powrót

Smart Grid po lubelsku

Uwolnienie rynku obrotu energią elektryczną dało odbiorcom możliwość wyboru jej sprzedawcy. Dało to także impuls do rozwoju dla operatorów dystrybucyjnych. Rozbudowa i modernizacja istniejących sieci stała się żywotną koniecznością. Mieszcząca się w Lublinie Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia-Wschód” S.A. z powodzeniem odnalazła swoje miejsce w tych realiach.


 

Wschodnia część Lublina to obszar, wokół którego tkwi największy miejski potencjał przemysłowy. Chodzi o szeroko pojęte tereny oraz sąsiedztwo historycznej, nieistniejącej już Fabryki Samochodów Ciężarowych. To właśnie tam mieści się siedziba Towarzystwa Inwestycyjnego „Elektrownia-Wschód”, operatora systemu dystrybucyjnego (OSD TIEW) działającego od 2004 r. na rynku energetycznym. Pomimo niełatwej konkurencji z gigantami, Elektrownia-Wschód S.A. z powodzeniem obsługuje blisko 100 firm, a – jak zapewnia Zarząd – możliwości Spółki są znacznie większe.


 

Energia z Lublina, potencjał ogólnopolski


 

Demonopolizacja rynku pokazała, jak ważna w sektorze obrotu energią jest infrastruktura techniczna. Kwestię tę doskonale widać na przykładzie Elektrowni-Wschód S.A., która, specjalizując się w sektorze przemysłowym, wygrywa wiedzą merytoryczną i znajomością lokalnych uwarunkowań. Spółka zarządzająca siecią elektroenergetyczną średnich i niskich napięć w obrębie dwóch GPZ 110kV o łącznej mocy zainstalowanej 64MVA, sprzedała w ubiegłym roku energię elektryczną rzędu 60 tys. MWh. – Chcemy zapewniać naszym klientom nie tylko gwarancję bezpieczeństwa dystrybucji i możliwie atrakcyjne ceny, ale również usługę kompleksową tj. sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji. Jako Spółka obrotu w ramach posiadanej koncesji działamy na terenie całej Polski i jesteśmy gotowi obsługiwać zarówno lokalnych odbiorców, ale również podmioty odległe – mówi Małgorzata Tymochowicz, Prezes Zarządu -Towarzystwa Inwestycyjnego „Elektrownia-Wschód” S.A.

Dla realizacji celów handlowych Elektrownia–Wschód S.A posiada podpisane umowy dystrybucyjne z większością operatorów w całej Polsce. Do sieci dystrybucyjnej operatora OSD TIEW przyłączony jest lokalny wytwórca energii elektrycznej elektrociepłownia Megatem EC-Lublin będący dla Spółki naturalnym dostawcą energii elektrycznej. Taka dywersyfikacja przynosi i inne korzyści – rozproszone źródła energii pozwalają zachować ciągłość dostaw i odpowiednio modelować proces nawet w przypadku poważniejszej awarii systemowej. Podczas tegorocznej fali upałów, gdy wprowadzone zostały ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, OSD TIEW zapewnił swoim klientom bezpieczną dostawę energii elektrycznej. – Było to możliwe dlatego, że jako operator systemu dystrybucyjnego posiadający wewnątrz sieci dystrybucyjnej źródło wytwórcze porusza się w nieco innych limitach niż standardowy odbiorca, – podkreśla Andrzej Socha, Wiceprezes Zarządu. – Dzięki temu, że pozostajemy w ciągłym kontakcie z kontrahentami, oraz posiadając systemy SCADA do ciągłego monitorowania rozpływu mocy w nadzorowanej sieci elektroenergetycznej, mogliśmy w sposób bardziej płynny nadzorować pobór mocy i udzielać bieżących informacji o sytuacji.


 

Mniejszy też może dużo


 

Walorom Elektrowni–Wschód S.A. warto przyjrzeć się bliżej. Spółka nie tylko dba o należytą komunikację w momencie kryzysu, lecz w ogóle funkcjonuje blisko klienta na wielu płaszczyznach. Zachęca do współpracy nowych inwestorów jeszcze na etapie przedwykonawczym, szczególnie tych, którzy zamierzają uplasować się w niedalekiej odległości od sieci dystrybucyjnej Spółki . Z jednej strony - sprawność procedur decyzyjnych – jako podmiot mniejszy niż duzi konkurenci OSD TIEW jest w stanie zwyczajnie szybciej dokonać przyłączenia. Z drugiej zaś w grę wchodzi cały szereg kompleksowych usług doradczych i etyki prowadzenia biznesu, które podpisywanym kontraktom nadają po prostu ludzkiego charakteru.

Każdorazowo dokonujemy dokładnych analiz, pozwalających na maksymalne dopasowanie oferty do potrzeb klienta – tłumaczy Jerzy Borowiec, Kierownik Wydziału Handlu. – Zależy nam, aby optymalizować pobór mocy do wielkości rzeczywistego jej zużycia, także w zakresie tzw. mocy chwilowej. Zdarza się, że szczegóły umowy dystrybucyjnej opracowujemy nie tylko w oparciu o przewidywania statystyczne, ale uwzględniając realia pierwszego, rozruchowego miesiąca – tak, aby ustalone warunki nie były przewartościowane i nie generowały naszym partnerom niepotrzebnych kosztów, budując podstawy dobrej, przyszłej współpracy.

Klienci korzystają zatem z wiedzy i doświadczenia Elektrowni-Wschód S.A. również przy planowaniu rozbudowy czy modernizacji zakładów. Spółka wykonuje prognozy i analizy dotyczące ewentualnych zmian w infrastrukturze elektroenergetycznej, prowadzi audyty poświęcone kompensacji mocy biernej, doradza w zakresie optymalizacji zużycia energii elektrycznej oraz współpracy źródeł OZE z siecią elektroenergetyczną.


 

Innowacje dla bezpieczeństwa dostaw


 

Działamy w dzielnicy poprzemysłowej – podkreśla M. Tymochowicz. – Tutejsze sieci pamiętały jeszcze lata 60., dlatego też kilka lat temu, by zagwarantować niezawodność i bezpieczeństwo dystrybucji energii elektrycznej, podjęliśmy się modernizacji. Wszystkie nowe inwestycje prowadzimy w zgodności z najnowszymi trendami i dyrektywami unijnymi.

Od 2012 r. Spółka przeznaczyła na ten cel blisko 10 mln zł, uzyskując niemal 50% unijnego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo samego kanału dystrybucji energii, OSD TIEW dzięki inwestycjom stworzył układ powiązań urządzeń pomiędzy obsługiwanymi firmami. Podjęto się zadania wykorzystania zmodernizowanej infrastruktury sieciowej OSD TIEW do możliwości wyprowadzenia mocy z lokalnego źródła elektrociepłowni Megatem EC Lublin do Elektrociepłowni Lublin Wrotków, co z kolei pozwoli na stworzenie kanału przesyłowego (rozruchowego) w sytuacji awarii systemowych typu „blackout”. Wykonane inwestycje to także kwestia podnoszenia sprawności zaplecza technicznego i technologicznego: zmodernizowano rozdzielnie średniego napięcia, wprowadzając najnowocześniejsze rozwiązania automatyki elektroenergetycznej i zintegrowanych zabezpieczeń. Utworzono także zdalne stanowisko systemu zarządzania siecią, które pozwala w sposób bezpośredni kontrolować całą sferę przepływu energii. – Już kilkukrotnie udało nam się ten system wykorzystać w sensie prewencyjnym – wskazuje A. Socha. – Dyspozytor na tyle wcześnie zauważył zakłócenia, że, dzięki zastosowaniu określonych procedur, udało się uniknąć tzw. rozległych awarii.

Kończący się projekt, dedykowany zarządzaniu sieciami dystrybucyjnymi smart grid, smart metering, na pewno nie jest dla lubelskiej spółki ostatnim krokiem w stronę innowacyjności. Nominowana do tytułu EuroSymbol 2015 firma spogląda w stronę nowej perspektywy unijnej i już planuje kolejne inwestycje.


 


 

[Odrębna ramka z myślą przewodnią, ew. większą czcionką oraz zdjęciem popiersia pani Prezes]


 

Małgorzata Tymochowicz, Prezes Zarządu:

– Po pierwsze: zależy nam, aby podmioty gospodarcze z Lublina i okolic miały świadomość, że to my jesteśmy gospodarzami na najważniejszym terenie przemysłowej części miasta i to do nas warto się zwracać w sprawach rozwiązań dostaw energetycznych na bardzo konkurencyjnych warunkach. Po drugie: jako wiarygodny partner obrotu energią zapraszam do współpracy każdy podmiot z każdej części Polski.


 


 

Anna Gębala