powrót

powietrze.uni.wroc.pl

Naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego stworzyli geoportal z prognozami jakości powietrza w woj. dolnośląskim.

Pod adresem powietrze.uni.wroc.pl można sprawdzić prognozy stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych dla województwa dolnośląskiego oraz dowiedzieć się, w jaki sposób jakość powietrza wpływa na zdrowie mieszkańców. Przygotowany system zapewnia powszechny dostęp do prognoz, może też stanowić pomocne narzędzie dla służb, wspierając decyzje zaradcze w przypadku zagrożeń związanych ze złą jakością powietrza. Ważnym aspektem jest również funkcja edukacyjna – odpowiednia wiedza wpływa na kształtowanie postaw, a w konsekwencji również na poprawę jakości powietrza. System, którego elementami są geoportal oraz aplikacja mobilna, został opracowany przez zespół Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska we Wrocławiu w ramach projektu LIFE-APIS/PL.

Zanieczyszczenie powietrza to realny problem środowiskowy – przekonuje prof. dr hab. Krzysztof Migała, kierownik zakładu. – Główną przyczyną złej jakości powietrza w Polsce jest emisja zanieczyszczeń ze źródeł blisko powierzchni ziemi, powstających głównie w wyniku spalania paliw niskiej jakości, a także spaliny ze środków transportu. Dlatego w chłodnej porze roku, kiedy zanieczyszczenia trudniej się rozpraszają, występują dni, kiedy stężenie zanieczyszczeń, np. pyłu zawieszonego PM10 wielokrotnie przekracza bezpieczne poziomy. Latem pyłu jest mniej, natomiast w upalne dni wzrasta stężenie szkodliwego ozonu, tworzącego się blisko powierzchni ziemi m.in. ze spalin samochodowych. Mimo, że zła jakość powietrza przekłada się na stan zdrowia mieszkańców, to świadomość tych zagrożeń jest bardzo niska.

W woj. dolnośląskim emisja gazów i pyłu do atmosfery należy do największych w Polsce. Główny problem stanowi wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym, który może przenikać do płuc i krwioobiegu, powodując choroby układu oddechowego i sercowego-naczyniowego, w tym nowotwory płuc, gardła i krtani. Wraz z pyłem wdychamy różne substancje, m.in. rakotwórczy benzo(a)piren, którego średnie stężenie w 2015 r. stanowiło 360% normy.

Dzięki informacjom prezentowanym na Geoportalu można minimalizować niekorzystny wpływ zanieczyszczeń na nasze zdrowie, np. odpowiednio planując aktywność na świeżym powietrzu, a w dni, kiedy stężenie jest wysokie, ograniczyć przebywanie na zewnątrz osób z tzw. grup ryzyka, w tym dzieci, osób starszych lub chorych.

Warunkiem przygotowania wiarygodnych prognoz jest dostęp do rzetelnych danych o emisji zanieczyszczeń – zaznacza prof. K. Migała – W chwili obecnej zasięg Geoportalu obejmuje obszar Dolnego Śląska. Jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, przy dostępie do odpowiedniej jakości danych emisyjnych, możliwe jest udostępnienie prognoz jakości powietrza dla innych województw, czy też dla całego kraju.

 

Danuta Klimek

 

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013