powrót

Społeczny wymiar apelacji

Społeczne koszty wymuszonej zmiany siedziby SML-W „Energetyk”we Wrocławiu mogą być bardzo duże. Teraz wszystko zależy od Sądu Okręgowego rozpatrującego apelację

Przez kilkadziesiąt lat siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Energetyk” we Wrocławiu mieściła się w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 159. Zbudowano go w latach 70. XX w., staraniem wszystkich spółdzielców i za ich pieniądze. Po wydzieleniu się z „Energetyka”dwóch spółdzielni, tj. „Popowice” i „Kozanów IV”, udziały w nieruchomości o pow. ponad 3tys. m2 wraz z działką o pow. 0,37 ha należące do Spółdzielni „Popowice” odkupiła spółka Tekton, zajmująca się m.in.handlem nieruchomościami. Po trwającym ponad 11 lat sporze o zniesienie współwłasności budynku, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków przyznał prawa do budynku właśnie spółce Tekton, chociaż wszystkie fakty przemawiają za tym, że „Energetyk” był i byłby o wiele lepszym zarządcą tej nieruchomości.

Komplet argumentów przedstawiony został podczas rozprawy przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu rozpatrującym apelację spółdzielni w połowie stycznia br. Spółdzielnia przedstawiła wiele dokumentów formalnych potwierdzających świetną kondycję finansową umożliwiającą spłatę współudziałowca nieruchomości, popartą promesami udzielanymi przez banki, doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, a nade wszystko silne życzenie swoich członków, aby siedziba, za której powstanie i półwieczną eksploatację zapłacili, pozostała ich majątkiem. Do sądu wpłynęło 28 arkuszy z podpisami kilkuset członków spółdzielni.

Mec. Małgorzata Karaś i Barbara Zadworna, które reprezentowały „Energetyka” podczas rozprawy, podnosiły wiele okoliczności, jak się wydaje pominiętych podczas procedowania w I instancji. Koszty eksploatacji budynku przez dziesiątki lat ponosiła i nadal ponosi spółdzielnia. Obecny zarządca obiektu zalega jej kilkaset tys.zł tytułem opłat za media, natomiast nie poczynił żadnych inwestycji celem odtworzenia czy polepszania stanu budynku (w dobrym stanie są jedynie pomieszczenia biurowe wcześniej zajmowane przez „Energetyka”). Przeciwnik w sporze – spółka Tekton – nigdy nie użytkował tej nieruchomości. „Energetyk”ma olbrzymie doświadczenie zarówno w zarządzaniu i eksploatacji lokali mieszkalnych, jak i usługowych, czego najlepszym przykładem jest powstanie Galerii Pilczyckiej, gdzie przeniesiono siedzibę spółdzielni.