powrót

Pstrągi w czystej wodzie

Dzięki inwestycjom w infrastrukturę kanalizacyjną w Prudniku pływają pstrągi, a mieszkańcy piją smaczną wodę najwyższej jakości.

 

 

Dbający o dostarczanie do kranów wody i oczyszczanie ścieków Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. został założony ponad 120 lat temu. Trzeba podkreślić, że rozwiązania zastosowane wtedy w miejskiej oczyszczalni były jednymi z nielicznych w Europie. Dziś zakład eksploatuje sześć ujęć (25 studni), cztery stacje wodociągowe, pięć przepompowni wody, ponad 150 km sieci wodociągowej, 106 km sieci kanalizacji sanitarnej, 26 przepompowni ścieków (w tym 16 przydomowych i jedną odcieków), blisko 33 km kanalizacji deszczowej, 13 instalacji podczyszczania ścieków opadowo-roztopowych i oczywiście nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Z usług spółki korzystają wszyscy mieszkańcy Gminy Prudnik oraz miejscowości Prężynka, Jarnołtówek i Pokrzywna, czyli ok. 28 tys. osób. Stopień zwodociągowania przekracza 99%, a stopień skanalizowania – ok. 87 %.

Zarówno oczyszczalnia ścieków, jak i ujęcia wody o jakości odpowiadają-cej produktom sprzedawanym w sklepach, umożliwiają świadczenie usług większej liczbie odbiorców – mówi Paweł Kawecki, prezes i dyrektor naczelny ZWiK w Prudniku. – Niestety depopulacja, jaką obserwujemy w regionie na terenie naszej działalności przekraczająca 1% rocznie, sprawia, że od kilku lat walczymy o utrzymanie poziomu sprzedaży usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków, co udaje nam się głównie przez likwidację strat pozornych.

W ostatniej dekadzie ZWiK w Prudniku dzięki realizowanym inwestycjom podniósł warunki życia w kolejnych miejscowościach gminy (zwiększając długość sieci kanalizacyjnych niemal trzykrotnie) i umożliwił stworzenie podstaw do inwestycji na terenach miasta i przyległych. Korzystając z pełnej wysokości środków, jakie zapewniał Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze wsparcia środkami WFOŚiGW w Opolu (który docenił zakład statuetką „W trosce o środowisko”), podłączono kilkaset gospodarstw domowych. Dzięki tym inwestycjom dziś w rzece Prudnik pływają m.in. pstrągi.

ZWiK w Prudniku nie zaniedbuje społecznej odpowiedzialności. – Naszym hasłem jest „Dziś i jutro dla Ciebie i środowiska” – zapewnia prezes P. Kawecki. – Jesteśmy trwale obecni w życiu miasta, wspierając indywidualne inicjatywy, ale także kluby sportowe i różne wydarzenia. Odpowiadamy na zaproszenia szkół i instytucji kultury, przygotowujemy prezentacje szkoleniowe, np. cykl „Tajemnice Ziemi”, „Tajemnice ludzkości”, prezentacje o wodzie, powietrzu, glebie, wodach butelkowanych i wodzie z kranu itd. Umożliwiamy odbycie staży i praktyk studentom oraz uczniom i słuchaczom szkół średnich. Świadomie i z satysfakcją pomagamy i uczestniczymy w życiu lokalnego społeczeństwa.

 

Danuta Klimek

 

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013