powrót

Pomocna dłoń windykatora

Kredyt Inkaso pomaga wyjść z kłopotów finansowych oraz wspiera edukację w zakresie gospodarowania domowym budżetem. Spółka zwiększa skalę działalności zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 

Od czasów Cesarstwa Rzymskiego działała instytucja prawna rei vindicatio. Windykacja oznaczała również obronę konieczną, a nawet zemstę. Dziś windykator odwiedza dłużników w tym samym celu – zlikwidowania długu. Przestał jednak kojarzyć się z przemocą i wymuszaniem – empatyczny windykator może zostać naszym dobrym przyjacielem. Kredyt Inkaso, jakościowy lider wśród firm zajmujących się obrotem wierzytelnościami, osiągnął swój sukces między innymi dzięki stosowanej z powodzeniem polubownej metodzie odzyskiwania długów (soft collection).

Kredyt Inkaso poprzez swoich odpowiednio wyszkolonych pracowników terenowych stara się pomóc dłużnikom, zawierając z nimi ugody dostosowane do indywidualnych możliwości finansowych i sytuacji życiowej. Dłużnicy to doceniają i robią wszystko, by dotrzymać zawartej umowy. Dlatego nominowany do tytułu Symbol Skutecznej Windykacji 2016 Kredyt Inkaso może pochwalić się imponującym wynikiem: z realizowanych około 50 tys. zawartych ugód blisko 100% jest terminowo spłacanych.

Pracujemy na pakietach różnorakich wierzytelności: począwszy od masowych, konsumenckich, po gospodarcze, w tym również z zabezpieczeniami hipotecznymi, w których jako pierwsza w Polsce firma windykacyjna uznani zostaliśmy za specjalistę – podkreśla Paweł Szewczyk, prezes zarządu Kredyt Inkaso S.A.

Podstawą działalności spółki jest sekurytyzacja należności, gdzie ogromne znaczenie ma umiejętność wycenienia portfela wierzytelności i wybór najlepszej dla niego strategii odzyskiwania. O wypracowanej przez lata pozycji najlepiej świadczą liczby. Nominalna wartość obsługiwanych przez Kredyt Inkaso portfeli wierzytelności wynosi: w Polsce 6,2 mld zł, a zagranicznych w Rumunii, Rosji i Bułgarii 5,1 mld zł, z czego blisko połowa stanowi własność firmy. Stały procentowy wzrost wpłat od dłużników (ok. 10% rocznie, w ostatnim roku bilansowym 151 mln zł) stanowi miarę bezwzględną sukcesów rynkowych. Dużym wsparciem dla spółki jest jej aktualny główny akcjonariusz – Waterland Private Equity Investments, zarządzający inwestycjami o wartości przekraczającej 17 mld zł. To firma, która ma na swoim koncie około 250 inwestycji w 40 sektorach w 17 krajach. Pod jej skrzydłami Kredyt Inkaso zamierza istotnie zaistnieć na kolejnych rynkach – w Chorwacji i Serbii.

Kredyt Inkaso przywiązuje dużą wagę do edukacji i popularyzowania wiedzy na temat planowania budżetu domowego lub firmowego, bezpiecznego korzystania z instrumentów finansowych i znajomości prawa. W tym celu spółka powołała w 2015 r. fundację „Zaradni”. W jej ramach działa Centrum Informacji Prawnej – bezpłatna infolinia specjalizująca się w pomocy dłużnikom. Centrum w ubiegłym roku przeprowadziło dużą akcję społeczną pod nazwą „Miasteczko wolne od długów”. Mobilne centrum informacji prawnej odwiedziło osiem miast, udzieliwszy bezpłatnie tysięcy porad. Prowadzony projekt pod nazwą „Zaradni” obejmuje natomiast cykl szkoleń i warsztatów dla osób zadłużonych. Proponuje się im wsparcie, ucząc budowania planu ratunkowego i jego konsekwentnego realizowania, a także skutecznych metod zapobiegania nawrotom sytuacji kryzysowych.

W lipcu 2016 r. ruszył projekt pod nazwą Młody Menedżer, adresowany do ludzi młodych, planujących lub wkraczających na drogę samodzielnego prowadzenia biznesu. Uzupełni on edukację młodego pokolenia o niezbędną wiedzę w zakresie gospodarki finansami i dostępnych narzędzi finansowych. Warto trzymać kciuki.

 

Ewa Raj