powrót

Aktualności

Spółdzielczość służy ludziom

Spółdzielczość przetrwa, gdyż służy ludziom – podkreśla Wiesław Wawer, prezes Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni, jednej z największych i najlepiej zarządzanych na Pomorzu.

 

Niemal 60 lat działalności RSM im. Komuny Paryskiej w Gdyni dowodzi ogromnego potencjału i możliwości tej formy mieszkalnictwa i gospodarowania nieruchomościami. Powstała z inicjatywy pracowników Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, jako Spółdzielnia przyzakładowa, 3 maja 1958 r. Oczywiście na początku działalności podstawowym celem było zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych pracowników gdyńskiej stoczni, czyli budowa nowych mieszkań. Pierwsze inwestycje w latach 1958–1960 obejmowały pięć bloków mieszkalnych zlokalizowanych na Płycie Redłowskiej, dziś jednego z czterech osiedli zarządzanych przez Spółdzielnię.

Kolejne dekady to okres dynamicznego rozwoju i budownictwa. 17 listopada 1978 r. zmodyfikowano nazwę i zniesiono ograniczenia w naborze członków. Budowano kolejne mieszkania w dzielnicach Gdyni: Płyta Redłowska, Śródmieście, Grabówek, Obłuże Leśne, Pogórze Górne i Dolne. Obok budownictwa mieszkaniowego powstawały tzw. obiekty towarzyszące: szkoły podstawowe, placówki oświatowo-kulturalne, żłobki, przedszkola, pawilony handlowo-usługowe. W latach 1995 – 2005 powstały cztery budynki wielorodzinne o charakterze mieszkalno-usługowym. (trzy w osiedlu Pogórze, jeden w osiedlu Redłowo–Śródmieście).

Obecnie Spółdzielnia zrzesza niemal 8 tys. członków, administruje 178 budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi o powierzchni ponad 431 tys. mkw. Posiada również 95 97 lokali użytkowych o powierzchni ponad 11 tys. mkw., w których głównie prowadzona jest działalność handlowo-usługowa i gastronomiczna. RSM im. Komuny Paryskiej w Gdyni nadal posiada atrakcyjne tereny, które mogą być przeznaczone pod realizację nowych inwestycji.

Obecnie działalność zarządu skupia się na jak najlepszej eksploatacji istniejących zasobów i podnoszeniu komfortu zamieszkiwania, również tego finansowego. Opłaty utrzymywane są na akceptowalnym społecznie poziomie, między innymi dzięki roztropnym inwestycjom w termomodernizację.

Odnieśliśmy sukces – mówi W. Wawer, prezes RSM im. Komuny Paryskiej w Gdyni. – Dzięki pracom termomodernizacyjnym wykonanym w ostatnich latach: dociepleniu budynków, ścian, stropodachów wymianie okienek, a także modernizacji urządzeń dźwigowych idt. we współpracy z Elektrociepłownią Gdyńską w strukturach EDF Polska udało się uzyskać tzw. białe certyfikaty na sumę ok. 1,6 mln zł. Te inwestycje przyczyniają się do oszczędności mieszkańców i dają im dodatkowe premie. Pilne są oczywiście nie tylko roboty dociepleniowe, ale także malowanie klatek, wymiana chodników, budowa nowych miejsc parkingowych czy może przede wszystkim wymiana instalacji.