powrót

Proteon wspiera hodowców

Proteon Pharmaceuticals S.A., innowacyjna firma biotechnologiczna, intensywnie pracuje nad zrewolucjonizowaniem bezpieczeństwa hodowli za pomocą bakteriofagów i autoszczepionek.

 

 

Straty hodowców spowodowane zakażeniami bakteryjnymi są szacowane w milionach dolarów rocznie. Powszechne stosowanie antybiotyków do walki z bakteriami w hodowlach doprowadziło do pojawienia się antybiotykoopornych szczepów bakterii, których liczba wciąż wzrasta. Cenną alternatywą są w tej sytuacji preparaty oparte na zastosowaniu bakteriofagów w medycynie i rolnictwie.

Ten rodzaj wirusów znany jest i stosowany od ponad stu lat. Bakteriofagi, czyli wirusy bakteryjne, były pierwszą naukowo potwierdzoną formą terapii przeciwbakteryjnej, zostały jednak wyeliminowane z rynku w połowie lat 40. XX w. po wprowadzeniu penicyliny. Wywołany powszechnym, w dużej mierze nieracjonalnym stosowaniem antybiotyków wyraźny wzrost zakażeń wielolekoopornymi szczepami bakterii spowodował ponowne zainteresowanie bakteriofagami.

Agencja ds. Leków i Żywności (FDA) zarejestrowała pierwsze produkty biotechnologiczne zawierające bakteriofagi jako środki antybakteryjne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Zrobiła tym samym krok na drodze do przywrócenia bakteriofagów do legalnego stosowania. W Polsce od kilku lat prym w pracach nad opracowaniem produktów opartych
na zastosowaniu bakteriofagów wiedzie Proteon Pharmaceuticals, firma działająca w branży biotechnologicznej, z ukierunkowaniem na rozwój technologii produkcji preparatów przeciwbakteryjnych dla rolnictwa i medycyny weterynaryjnej. Działalność firmy obejmuje również usługi z zakresu mikrobiologii, m.in. produkcję autoszczepionek weterynaryjnych, których wytwarzanie odbywa się w ścisłej współpracy z firmą VetLab z Brudzewa.

W 2014 roku firma uzyskała certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
nr 1492/07/2014/J/C przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie biotechnologii, potwierdzający spełnianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ostatnim osiągnięciem Proteon Pharmaceuticals jest uzyskanie certyfikatu systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

 

BAFADOR® dla ryb, BAFASAL® dla drobiu

 

Istotnym problemem związanym ze stosowaniem antybiotyków jest niecałkowita biodegradowalność i wynikające z tego konsekwencje dla środowiska naturalnego. Stosowanie antybiotyków w paszy, która nie zostaje spożyta w całości, a także zawartość antybiotyków w odchodach ryb, sprzyjają powstawaniu antybiotykoopornych szczepów bakteryjnych także poza organizmami ryb, bezpośrednio w wodzie. W dodatku antybiotyki, niszcząc filtry biologiczne, dewastują wodne miniekosystemy.

Skupiamy się na zastosowaniu bakteriofagów do produkcji preparatów weterynaryjnych, szczególnie tych zwalczających patogenne bakterie ryb hodowlanych – wyjaśnia prof. Jarosław Dastych, prezes Proteon Pharmaceuticals S.A. – Akwakultura to jeden
z najdynamiczniej rozwijających się obszarów produkcji żywności. Oceany są przełowione, mamy coraz więcej trudności w pozyskiwaniu ryb ze stanu dzikiego, intensyfikujemy więc hodowle ryb, krewetek, raków. Opierają się one na zamkniętych ekosystemach narażonych
na działalność nieprzyjaznych bakterii, które w środowisku wodnym bardzo szybko nabywają antybiotykooporności. Próbujemy więc walczyć z nimi wirusami. Siłą bakteriofagów jest to,
że są one wysoce swoiste, czyli zabijają tylko określony rodzaj bakterii, który chcemy wyeliminować, zostawiając resztę nienaruszoną. Nasz innowacyjny produkt BAFADOR® nie oddziałuje w niekorzystny sposób na organizmy inne niż bakterie i nie utrzymuje się
w organizmie, jeśli nie występuje w nim naturalny gospodarz, bakterie. Jesteśmy na etapie testowania go w małych otwartych akwenach, w których hoduje się ryby oraz w wielkich, przerośniętych akwariach w systemach zamkniętych. Jak na razie jesteśmy usatysfakcjonowani z wyników.

Drugim preparatem opracowywanym przez naukowców z Proteon Pharmaceuticals jest BAFASAL® – dodatek paszowy, który przeciwdziała rozprzestrzenianiu bakterii Salmonella wśród drobiu hodowlanego, zawierający zestaw kilku odpowiednio dobranych bakteriofagów. Preparat spełnia wyśrubowane kryteria bezpieczeństwa wymagane na rynku europejskim
w odniesieniu do produktów weterynaryjnych. Produkt jest w trakcie badań potrzebnych
do uzupełnienia procesu rejestracji.

Jest to płyn dodawany do poideł w przemysłowych systemach hodowli drobiu – objaśnia prof. J. Dastych. – Preparat zabezpiecza drób nie tyle przed chorobą, co przed nosicielstwem bakterii Salmonella, szkodliwych również dla człowieka..Dzięki zastosowaniu preparatu konsumenci produktów drobiarskich będą mieli większe poczucie bezpieczeństwa ze względu na brak substancji chemicznych w jajach i w mięsie drobiowym. BAFASAL® jest produktem biotechnologicznym o wielkim potencjale rynkowym, ponieważ wypełnia istotną lukę związana z wprowadzeniem w UE zakazu stosowania antybiotyków jako dodatków paszowych.


 

Danuta Klimek

 


 

Wirusy sprzymierzeńcem

prof. Jarosław Dastych:

– Jak zawsze przy rewolucyjnych projektach w biotechnologii pojawiają się obawy: czy to jest bezpieczne? Bakteriofagi są naturalnym składnikiem ekosystemu ograniczającym wzrost bakterii. Wykorzystanie bakteriofagów do zwalczania niepożądanych bakterii to bezpieczne rozwiązanie mające wszystkie atrybuty naturalności, które jest oparte na solidnych podstawach naukowych.

 

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013