powrót

Skutecznie do celu

Szybko, punktualnie, bezpiecznie, komfortowo – tak chcą podróżować pasażerowie. Do tego celu dąży też MZK w Ostrołęce

Tegoroczny laureat EuroSymbolu Skutecznego Zarządzania jest pionierem komunikacji miejskiej w Polsce – jako pierwszy kupił i z powodzeniem eksploatuje elektryczne autobusy Solaris Urbino 8.9 Elektric. Autobusy te gwarantują korzyści nie tylko ekonomiczne, ale i ekologiczne, a także zdrowotne dla mieszkańców miast, koszty eksploatacji nie przekraczają 1/3 w porównaniu z tradycyjnymi. Ten bezemisyjny środek transportu sprawdza się doskonale. Pasażerowie chwalą sobie brak wibracji, hałasu i spalin.

To niejedyne efekty skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. W ciągu ostatnich kilku lat MZK zrealizował projekty na łączną kwotę ponad 23 mln zł, z udziałem funduszy unijnych rzędu 82,4%. Zakupiono m.in. kilkanaście autobusów niskopodłogowych, przyjaznych osobom niepełnosprawnym, z monitoringiem i komunikatami głosowymi. Kierowcy przeszkoleni są z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na najbardziej uczęszczanych przystankach elektroniczne tablice informacyjne działają w czasie rzeczywistym. W najnowszych autobusach dostępny jest darmowy internet. Zainstalowano monitoring wizyjny na wiatach, a rozkłady jazdy dostępne są w formie kodów QR. MZK w Ostrołęce jest ponadto partnerem Programu Profilaktycznego „Widoczni na drodze”. Spółka promuje wiedzę o pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prowadzi lokalne działania promocyjno-informacyjne zachęcające mieszkańców do używania alternatywnych form transportu – z naciskiem na komunikację publiczną. Ma to na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie negatywnego wpływu masowej motoryzacji na jakość powietrza w regionie.

 

Danuta Klimek

 

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013