targach nie widzieliśmy do tej pory takiego rozwiązania. To innowacja na skalę europejską.

 

Aleksander Polański

 

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013