powrót

SBM „TORWAR”: cenna marka

Skuteczne zarządzanie i najwyższa jakość realizowania kolejnych inwestycji stanowią o atrakcyjności warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „TORWAR”

 

Spółdzielczość to idea współdziałania, w której zawarte są zasady dobrowolności, równości, samorządności, solidarności i pomocniczości. Na ich podstawie od wielu lat tworzona jest marka SBM „TORWAR”. Zmieniają się ludzie, ich potrzeby i oczekiwania, a spółdzielnia nadal jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. I to już od kilku pokoleń. Dzisiejsi członkowie, mieszkańcy to klienci usług świadczonych przez SBM „TORWAR”, którzy doceniają komfort, wygodę i dyskrecję. Tutaj chcą mieszkać wszyscy, dlatego tutaj właśnie obowiązuje zasada: człowiek czeka na mieszkanie, a nie mieszkanie czeka na człowieka.

 

Bogactwo nie tylko historyczne

 

Renoma SBM „TORWAR” kształtowała się przez 60 lat. Miała swój początek w 1958 r., gdy powstała Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyka”. Pod koniec lat 70. włączono ją do Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a dekadę później, w 1989 r., wyodrębniono z kolei SBM „TORWAR” składającą się z dwóch osiedli, Ludna i Torwar, przedzielonych parkiem. Zielone otoczenie (położenie w bliskości Łazienek) jest jednym z ważnych atutów spółdzielni.

Zarząd gospodaruje na prawie 11,5 ha gruntów (ponad 95% z prawem wieczystego użytkowania), na których posadowionych jest 57 budynków (46 o funkcji mieszkalnej i 11 użytkowej) z ponad 3,2 tys. lokalami mieszkalnymi, oraz ponad 70 użytkowymi. Zasoby SBM „TORWAR” wyróżniają się miłą oku estetyką i komfortem zamieszkiwania. Lokalizacja zapewnia świetną komunikację w każdą stronę Warszawy. Znakomita większość (ok. 90%.) budynków wzniesionych w latach 1958–1985, została zmodernizowana przez termoizolację ścian, wymianę pokryć dachowych, instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnych itp.

Rewitalizacja tych nieruchomości polegała m.in. na odtworzeniu estetyki elewacji w klimacie epoki lat 60. na bazie cegieł z silikatu. Dla osiągnięcia tego celu opracowana została nawet specjalna technologia. Efekt został zauważony i doceniony przez Stowarzyszenie Architektów, które na swojej stronie internetowej zachęca zainteresowanych do obejrzenia zrewitalizowanych budynków Spółdzielni.

W 1993 r. powstał program zagospodarowania wszystkich terenów SBM „TORWAR”. Połączenie inwestora i zarządcy w kolejnych projektach daje gwarancję wysokiej jakości, na takie rozwiązanie stawiano od początku. Nie oszczędza się więc tu na materiałach, których jakość musi być bardzo dobra. Każda nieruchomość powstaje w ramach idei wyprzedzania teraźniejszych uwarunkowań. Sukcesywnie podnoszony jest standard wznoszonych budynków, które wyposażane są min. w instalację wody lodowej czyli klimatyzacji.

We wszystkich nowozbudowanych nieruchomościach znajdują się wielostanowiskowe garaże podziemne, co oznacza dla stolicy zniknięcie z ulic 330 aut. Standard mieszkań pozytywnie zaskakuje. Wysokość kondygnacji to 3 metry. Obudowanie budynków kamieniem wpływa korzystnie na ich estetykę, podobnie jak wystrój holi z drewna niepalnego.

 

Najnowsze sukcesy

 

Najnowszą inwestycją SBM „TORWAR” jest zespół czterech budynków przy ul. Ludnej, Solec i Wilanowskiej: z 82 mieszkaniami o powierzchni od ponad 40 do ponad 100 m2 i 117 miejscami postojowymi w wielostanowiskowym garażu podziemnym wyposażonym w m.in. instalacje umożliwiające ładowanie akumulatorów samochodów elektrycznych i hybrydowych. Zaawansowanie prac (obecnie ponad 70%) gwarantuje zakończenie ich przed końcem roku. Mieszkania dostępne dla członków spółdzielni SBM „TORWAR”. Budowa finansowana jest ze środków własnych, bez kredytów bankowych, na spółdzielczej zasadzie non-profit.

Na tej inwestycji nie kończą się plany zarządu — kolejne pomysły obejmują nadbudowę o dwie kondygnacje dziewięciu nieruchomości, co umożliwi pozyskanie ok. 7 tys. m2. Bryły niektórych budynków mogą zostać wyposażone w specjalne konstrukcje dodatkowe w postaci oszklonych balkonów, co oznacza powiększenie powierzchni każdego z istniejących już lokali o 8–10 m2. Środki pozyskane ze sprzedaży powierzchni dwóch nowych kondygnacji mogą zostać przeznaczone na poprawę stanu technicznego i estetycznego budynków — pozwolą wymienić wewnętrzne linie zasilania, instalacje centralnego ogrzewania, windy, wyremontować klatki schodowe i elewacje.

Są też plany wyprowadzenia siedziby spółdzielni z budynku mieszkalnego i wybudowania nowej łatwo dostępnej dla osób z ograniczeniami ruchu. W budynku znalazłyby siedzibę również Kluby Wzajemnej Pomocy „As” i „Panorama”, prowadzące na co dzień wszechstronną działalność kulturalno-oświatową i społeczną, z ofertą skierowaną dla osób w każdym wieku — od dzieci do emerytów. Zaawansowane jest też przygotowanie kolejnych inwestycji przy ul. Górnośląskiej i pomiędzy ul. Ludną i Okrąg.

O potencjale SBM „TORWAR” stanowią grunty, które dziś są wartością samą w sobie. Zarząd konsekwentnie dąży do odpowiedniego ich zagospodarowania z korzyścią dla spółdzielców. Inwestycje pozwolą obniżyć koszty zarządzania, gdyż po ich powstaniu ciężar opłat za wieczyste użytkowanie zaczną ponosić właściciele nowych mieszkań.

Na co dzień domeną SBM „TORWAR” jest skuteczne zarządzanie, przede wszystkim w sferze generalnej idei spółdzielczości, jaką jest współdziałanie i solidaryzm.

 

Danuta Klimek

 

 

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013