powrót

Sonopan: podlaskie innowacje

Kwintesencją pomiaru jest zamiana hałasu czy światła na jakąkolwiek wartość elektryczną. Te dwa pola wiedzy są unikatowymi dziedzinami działalności białostockiej firmy Sonopan.

Produkując aparaturę w dziedzinie pomiarów hałasu i pomiarów fotometrycznych tak naprawdę dbamy o zdrowie i życie ludzi. To główne przesłanie i misja naszej spółki – podkreśla Andrzej Więcko, prezes zarządu Sonopan Sp z o.o.

Historia zakładu jest bogata: już od 1974 r. specjalizuje się on w produkcji wysokiej klasy urządzeń do pomiaru dźwięku i światła. Specjalistyczne urządzenia Sonopanu, takie jak mierniki poziomu dźwięku, systemy pomiaru mocy akustycznej czy fotometry znajdują swoich odbiorców wśród tysięcy klientów – zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Mierniki poziomu dźwięku umożliwiają licznym instytucjom i firmom dokładne zbadanie narażenia człowieka na hałas. Obecnie coraz częściej dostrzegane jest zagrożenie długotrwałą ekspozycją słuchu na zbyt głośne dźwięki, a co za tym idzie – ich wpływem na ludzkie zdrowie. Rzeczywistość pokazuje, że problem hałasu dotyczy wielu ludzi, nie tylko pracowników przemysłu ciężkiego czy hal produkcyjnych. Systemy pomiaru mocy akustycznej wspomagają badanie i projektowanie różnego rodzaju urządzeń tak aby spełniały restrykcyjne normy emisji hałasu. Sonopan jako polski producent specjalistycznych urządzeń do pomiaru hałasu dobrze rozumie potrzeby rynku.

Naszymi urządzeniami interesuje się wielu klientów: od małych i średnich firm produkcyjnych oraz usługowych, poprzez instytucje państwowe, aż po huty, stocznie czy kopalnie – wylicza prezes A. Więcko. Wśród odbiorców mamy również laboratoria akredytowane, Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, Inspektoraty Ochrony Środowiska czy firmy, które wykonują pomiary certyfikowane będące często podstawą decyzji administracyjnych.

 

Śmiałe innowacje

 

Co jest istotne w pomiarach hałasu? Przede wszystkim mikrofon. Jak wyjaśnia A. Więcko, mikrofony pomiarowe to zupełnie inna klasa rozwiązań niż stosowane powszechnie. – Gdy chodzi o nasze mikrofony, to będąc polską marką, jesteśmy w stanie konkurować parametrami jakościowymi z naprawdę dużymi firmami na świecie – tłumaczy. Sam montaż takich mikrofonów musi odbywać się w ściśle hermetycznych warunkach i wymaga dużej precyzji. Mikrofony te są tak czułe i precyzyjne, że wpływ na nie mają nawet... pyłki kwiatowe.

Jednak obok pomiarów hałasu firma równie dynamicznie rozwija się w dziedzinie fotometrii i przyrządów do pomiaru szeroko pojętego światła. Prawdziwym hitem są skonstruowane i produkowane przez spółkę fotometryczne głowice pomiarowe, uznawane za jedne z największych osiągnięć technologicznych. Głowice te wypracowane zostały dzięki doświadczeniu i prawie 40-letniemu know-how, a ich produkcja opiera się o indywidualne, autorskie rozwiązania.

Dziś, gdy polski rynek europejski zalewają przyrządy wątpliwej jakości, w szczególności z Azji, nie posiadające żadnych certyfikatów, Główny Urząd Miar zaprosił nas do kooperacji, by wypracować nowe uwarunkowania w polskiej metrologii – zaznacza A. Więcko. – Daje to nadzieję, że przyrządy, od których zależą pomiary światła czy hałasu, zostaną dopuszczone prawnie tylko przy spełnieniu konkretnych norm. Byłoby to zbawienne z punktu widzenia ochrony rynku europejskich konsumentów oraz producentów jak my, którzy inwestują w rozwój wysokiej jakości czujników pomiarowych.

W planach spółki dzieje się dużo. Trwają pracę nad wprowadzeniem na rynek nowego miernika poziomu dźwięku oraz miernika do oceny warunków oświetlenia przy badaniach nieniszczących. Konstruowany jest też przyrząd umożliwiający badanie luminancji monitorów, w szczególności do zastosowań w diagnostyce medycznej. Spółka współpracuje z wieloma środowiskami naukowymi i państwowymi, bierze też aktywny udział w pracach Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. – Zaproszono nas do konsultacji w zakresie pomiaru monitorów obrazowych. Zarekomendowaliśmy najbardziej kluczowe parametry konieczne do badania tych monitorów. PTFM uznało je za niezwykle pożądane, co daje gwarancję, że jakikolwiek przyrząd – nie tylko skonstruowany i wyprodukowany przez nas – będzie prawidłowo mierzył parametry monitora – mówi A. Więcko.

 

Projekty przyszłości

 

Sonopan pracuje nad projektami, które mogą okazać się rewolucyjne. Największy z nich to innowacyjny dozymetr psychoakustyczny, mierzący wpływ dziennej dawki hałasu na słuch pracownika. Pomysł powstał z myślą o dużych firmach, które dzięki temu będą mogły skutecznie zadbać o zdrowie swoich pracowników. – Tak zaawansowany dozymetr nie tylko wspomoże pracownika w nie narażaniu go na hałas, ale też pozwoli uniknąć firmom różnych odszkodowań finansowych, które są powszechne – zaznacza A. Więcko. – W projekcie rozważamy system zintegrowany z ochronnikami słuchu. Pracownik przed wyjściem z pracy będzie mógł zrobić krótkie badanie, które ujawni, czy nastąpił u niego ubytek słuchu. System zbierze dane badanych pracowników, przetworzy je i oceni umożliwiając podjęcie dalszych decyzji.

Pionierski pomysł spotkał się ze sporym odzewem, a w prace nad nim są zaangażowane Instytut Medycyny Pracy, Politechnika Gdańska i Politechnika Łódzka

Sonopan, który w planach ma również własne laboratorium badawczo-rozwojowe, dalszy rozwój technologiczny przyrządów do pomiarów hałasu, światła, a nawet czujników drgań, jest otwarty na zupełnie nowe kierunki badań. Jednym z takich pomysłów jest np. zdalne badanie zawartości stężenia alkoholu w pojazdach. Do innych należą też systemy pomiarowe sterujące oświetleniem upraw roślin w branży ogrodniczej i rolnictwie oraz wiele innych. Warto zatem trzymać kciuki.

 

Karolina Muza

 

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013