powrót

Aktualności

Spółdzielnia dobra dla demokracji

Szczególna rola Spółdzielni Mieszkaniowej w Pawłowicach wynika z lokalnej specyfiki: zasoby obejmują zwarte osiedle tworzące minimiasteczko na terenie gminy o charakterze w większości wiejskim. Tym ważniejsza jest więc współpraca zarządu spółdzielni, który od 2008 r. jednoosobowo sprawuje Anna Dąbrowska, z władzami gminy. Po ostatnich wyborach samorządowych prezes SM w Pawłowicach nie kryje zadowolenia, bowiem w jej ocenie mieszkańcy wykazali się dużą dojrzałością i pozytywnie odpowiedzieli na apel o uczestniczenie w tym najważniejszym akcie demokracji. Do urn poszło bowiem dwukrotnie więcej wyborców niż cztery lata wcześniej i to właśnie głosy osiedla przeważnie decydowały o wyniku.

Wybraliśmy nowego wójta, kilku radnych jest równocześnie członkami Rady Nadzorczej spółdzielni, więc zapowiada się korzystne współdziałanie – cieszy się A. Dąbrowska. – To bardzo ważne dla wszystkich mieszkańców, gdyż od organów samorządu gminnego zależy np. wysokość opłat za wywóz śmieci, dostawę wody, odprowadzanie ścieków i wiele innych. Jestem dumna z powodzenia akcji zachęcania do uczestnictwa w wyborach, potwierdziło to zaufanie do spółdzielni i jej autorytet. Uważam, że spółdzielcy powinni w przyszłości aktywnie angażować się w kampanie wyborcze, wszak za każdym razem chodzi także o nasze pieniądze.

Współpraca z gminą, powiatem, radnymi i sołtysami układała się dobrze już wcześniej. Wprawdzie codziennych problemów się nie uniknie, ale inwestycje takie jak parkingi, chodniki, zieleńce czy oświetlenie są w oczywisty sposób powiązane, a zatem i wspólnie uzgadniane. A spółdzielnia przeznacza rocznie ok. 2 mln zł na unowocześnianie zasobów z 1746 lokalami zamieszkałymi przez ok. 5860 osób, w tym ok. 3 tys. dzieci i młodzieży. Osiedle jest zadbane, nie tylko na zewnątrz. W 32 budynkach opomiarowane są wszystkie media. Mieszkańcy w każdej chwili przez internet mają dostęp do swoich danych finansowych, a e-mailami są powiadamiani o rozliczeniach. Wymieniono prawie wszystkie instalacje. Zakończono malowanie elewacji. Na osiedlu funkcjonuje monitoring, działający we współpracy z Policją. Ostatnio na klatkach schodowych pojawiło się oświetlenie LED-owe i domofony cyfrowe, zaś w kwietniu rozpocznie się instalacja nowoczesnych pojemników na śmieci.

Znajdują się one prawie w całości pod ziemią, na zewnątrz widać tylko przypominającą grzybek górną część czaszy z otworami do wrzucania posegregowanych odpadów – objaśnia prezes A. Dąbrowska. – Wybieranie ich jest bardzo proste, a wywóz możliwy przez standardowe pojazdy. Mają wiele zalet: jeden taki zbiornik zastępuje sześć tradycyjnych kontenerów, ich zawartości ani nieprzyjemnej woni nie roznosi wiatr, w dodatku są trzykrotnie tańsze od zwykłych wiat. Sprawdzają się w Europie zachodniej, myślę że i u nas jest to przyszłościowe rozwiązanie.

Kolejne pomysły i pozytywna energia emanująca z prezes A. Dąbrowskiej udzielają się mieszkańcom osiedla, dzięki czemu bardzo dobra jest nie tylko atmosfera w spółdzielni, ale i wyniki finansowe. Na tym polega symboliczność polskiej spółdzielczości.

 

Danuta Klimek

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013