powrót

SM Górnik: Dobra spółdzielnia z Jaworzna

Garść historii

Powstanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie wiąże się z datą 30 grudnia 1960 roku, kiedy to Centralny Związek Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowego w Warszawie wydał zaświadczenie stanowiące o celowości jej powstania. Z biegiem czasu zasoby apółdzielni dynamicznie rozrastały się. Największy rozwój rozpoczął się 14 grudnia 1978 roku, kiedy oficjalnie rozpoczęto budowę wielkiego osiedla mieszkaniowego, Podłęża.

Na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat, wielu ludzi pochłoniętych ideą spółdzielczości zaangażowało się w ciężką, społeczną pracę, której efektem jest dzisiejszy kształt spółdzielni. Obecnie jej zasoby obejmują ponad 7600 członków zamieszkujących 179 budynków wielorodzinnych, w których znajduje się 8466 mieszkań, obsługiwanych przez trzy administracje, usytuowane na adekwatnych osiedlach. W skład zasobów wchodzą również dwa wolnostojące pawilony handlowe, garaże, własny budynek biurowo-warsztatowy oraz 177 lokali użytkowych.

Z duchem czasu

Ostatnie lata w spółdzielni nadal wiążą się z podążaniem za duchem zmian zarówno technologicznych, informatycznych, jak i tych związanych z ochroną środowiska.

Prócz remontów i modernizacji, mających na celu utrzymanie w dobrym stanie technicznym istniejących zasobów, Spółdzielnia skoncentrowała się na pracach termomodernizacyjnych na wszystkich budynkach. Prace te polegały głównie na docieplaniu ścian oraz zabudowie indywidualnych wymienników ciepła. Dzięki ww. działaniom udało się uzyskać znaczne oszczędności energii (średnio ok. 30% na budynek), co pozwoliło spółdzielni na otrzymanie świadectw efektywności energetycznej, czyli tzw. białych certyfikatów, których sprzedaż na giełdzie dała dodatkowe środki finansowe na działalność remontową. Efektem ekologicznym termomodernizacji było też pozbycie się z budynków azbestowych płyt elewacyjnych. Wdrożony został system radiowego odczytu stanu wodomierzy, wymieniono dźwigi osobowe w wieżowcach na zgodne z wymogami Unii Europejskiej, zamontowano oświetlenie typu LED (z czujnikami ruchu) przy wejściach do budynków. Obecnie trwają zaawansowane prace związane z wymianą instalacji pionów wodno-kanalizacyjnych w blokach, co w dużej mierze przyczynia się do poprawy jakości wody.

W 2011 roku do użytku został oddany nowoczesny, wielorodzinny budynek mieszkalny, a aktualnie rewitalizowany jest pawilon handlowy, który rozpocznie swoją działalność w nowej odsłonie już od drugiego kwartału 2018 roku.

Środki z funduszu remontowego umożliwiają również dbanie o osiedlowe infrastruktury zewnętrzne, czyli np. modernizację chodników i dróg, tworzenie nowych miejsc parkingowych, poprawę estetyki klatek schodowych i wnętrz budynków, poprawę stanu zieleni oraz budowanie placów zabaw.