powrót

Przedsiębiorczość akademicka

Władze Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej stawiają na współpracę z światem biznesu. Praktyka pokazuje, że jej korzyści są obopólne.

 

 

Siedem lat temu pierwsza i jedyna publiczna uczelnia na Podbeskidziu powołała do życia Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Powód? Odpowiedź środowiska akademickiego na spore zainteresowanie współpracą przedsiębiorców z naukowcami. – Udało nam się stworzyć prężny, dynamicznie działający ośrodek, w którym ludzie mogą realizować i wdrażać swoje innowacyjne pomysły w zakresie nauk humanistycznych, technicznych, medycznych, ekonomicznych oraz zarządzania. Tu spotyka się świat nauki i biznesu – podkreśla z dumą prof. dr hab. inż Ryszard Barcik, Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Bielska uczelnia w krótkim czasie stała się istotnym ośrodkiem transferu innowacji i technologii na skalę nie tylko regionu, ale i kraju. Promuje ofertę technologiczną oraz badawczą, doradza w sprawach ochrony własności przemysłowej, patentów i praw autorskich pracowników ATH oraz w zakresie możliwości finansowania innowacyjnych przedsięwzięć (wykorzystania środków unijnych). Na synergii nauki i biznesu sporo korzystają studenci uczelni. Mogą liczyć na wsparcie ich Alma Mater przy powstawaniu innowacyjnych firm, działalność Inkubatora Przedsiębiorczości, pomoc w tworzeniu tzw. firm odpryskowych typu spin off / spin out.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości powstał dzięki współpracy Centrum Innowacji i Transferu Technologii Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Fundacji Akademickie Inkubatory. – Inkubator pozwala na wypróbowanie modelu biznesowego. W praktyce dla naszych studentów (a mamy sporo utalentowanych, którzy wygrywają najbardziej prestiżowe konkursy) oznacza to spore korzyści, tzn. zmniejszanie kosztów i ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Młody przedsiębiorca działa pod opieką AIP, korzystając z osobowości prawnej fundacji (NIP, REGON, wpis do KRS). Do zadań inkubatora należy dbałość, aby wszystkie dokumenty księgowe i prawne były sporządzone z obowiązującymi zasadami – mówi prof. R. Barcik.

W ramach działania AIP można również skorzystać z szkoleń oraz warsztatów poświęconych zagadnieniom związanym z prowadzeniem i rozwijaniem spółki, a także możliwość spotkań z doświadczonymi przedsiębiorcami i specjalistami.

CITT podbeskidzkiej akademii zrealizował skomplikowane, pionierskie przedsięwzięcie polegające na testowaniu autorskiego modelu wspólnego wdrażania technologii przez uczelnię i firmy przy jednoczesnym zaangażowaniu kadry akademickiej, studentów i pracowników przedsiębiorstw. A wszystko dzięki projektowi „PI-PWP Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na systemie wdrażania nowych technologii”. – To nasz autorski model powstały w oparciu o rozwiązania przyjęte na uczelniach słowackich. Po wdrożeniu i przetestowaniu rozwiązania na Akademii Techniczno-Humanistycznej będzie on upowszechniany na uczelniach w całym kraju – podsumowuje prof. R. Barcik.

Projekt jest odpowiedzią na realny problem, z którym borykają się szeroko rozumiane polskie uczelnie. Jest nim zbyt małe zaangażowanie uczelni w działania B+R i niskie zainteresowanie przedsiębiorców ofertą środowiska naukowego w tym zakresie. Choć to się zmienia, nadal stereotypowo postrzega się uczelnie jako nieprzystające do realiów biznesowych. Brakuje wypracowanych wzorców współpracy przedsiębiorców z nauką, brakuje wiedzy dotyczącej komercjalizacji rozwiązań wśród naukowców.

W ATH udało się to zmienić. Dzięki ciężkiej pracy władz, pracowników i studentów, biznes sam puka do uczelnianych drzwi.

 

 

Dariusz Brombosz

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013