powrót

Radość nie ma ceny

Działalność PSM w Chrzanowie dowodzi, że polska spółdzielczość mieszkaniowa ma w sobie wielką siłę

 

W trzech miastach: Chrzanowie, Libiążu i Trzebini gospodaruje Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa znana z wszechstronnego wykorzystywania swoich walorów. Dużemu potencjałowi 8,5 tys. swoich członków zapewnia stabilną pewność jutra, ale także przedsięwzięcia umożliwiające coraz bardziej komfortowe zamieszkiwanie. Nie zapomina też o tych, których los nie obdarzył szczęściem, ale którzy mogą korzystać z dobrodziejstw spółdzielczego solidaryzmu.

Staramy się z jednej strony dbać o bezpieczeństwo i racjonalizować koszty, a z drugiej na bieżąco reagować na potrzeby i oczekiwania mieszkańców – zapewnia Aleksander Biegacz, prezes PSM w Chrzanowie. – W najbliższych miesiącach zamierzamy wzbogacić niektóre bloki o monitoring, nowoczesne domofony cyfrowe, wybudować nowy parking mieszczący kilkadziesiąt aut, przystosować nieużywane obiekty, które straciły swoją funkcję pierwotną, do zagospodarowania jako garaże, gdyż tych nigdy zbyt wiele.

PSM w Chrzanowie uczestniczyła niedawno w przetargu organizowanym przez Urząd Regulacji Energetyki i uzyskała świadectwa efektywności energetycznej, tzw. „białe certyfikaty” o wartości ponad 3 mln zł. Było to możliwe dzięki przeprowadzonym wcześniej na szeroką skalę przedsięwzięciom termomodernizacyjnym, na które rokrocznie przeznaczano ok. 2/3 funduszu remontowego (ok. 12 mln zł) bez sięgania po kredyty. Teraz „premia” za te wydatki pozwoli na przyspieszenie kolejnych prac remontowych.

Nie bez przyczyny działalność kulturalno-oświatowa, opiekuńcza i pomocowa pozostaje chlubą spółdzielni. W dwóch klubach w Chrzanowie i Libiążu funkcjonuje 17 prowadzonych przez profesjonalistów kół zainteresowań, skupiających wszystkie grupy wiekowe: od najmłodszych do seniorów. Rokrocznie organizowane są „akcja zima” i „lato w mieście”, co pozwala na zagospodarowanie dzieciom ferii i części wakacji. Urozmaicone imprezy integracyjne, ciekawe wycieczki w różne części Polski, a nawet Europy, tradycyjne spotkania wigilijne dla osób samotnych i potrzebujących pomocy dowodzą społecznej siły polskiej spółdzielczości. – Radość w oczach naszych spółdzielców nie ma ceny – podkreśla prezes A. Biegacz.

 

Danuta Klimek

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013