powrót

Słoneczna energia

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki pokazuje, że warto wspólnie działać na rzecz regionu. Łączna wartość zrealizowanych projektów sięga już 400 mln zł

 

22 gminy położone w malowniczym dorzeczu Wisłoki od ponad 20 lat aktywnie działają na rzecz ochrony środowiska. Ponad 700 km kanalizacji, nowa sieć wodociągowa, oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody – to tylko niektóre ze wspólnych projektów, zawsze współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Obecnie Związek kończy projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt wart jest prawie 100 mln zł (z 75% dofinansowaniem Szwajcarii).

Pozyskane środki pozwoliły na wykonanie 8250 instalacji kolektorów słonecznych w prywatnych budynkach mieszkalnych – już 12% gospodarstw domowych na terenie Związku Gmin korzysta z ciepłej wody użytkowej uzyskanej przy wykorzystaniu instalacji solarnych. Zainstalowano też ponad 100 kolektorów słonecznych i prawie 50 systemów fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.

Wiele szkół, ośrodków zdrowia, obiektów sportowych czy oczyszczalni ścieków na terenie gmin wchodzących w skład Związku korzysta z zielonej energii. Efektem są nie tylko oszczędności, ale też znaczna poprawa jakości powietrza – o ponad 10 tys. ton rocznie zostanie zmniejszona emisja CO2.

Zakończenie szwajcarskiego projektu to nie ostatnie słowo nadwisłockich gmin. Związek rozpoczyna właśnie realizację kolejnego projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Projekt o wartości ponad 26 mln zł realizowany jest na terenie 8 gmin w ramach RPO Województwa Podkarpackiego. Realizacja potrwa do końca 2017 r. Władze Związku zapewniają, że kolejne projekty są już w przygotowaniu. I pokazują, że razem można więcej.

 

Aleksander Polański