powrót

Siła „trójmiejskiej” spółdzielni

Gospodarując budynkami w trzech miastach PSM w Chrzanowie udowadnia, że siła polskiej spółdzielczości potrafi przekraczać podziały terytorialne i polityczne.

 

 

Zarządzanie sporej wielkości spółdzielnią nie jest łatwe, jednak reguła „duży może więcej” sprawdza się w zarządzaniu nieruchomościami lepiej niż gdzie indziej. Pokazuje to przykład PSM w Chrzanowie, skupiającej w 83 nieruchomościach (w 184 budynkach wielolokalowych) ponad 8,5 tys. mieszkań, 9 pawilonów handlowo-usługowych, 3 kompleksy garaży w Chrzanowie, Libiążu i Trzebini (zwanych lokalnie „małopolskim trójmiastem”). Dzięki wspólnemu dobremu gospodarowaniu i praktycznej realizacji idei solidaryzmu spółdzielczego poprawia się standard, estetyka, wreszcie, co najbardziej istotne – bezpieczeństwo lokatorów i możliwość racjonalnego kształtowania kosztów.

Jeszcze w latach 2003–2008 wszystkie mieszkania pozbawiono piecyków gazowych i wyposażono w instalację ciepłej wody, co wyeliminowało groźbę śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla. PSM w Chrzanowie zrealizowała ten program jako jedyna w południowej Polsce.

Obecnie nasza działalność skupia się na poprawie stanu technicznego budynków będących własnością spółdzielni i zarządzanych przez nią – mówi Aleksander Biegacz, prezes Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chrzanowie. – Zasoby poddajemy wszystkim obowiązkowym kontrolom wynikającym z przepisów prawa budowlanego, a następnie nadajemy roboczy bieg ujawnionym w trakcie przeglądów potrzebom remontowym.

To przede wszystkim naprawy i remonty kominów, pokryć dachowych, ciągów komunikacyjnych, chodników, kilkunastu placów zabaw, a także szeroko pojęta racjonalizacja kosztów utrzymania mieszkań i lokali. Na bieżąco prowadzona jest termomodernizacja w oparciu o środki własne, bez potrzeby sięgania po kredyty co roku, w ok. 50–70 budynkach. Prace zakończono w 70 budynkach, w roku bieżącym zakończone będą w kolejnych 20 z nich i tam, w ramach kolejnych etapach modernizacji, instalacja c.o. wraz z nowymi elektronicznymi podzielnikami kosztów dostosowywana jest do zmienionych charakterystyk budynków. Przynosi to wymierne oszczędności: zużycie ciepła maleje przeciętnie z 0,4 GJ/mkw w trakcie sezonu do poziomu 0,3 GJ/mkw.

W ramach modernizacji dżwigów wymieniane są elementy napędowe na energooszczędne nowej generacji, zaś części wspólne klatek uzyskują nowoczesne oświetlenie LED-owe z czujnikami ruchu. Trwa wymiana wodomierzy na urządzenia z odczytem radiowym. W ramach funduszu remontowego roczna wartość robót to ok. 12 mln zł.

Siła polskiej spółdzielczości mieszkaniowej płynie w znacznej mierze z integracji ludzi. Aby ją podtrzymywać, wyręczając częściowo miasta, PSM w Chrzanowie (jedyna w powiecie) prowadzi często zaniedbywaną w dzisiejszych czasach różnorodną działalność kulturalną w dwóch klubach: w Chrzanowie i Libiążu. Funkcjonuje w nich 17 prowadzonych przez profesjonalistów kół zainteresowań skupiających od najmłodszych do seniorów. Rokrocznie spółdzielnia organizuje „akcję zima” i „lato w mieście”, co pozwalająca na zorganizowanie dzieciom ferii i części wakacji. Nie brakuje imprez integracyjnych, wyjazdów związanych z Dniem Spółdzielczości, wycieczek, spotkań wigilijnych dla osób potrzebujących pomocy. Koszty tej działalności w skali roku to ok. 0,5 mln zł. Większość członków uznaje, że ma ona sens, przede wszystkim ze względu na tworzenie warunków realizowania swoich zainteresowań dla młodzieży.

Porównanie z innymi formami zarządzania wypada na korzyść PSM w Chrzanowie. Dotychczas nie wydzieliła się z niej żadna wspólnota. – Były takie pomysły, ale po rozeznaniu rynku i ofert zarządców nieruchomości osoby, które były inicjatorami tych poczynań po prostu z nich zrezygnowały – wspomina prezes A. Biegacz. – Mamy więc potwierdzenie, że nasza działalność jest dobra i korzystna dla mieszkańców. Jestem umiarkowanym optymistą – o ile nie pojawią się niespodziewane polityczne zmiany nie mające nic wspólnego z szeroko rozumianym pojęciem samorządności, to przyszłość zarówno naszej spółdzielni, jak i całej spółdzielczości jawi się spokojnie i stabilnie.

 

 

Danuta Klimek

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013