powrót

Przełom w produkcji biopaliw

Wielki sukces poznańskiego Biotenu. Spółka opracowała bezodpadową, ekologicznie bezpieczną technologię produkcji biopaliwa drugiej generacji wraz z innowacyjną instalacją do jego produkcji.

 

 

W ostatnim czasie w Polsce sporo mówi się o biopaliwach, czyli paliwach uzyskanych drogą przetworzenia produktów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Główną ich zaletą jest znaczący wpływ na środowisko naturalne. Unia Europejska w dyrektywie sprzed sześciu lat zobowiązała wszystkie kraje członkowskie do promowania biopaliw drugiej generacji, wytwarzanych głównie z materiałów pochodzenia drzewnego oraz odpadów z produkcji rolnej. – To kluczowa dyrektywa promująca pójście w słusznym kierunku, m.in. na rzecz ekologii – cieszy się Krzysztof Kaczmarkiewicz, prezes zarządu Bioten Sp. z o.o. – Nasza firma prowadzi zaawansowane badania nad zagospodarowaniem surowej, odpadowej fazy glicerynowej, powstającej podczas produkcji biopaliwa pierwszej generacji (biodiesla) z olejów roślinnych. Zaprojektowaliśmy uniwersalną, zintegrowaną instalację POSTERUS 2020 przeznaczoną do przemiennej produkcji biopaliwa drugiej i pierwszej generacji na bazie oleju rzepakowego.

Instalację „POSTERUS 2020” wyróżnia sporo walorów. Przed wszystkim należy tu wymienić innowacyjność i integrację procesów technologicznych w odniesieniu do rozwiązań światowych oraz zagospodarowywanie paliwowe odpadowej fazy glicerynowej. Czegoś takiego trudno szukać u innych wytwórców. Technologia opiera się na nowatorskim rozwiązaniu, które wykorzystuje paliwowo odpady frakcji glicerynowej po produkcji biodiesla (jest chroniona patentem UP RP). Instalację cechuje niski koszt wdrożenia technologii i możliwość wykorzystania przez producentów funkcjonujących już u nich elementów instalacji. Nie ma mowy o żadnych szkodliwych odpadach, ponieważ technologia wykorzystuje odpadową frakcję glicerynową powstającą przy produkcji biopaliwa pierwszej generacji, czego efektem jest wytwarzanie mieszanki paliwowej zawierającej określoną ilość estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych (FAME) oraz nawozu mineralno-organicznego, który można wykorzystać w rolnictwie czy ogrodnictwie. – Co warte podkreślenia, stosowana i opracowana przez nas technologia ma znaczny wpływ na redukcję CO2 oraz umożliwia podmiotom realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) podwójne zaliczanie do NCW biokomponentów wytworzonych z odpadów, a co za tym idzie, stwarza możliwość optymalizacji i zmniejszenia kosztów realizacji NCW przez podmioty do tego zobowiązane – zaznacza K. Kaczmarkiewicz.


 

Innowacyjność na miarę światową


 

„POSTERUS 2020” to z pewnością oszczędność w zużyciu materiałów i energii, możliwość zastosowania elementów i materiałów konstrukcyjnych używanych przez producentów bioestrów, a także niskoenergetycznego wdrożenia prostych rozwiązań technologicznych wykorzystujących odpady. Instalacja jest praktyczna i użyteczna do wytwarzania przemysłowego mieszanki paliwowej oraz płynnego nawozu.

Technologia stworzona przez poznańską spółkę Bioten stwarza szansę przetwarzania odpadów frakcji glicerynowej do produkcji biokomponentów paliwowych drugiej generacji oraz rozwiązuje problem gromadzenia tych odpadów w regionie, kraju i na świecie. W ten sposób firma wpływa na promocję regionu i kraju w otrzymywaniu energii ze źródeł odnawialnych oraz pokazuje, że polskie firmy mogą wyznaczać trendy.

Efekty prac nad innowacyjną, autorską technologią nie pozostają niezauważane przez ekspertów. Są już pierwsze nagrody. Bioten za instalację „POSTERUS 2020 uzyskał „Złoty Medal 2015” Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz otrzymał nominację do prestiżowej nagrody EuroSymbol Innowacji. – Z naszymi rozwiązaniami będzie można zapoznać się na „Forum Czystej Energii” podczas Międzynarodowych Targów POL-EKO-SYSTEM w Poznaniu, gdzie 27 października br. wygłosimy prelekcję „Innowacyjna technologia – biopaliwo przyszłości” – zaprasza prezes K. Kaczmarkiewicz.

Ministerstwo Gospodarki RP podkreśla, że instalacji tego typu jeszcze nie wdrożono. Sukcesy oraz dalsza praca pozwalają zatem przypuszczać, że wynalazek Biotenu ma szanse stać się najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem do pozyskiwania paliwa drugiej generacji.

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013