powrót

Wydania

„Poznańska Dolina Krzemowa” nagrodzona

Coraz więcej firm zainteresowanych jest lokowaniem swoich ośrodków badawczych w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii. Instytucja sięgnęła po tytuł EuroSymbol Synergii Nauki i Biznesu 2016.

 

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii ma przed sobą jasny cel. „Poznańska Dolina Krzemowa” (bo takie popularne określenie kształtuje się już w wielkopolskiej przestrzeni językowej), jako multidyscyplinarny ośrodek badawczy o randze międzynarodowej, ma tworzyć przestrzeń dla specjalistów z wielu sektorów, m.in. fine chemicals do współdziałania przynoszącego wymierne korzyści zarówno nauce, jak i biznesowi.

Zgodnie z założeniami tylko dzięki spotkaniu się w jednym miejscu naukowców o dużym potencjale badawczym, m.in.: chemika, biologa, biotechnologa, lekarza i farmaceuty, możliwe jest wypracowywanie kolejnych pomysłów, innowacji technologicznych, interdyscyplinarnych badań i projektów. Efekt? Wspieranie dalszego, intensywnego rozwoju przemysłu high-tech oraz podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki. Już dziś opracowywane w WCZT mikorotechnologie związków o specjalnych właściwościach tzw. fine chemicals (zwanych„biżuterią chemiczną”), wytwarzanych w ilościach maksymalnie 1 kg, przewyższają często swoją wartością cenę złota.

Cieszy mnie uzyskany tytuł EuroSymbolu Synergii Nauki i Biznesu, gdyż niezwykle trafnie odzwierciedla on naszą ideę – podkreśla prof. dr hab. Bogdan Marciniec, prezes Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii. – Interdyscyplinarność i multifunkcyjność to słowa, które podkreślam w stosunku do WCZT. Sam jako naukowiec, a wcześniej założyciel Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, we własnej, codziennej pracy widzę, że każdy z nas ma inne punkty odniesienia w zależności od swojej specjalizacji i potrafi wnieść inną wartość do danego projektu. Dlatego tak ważna jest owa synergia i dlatego nawiązujemy współpracę w pierwszej kolejności z tymi przedsiębiorcami, którzy chcą występować z nami po wspólne projekty.

WCZT to konsorcjum koordynowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tworzy je jedenaście podmiotów: pięć poznańskich uczelni, pięć instytutów (z czego cztery Polskiej Akademii Nauk), Poznański Park Naukowo-Technologiczny oraz Urząd Miasta jako partner wspierający.

Centrum skupia najlepszych specjalistów z obszarów nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Fundamentem gwarantującym sprawne działanie WCZT jest doświadczenie zebrane podczas 20-letniej działalności pierwszego w Polsce Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, olbrzymi potencjał naukowy kadry zarządzającej, a także ulokowanie w jednym miejscu najnowocześniejszego sprzętu analitycznego i pomiarowego.

To właśnie dlatego coraz więcej firm zgłasza zainteresowanie współpracą. Warto, gdyż w „Poznańskiej Dolinie Krzemowej” swoje ośrodki badawcze mogą lokować firmy działające m.in. w obszarze optoelektroniki, medycyny, farmacji, rolnictwa, przemysłu spożywczego oraz wielu innych dziedzin przemysłu high-tech.

 

Jakub Lisiecki

 

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013