powrót

Przedsiębiorcza strona gminy

W Grodzisku Mazowieckim działa nowoczesny samorząd, który stawia na rozwój przedsiębiorczości. Coraz większa liczba inwestorów potwierdza potencjał tkwiący w mazowieckiej gminie.

Ponad 40-tysięczna gmina z bogatą historią przez ostatnie lata stała się ważnym punktem na gospodarczej mapie Polski. Obecnie na jej terenie działa około 70 dużych firm, dając zatrudnienie mieszkańcom. Dzięki temu wskaźnik bezrobocia w Grodzisku Mazowieckim jest jednym z najniższych w kraju – wynosi zaledwie około 4%.

 

Bo „chcieć” znaczy „móc”

 

Co wpływa na powodzenie Grodziska Mazowieckiego wśród inwestorów? Po pierwsze: położenie i bliskość głównych szlaków komunikacyjnych kraju. Po drugie: praca, wyobraźnia i umiejętność zarządzania burmistrza, piastującego tę funkcję od 20 lat, a także jego współpracowników.

Od początku mieliśmy jasną wizję rozwoju gminy. Wiedzieliśmy, że potrzebujemy solidnych, stabilnych pracodawców, dzięki którym zapewnimy zarówno wpływy z podatków, jak i – co jeszcze ważniejsze – pracę dla ludzi. Zaczęliśmy od potentatów takich jak Danfoss, Raben czy Frito Lay Poland, którzy zaczęli tutaj budować swoje zakłady, a tym samym zatrudniać ogromną liczbę ludzi – mówi Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Dzięki zmysłowi przedsiębiorczości magistratowi udało się także wykorzystać tereny przy autostradzie. Powstały tam dwie strefy przemysłowe, które udało się uratować przed „rozdrobnieniem” na mniejsze działki. Strefy te zostały od razu uzbrojone, dzięki czemu szybko znaleźli się inwestorzy gotowi do budowy na tych terenach swoich firm. Nowoczesne podejście do zarządzania inwestycyjną stroną miasta bezpośrednio związane jest również z otwartością na partnera zagranicznego. Dla wszystkich potencjalnych kontrahentów w ramach urzędu zostało otwarte specjalne biuro, w którym inwestorzy nie tylko znajdą odpowiedzi na wszystkie pytania, ale i odpowiednią opiekę i pomoc.

Polska jest mocno zbiurokratyzowanym krajem, w związku z tym procesy inwestycyjne są niepotrzebnie wydłużane, a część inwestorów nawet się wycofuje. I nie jest to tylko problem naszej gminy, ale całego kraju. To też bezpośrednio przekłada się na zbyt powolny jego rozwój. Jeżeli chcemy przyspieszy

, to biurokracja przy tego typu transakcjach powinna być transparentna – podkreśla G. Benedykciński.

 

Nie zmarnujmy potencjału

 

Priorytetem inwestycyjnym dla władz Grodziska Mazowieckiego jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej. Co roku ok. 30% budżetu przeznaczane jest na uzbrajanie terenów, a także na budowę i modernizację dróg. Istotna jest też rozbudowa sieci wodociągowej (obecnie korzysta z niej 86% mieszkańców gminy) oraz kanalizacyjnej (ponad 60%).

Grodzisk Mazowiecki w wysokim stopniu wykorzystuje dotacje unijne. W rozdaniu na lata 2007–2013 udało się pozyskać na różne inwestycje (modernizacja oczyszczalni ścieków, rozbudowanie kanalizacji na terenie gminy, rewitalizacja parków, powstanie Centrum Kultury) aż 150 mln zł. W ramach środków z kolejnego budżetu unijnego gmina planuje następną dużą, ważną inwestycję – budowę Interaktywnego Centrum Edukacyjno-Społecznego. Na powierzchni 2200 m2 planowane jest wydzielenie dwóch stref. Jedna z nich ma służyć integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb seniorów. Druga – to nowoczesna strefa usług bibliotecznych, tak zwana mediateka. W Centrum organizowane będą zajęcia i turnieje integrujące pokolenia osób starszych, młodzieży i dzieci oraz różnorakie warsztaty. W specjalnej sali do

wiczeń dla seniorów, wyposażonej w nowoczesne przyrządy, prowadzone będą zajęcia ruchowe umożliwiające poprawę kondycji fizycznej. W strefie bibliotecznej znajdą się biblioteki: dziecięca, ogólna i naukowa. Będą one oferowały także nowoczesne zbiory multimedialne.

 

Sukces = zadowolenie

mieszkańców

 

Wbrew ogólnokrajowemu trendowi w Grodzisku Mazowieckim liczba mieszkańców stale rośnie. Jej wzrost to efekt kliku czynników: dodatniego przyrostu naturalnego oraz dodatniego salda migracji. Co roku przyrost mieszkańców osiedlających się oscyluje wokół 800–1000 osób. Wyjątkowa jest także dbałość władz o lokalną społeczność. – Na terenie gminy działa nowoczesne Centrum Kultury z kinem i teatrem, basen ze spa, liczne place zabaw oraz boiska sportowe. Grodzisk Mazowiecki również jest bogaty w ścieżki rowerowe, a co ciekawe, jest najmniejszym miastem w Polsce posiadającym system wypożyczalni rowerów. W planach mamy budowę nowej hali sportowej na 3200 miejsc, która będzie jedynym tego typu obiektem w regionie, dlatego nie mamy obaw o jego efektywne wykorzystanie – wylicza burmistrz G. Benedykciński. Wszystko to pokazuje, że w Grodzisku Mazowieckim udało się znaleźć receptę na sprawnie funkcjonujący samorząd, który potrafi zadbać o zadowolenie zarówno mieszkańców, jak i inwestorów.

 

Anna Knapek

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013