powrót

Poznańska Dolina Krzemowa

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii to nowoczesny, duży, multidyscyplinarny ośrodek badawczy skupiający najlepszych specjalistów z nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Koncentruje się głównie na sektorze tzw. fine chemicals, szczególnie pod kątem współpracy z przemysłem.

 

Synergia nauki i biznesu to jeden z kluczowych tematów interesujących polskie uczelnie, instytuty naukowe i placówki badawcze. Kierownicy tych jednostek na co dzień myślą o komercjalizacji wyników badań, wdrażaniu rozwiązań dla przemysłu, idącego w ślad za tym nowoczesnego finansowania. Od niedawna istnieje miejsce, którego nadrzędnym celem jest realizowanie wszystkich tych wytycznych, a nawet więcej.

Dzięki wykorzystaniu sporych nakładów zrealizowaliśmy wielką ideę – mówi prof. dr hab. Bogdan Marciniec, prezes Fundacji Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, były rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. – Stworzyliśmy miejsce, które skupia zarówno specjalistów z wielu dziedzin nauki, jak i kojarzy odpowiedni kapitał intelektualny z zapotrzebowaniem i zamówieniami ze strony przemysłu. To zupełnie nowa jakość polskiej myśli badawczo-rozwojowej, skierowana ku współpracy z biznesem.

Droższe od złota

 

Celem, w myśl którego założono WCZT, była przede wszystkim integracja poznańskiego środowiska naukowego – uczelni i instytutów badawczych oraz wykorzystanie ich dużego potencjału. Powstała placówka o wysokiej randze międzynarodowej, która stanowi unikatowy punkt na mapie działań B+R i innowacji w Polsce. Konsorcjum WCZT tworzą następujące instytucje: pięć poznańskich uczelni (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – koordynator konsorcjum, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Ekonomiczny), cztery instytuty Polskiej Akademii Nauk (Instytut Chemii Bioorganicznej, Instytut Genetyki Roślin, Instytut Genetyki Człowieka i Instytut Fizyki Molekularnej), a także Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznański Park Naukowo-Technologiczny oraz Urząd Miasta jako partner wspierający.

Do tworzenia konsorcjum zaprosiłem osoby mające wybitne osiągnięcia w szeroko rozumianych technologiach z różnych dziedzin: biologii, chemii, fizyki, techniki, medycyny – wylicza prof. B. Marciniec. – Istotą naszych multidyscyplinarnych działań jest bowiem opracowywanie oryginalnych syntez chemikaliów, biochemikaliów i agrochemikaliów (tzw. fine chemicals), a także nowej generacji bio- i nanomateriałów oraz ich prekursorów – głównie w oparciu o reakcje katalityczne, a następnie tworzenie technologii ich wytwarzania (kładąc nacisk na zrównoważone procesy oparte na nowoczesnych technikach syntez, zielonych rozpuszczalnikach, czy syntezach bezodpadowych) z przeznaczeniem dla optoelektroniki, medycyny, farmacji, rolnictwa oraz wielu innych dziedzin przemysłu i techniki. Chcemy również tworzyć podstawy technologiczne dla szeregu zastosowań chemii bioorganicznej, biologii molekularnej i biotechnologii w szeroko pojętej ochronie zdrowia, a także dla zastosowań agrotechnicznych i w przemyśle spożywczym. Często produkty naszych prac nazywam z uśmiechem „biżuterią chemiczną”. I rzeczywiście, niektóre z nich, np. farmaceutyki, wytwarzane w ilościach maksymalnie 1 kg, są droższe od złota.

Szczególnym obszarem zainteresowań Centrum jest synteza i opracowanie mikrotechnologii związków krzemu, w tym hybrydowych nanomateriałów (np. silseskwioksanów). WCZT, ze względu na swój profil badawczy, otrzymało zadanie organizacji prestiżowej konferencji 8th European Silicon Days, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 28-31 sierpnia br., stanowiącej światowe forum dyskusji nauki z biznesem w obszarze produktów zawierających krzem.

Na światowym poziomie

 

Nominowana do tytułu EuroSymbol Synergii Nauki i Biznesu 2016 inwestycja powstała w 85% w oparciu o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jej łączna wartość oscyluje wokół 251,5 mln zł, przy czym clou (ponad 140 mln zł) stanowi unikatowa, wysoko wyspecjalizowana aparatura wraz ze specjalistyczną infrastrukturą laboratoryjną, będąca do dyspozycji środowiska naukowego oraz przedsiębiorstw chcących współpracować z Centrum.

Taką współpracę warto podejmować, gdyż w diagnozie Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski wykazano ponadprzeciętny potencjał badawczo-rozwojowy WCZT.

Jako multidyscyplinarna placówka o charakterze europejskim, stanowi ono istotny element budowania gospodarki opartej na wiedzy i opracowywania technologii dla inteligentnej planety.

Tym samym WCZT stwarza ogromną szansę, w szczególności dla młodej i średniej generacji polskich naukowców, którzy znajdą u nas warunki pracy umożliwiające realizację osiągnięć w skali światowej – podkreśla prof. B. Marciniec.

 

Jakub Lisiecki