powrót

Aktualności

Solidny gracz na rynku elektroenergetyki

AIZ Polska, działając w warunkach silnej konkurencji, zdobywa kolejne rynki i z sukcesem systematycznie poszerza zakres działalności o kolejne obszary. Chce połączyć zachodnią kulturę przemysłową z potencjałem wytwórczym drzemiącym w krajach za wschodnimi granicami Polski.

 

 

Litewsko-brytyjska firma AIZ Polska Sp. z o. o. została utworzona, aby zaktywizować dostawy na polski rynek pod kątem odbiorców zainteresowanych głównie izolatorami elektrycznymi, ale także urządzeniami termowizyjnymi i innymi produktami technicznymi. Jej działalność stanowi odpowiedź dla szeroko pojętej branży na zapotrzebowanie na produkty najwyższej jakości za rozsądną cenę. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę.

AIZ Polska to pozytywny przykład dynamicznego zarządzania i know-how, które przełożyły się na sukces i pozycję na rynku. Spółka skupia szereg doświadczonych osób związanych z sektorem elektroenergetycznym. Reprezentują one praktycznie wszystkie dziedziny tego sektora – wytwarzanie, przesył, dystrybucję, obrót hurtowy i detaliczny energią elektryczną i wyrobami dla elektroenergetyki. Ponadto w codziennej praktyce, dążącej do intensywnego wdrażania wszelkich innowacji technicznych i organizacyjnych, rozwija bieżące, operacyjne kontakty z uznanymi autorytetami z obszaru nauki, techniki i badań.


 

Solidność i bezawaryjność – z Europy, nie z Chin

Zapleczem produkcyjnym firmy są zakłady zlokalizowane w Federacji Rosyjskiej i na Litwie, specjalizujące się przede wszystkim w wytwarzaniu izolatorów szklanych i kompozytowych przeznaczonych dla różnych napięć oraz bogatej gamy osprzętu elektrotechnicznego. Zakłady te mają duże doświadczenie działają od kilkudziesięciu lat, dostarczając swoje wyroby dla wielu krajów Europy, Afryki i Azji. W ich ofercie produktowej obok izolatorów wszelkich typów figurują także wyroby niestandardowe, wytwarzane na indywidualne, nietypowe zamówienia, osprzęt elektroizolacyjny, okucia, drążki izolacyjne, osprzęt łukoochronny, osprzęt kablowy, narzędzia do pracy pod napięciem, osprzęt BHP, końcówki śrubowe, zaciski napięciowe, uchwyty, złączki itp. oraz materiały hutnicze do zastosowań w elektrotechnice.

Wyroby te cechują się świetną jakością, zweryfikowaną przez wieloletnie ich stosowanie w wielu obiektach elektroenergetycznych i bardzo atrakcyjną ceną – podkreśla Marcin Mackiewicz, ekspert związany z AIZ Polska Sp. z o. o. Ale, co bardzo ważne: oferujemy jakość europejską, a nie chińską. Podkreślam też, że wykorzeniamy tu pewien stereotyp, jakoby towary pochodzące zza naszej wschodniej granicy uchodziły za niepełnowartościowe, nierzetelne i nie dostarczane na czas. Wręcz przeciwnie! Rosjanie czy Litwini bardzo prężnie aspirują do jakości i niezawodności, które są synonimem np. dla Niemców, a które są domeną AIZ. Ideę, która przyświeca naszemu biznesowi, można by zatem półżartem ująć jako swoistą hybrydę pomiędzy „nie gniotsja, nie łamiotsja” a „Ordnung muss sein”.

Oprócz podstawowego asortymentu produkcyjnego firmowej huty szkła – izolatorów przeznaczonych dla energetyki – AIZ Polska prowadzi także mniejsze linie produktowe: opakowań szklanych i specjalnych flakonów dla perfum i kosmetyków. Zakres tego asortymentu jest stale zwiększany i dostosowywany do bieżących potrzeb rynku. Regularnie unowocześniane zaplecze produkcyjne pozwala na wytwarzanie coraz bardziej skomplikowanych kształtów przy zastosowaniu najlepszych surowców, natomiast personel produkcyjny podlega stałemu procesowi doskonalenia zawodowego.


 

Consulting na równi z handlem

Strategia spółki zakłada systematyczny rozwój, ale tak naprawdę zarządowi chodzi o coś więcej. AIZ Polska oferuje bowiem swoim partnerom nie tylko produkty stricte handlowe, ale także usługi doradztwa strategicznego i operacyjnego na poziomie techniczno-biznesowym pod kątem wypracowania i wdrożenia szeroko rozumianych nowych koncepcji rozwoju przedsiębiorstw w obszarze elektroenergetyki. – Zadaniem naszego zespołu jest analiza dotychczasowego stanu przedsiębiorstwa i wypracowanie możliwości proefektywnościowych przekształceń reorganizacyjnych, wraz z inspirowaniem ewentualnych nowych, choć komplementarnych, kierunków aktywności gospodarczej – wyjaśnia Krzysztof Konaszewski, dyrektor w AIZ Polska Sp. z o.o. – Pomagamy w identyfikacji zagrożeń rynkowych, analizujemy najważniejsze obszary działalności, dzięki czemu nasi klienci mogą świadomie podejmować decyzje biznesowe. Działania te pozwalają im zredukować koszty, zwiększać zyski, a w konsekwencji pomnażać własną wartość rynkową. Oczywiście są to zagadnienie wieloparametrowe, wymagające specjalistycznych analiz. Świadczymy na tym polu usługi audytu kosztów (cost consulting) z zakresu: podatku od nieruchomości, optymalizacji kosztów ZUS, składki wypadkowej, ceny energii elektrycznej i kosztów telekomunikacyjnych oraz wskazuje na możliwości obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw w tym zakresie. Co ważne, audyt kosztów przeprowadzamy dla klienta nieodpłatnie, a naszym wynagrodzeniem jest udział w efektywnych korzyściach przedsiębiorstwa uzyskanych wskutek wdrożenia naszych rekomendacji, bowiem chcemy nie tylko tworzyć gotową koncepcję działań dla klienta, ale przede wszystkim ją wdrażać. Tylko wtedy mamy pewność osiągnięcia przez klienta wymiernych efektów.

W ramach szeroko rozumianego doradztwa AIZ Polska świadczy też kompleksowe usługi w zakresie technicznym i handlowym przy organizacji oraz obsłudze przetargów prowadzonych w obszarze elektroenergetyki, także poprzez pomoc w koordynacji wszelkich działań z tym związanych w oparciu o procedury Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, jak i procedury własne inwestora.


 

Partner szeroko pojętego biznesu

Jak wiadomo, inwestycje są podstawowym sposobem zwiększania wartości przedsiębiorstwa i budowania jego pozycji na rynku. Tu AIZ także się angażuje: pomaga w pozyskiwaniu inwestorów strategicznych i partnerów biznesowych, wyszukiwaniu potencjalnych projektów inwestycyjnych, wskazywaniu alternatywnych źródeł zakupu towarów inwestycyjnych, doradztwie w zakresie optymalizacji sposobów finansowania inwestycji, także przy wykorzystaniu różnych funduszy krajowych i zagranicznych, oraz pozyskiwaniu źródeł finansowania. Jeszcze innym obszarem aktywności AIZ Polska jest doradztwo techniczne w obszarze optymalizacji kosztowo-funkcjonalnej segmentów sieci elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć oraz w zakresie optymalizacji zużycia energii elektrycznej przez odbiorców instytucjonalnych.

Nasz zespół doradztwa technicznego dla poszczególnych prac jest w stanie szybko dobrać i skompletować grupę najlepszych specjalistów, którzy mogą wykonać zleconą usługę doradztwa technicznego w skuteczny, profesjonalny sposób zaznacza M. Mackiewicz. Ponadto możemy podjąć się innych prac doradczych dla sektora elektroenergetycznego, po indywidualnym uzgodnieniu zakresu i celu zlecanych prac.

Ale AIZ Polska nie ogranicza swojej aktywności tylko do obszaru energetyki. Prowadzi m.in. działalność w zakresie badań i rozwoju nowych produktów oraz usług opartych na optyce termowizyjnej, których odbiorcą są np. służby mundurowe. Niedawno spółka wygrała spory przetarg rozpisany przez polską policję, którego przedmiot stanowi produkcja i sprzedaż kamer termowizyjnych o wysokich parametrach technicznych oraz jakościowych. Jak podkreśla zarząd, czyni to firmę pionierem w tej dziedzinie w kraju i w Europie.

To wciąż nie wszystko, gdyż AIZ stawia także na innowacyjność. W chwili obecnej pracuje między innymi nad projektem wykorzystania dronów do obserwacji linii przesyłowych wysokiego napięcia wyposażonych w urządzenia termowizyjne. Produkty te mają być też przeznaczone dla podmiotów zajmujących się ochroną mienia, służb ratowniczych, myśliwych, leśników, straży pożarnej oraz do kontroli procesów technologicznych. Ich konstrukcja, oparta o podzespoły najwyższej klasy, przełoży się na niezawodność w każdych, nawet najbardziej ekstremalnych warunkach pogodowych, gdzie konwencjonalne systemy optyczne nie są odpowiednie z powodu ograniczeń technicznych.


 

Piotr Kamiński

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013