powrót

S.E.A. – energetyczna alternatywa

Co łączy odpady komunalne i mączkę mięsno-kostną? Dzięki odpowiedniej technologii te pierwsze mogą stać się ekologicznym źródłem energii.

 

Taką technologią dysponuje firma S.E.A. Wagner, zajmująca się projektowaniem, produkcją i dostawą urządzeń do wytwarzania energii cieplnej z termicznego przekształcania dowolnych surowców zawierających składniki palne, w tym biomasy roślinnej i zwierzęcej oraz wyselekcjonowanych odpadów komunalnych.

We współpracy z Fabryką Kotłów FAKO opracowaliśmy rozwiązania technologiczne umożliwiające likwidowanie odpadów w pobliżu miejsca ich powstawania i wytwarzanie taniej energii z minimalnym obciążeniem środowiska. Projekt nosi nazwę Instalacja WA.FA i dzięki zastosowaniu nowatorskich, chronionych patentami rozwiązań jest innowacyjny w skali międzynarodowej – tłumaczy Ryszard Wagner, prezes S.E.A. Wagner Sp. z o.o.Taka instalacja umożliwia zagospodarowanie części odpadów komunalnych z gmin czy powiatów, a w konsekwencji obniżenie dla mieszkańców opłat za odpadykomunalne i energię cieplną.

Nie jest to jedyne zagadnienie nad którym pracują inżynierowie spółki – obecnie, po ponad dwuletnich badaniach, w fazie przygotowania do wdrożenia jest projekt w ramach programu "INNOTECH" realizowany z Instytutem Chemii i Technologii Nieorganicznej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, zakładający odzysk energii oraz wytwarzanie użytecznych produktów fosforowych w wyniku przetwarzania mieszanek biomasy roślinnej i zwierzęcej.

Co istotne, biomasa zwierzęca stanowi, zgodnie z przepisami, zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi zwierząt, wymaga zatem szczególnych rozwiązań. Nasza technologia obejmuje sposób transportu boimasy z miejsca wytworzenia, rozładunku, magazynowania oraz transportu stanowiskowego, termicznego przekształcania, odzysku energii oraz wytwarzania produktów fosforowych – wyjaśnia prezes R. Wagner. Technologia nie generuje w żadnej postaci odpadów, zaś niepalne pozostałości stałe stanowią użyteczny surowiec, a wprowadzane do atmosfery spaliny, po odzyskaniu z nich energii cieplnej, zawierają zanieczyszczenia gazowe dopuszczalne unijnymi standardami emisyjności.

Jeszcze bardziej zaawanosowany technicznie jest rozpoczęty w tym roku projekt w ramach programu "GEKON" z udziałem Fabryki Kotłów FAKO, IChiTN WIiTCh Politechniki Krakowskiej, oraz Wydziałem Inżynierii Środowiska i Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej pt. „Odzysk Energii z Odpadów Komunalnych i Biomasy". Projekt wykorzystuje wiedzę uzyskaną w projekcie "INNOTECH" oraz umożliwia przeprowadzenie badań i wdrożenia technologii redukcji zanieczyszczeń w spalinach naturalnymi reagentami zawartymi w biomasie oraz odpadach węgla kamiennego. Mimo iż projekt jest w początkowej fazie, to obserwując dotychczasowe efekty prac S.E.A. Wagner można być pewnym kolejnych innowacyjnych rozwiązań.

 

Aleksander Polański

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013