powrót

Rozwój dzięki wodzie

Dobra woda i czyste ścieki zwiększają atrakcyjność gminy Góra Kalwaria

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Górze Kalwarii, tegoroczny laureat Symbolu Działań Proekologicznych, ma szeroki zakres działalności. Głównym jego zadaniem jest zabezpieczanie 26 tys. mieszkańcom gminy wody pitnej i oczyszczanie ścieków socjalno-bytowych. Ponad to spółka inwestuje w rozwój sieci cieplnej na terenie miasta Góra Kalwaria. Równie ważnym aspektem jest dbanie o wizerunek miasta, w tym sprzątanie i pielęgnacja zieleni. Wywiązując się z tych zadań znakomicie, spółka walnie przyczynia się do poprawy jakości życia, ochrony środowiska naturalnego, a to czyni miejscowość coraz bardziej atrakcyjną i podkreśla jej naturalne walory.

Na szeroko rozumiane działania proekologiczne składają się przede wszystkim inwestycje zapewniające zrównoważony rozwój i zmierzające do kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej – zaznacza Jerzy Pełka, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – Mamy świadomość, że od tempa realizacji tych inwestycji zależy rozwój naszej gminy, a nasze decyzje mają znaczący wpływ na otoczenie gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Konsekwentnie budujemy, rozbudowujemy i modernizujemy stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków oraz sieć wodną, kanalizacyjną i cieplną. Godne uwagi są również inwestycje w profesjonalny sprzęt techniczny.

Inwestycje, prowadzone głównie ze środków własnych ZGK sp. z o.o. w Górze Kalwarii, wspomaga WFOŚ w Warszawie. Sukcesywnie powstają nowe odcinki sieci wodociągowej, kanalizacyjne i ciepłownicze wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

 

Danuta Klimek

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013