powrót

Połączenie nauki i biznesu

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej został nagrodzony prestiżowym tytułem EuroSymbolu 2016 w kategorii Nowoczesne kształcenie. To uhonorowanie nowatorskiego podejścia w kwestii przekazywania wiedzy i zapewnienia rozwoju studentom

 

Trzeba podkreślić, że zdobyty w listopadzie tytuł to niejedyne z ostatnich osiągnięć Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Niedawno Fundacja na rzecz Nauki Polskiej nagrodziła najlepszych naukowców z naszego kraju. Wśród laureatów tzw. polskiego Nobla znalazł się prof. Marek Samoć, właśnie z tego wydziału. Polski uczony został doceniony za badania materiałów nanostrukturalnych dla optyki nieliniowej. To bardzo ważne i istotne prace w dziedzinie nauk chemicznych i nanomateriałów. Wyniki prac naukowca z Wrocławia mogą zostać wykorzystane np. w przekształcaniu sygnałów optycznych, w obrazowaniu biologicznym czy też w konwersji energii. – Jesteśmy dumni z tego, że na naszym wydziale pracuje sporo wybitnych naukowców. Mocno stawiamy na prace naukowo-badawcze, rozwój naszych studentów oraz pracowników. Wyznaczamy sobie ambitne plany, aby z każdym rokiem jeszcze bardziej rosnąć w siłę. Nagrody, które trafiają do naszego wydziału, są potwierdzeniem wieloletniego doświadczenia w obszarze nauki, którą się zajmujemy – mówi prof. dr hab. inż. Andrzej Ożyhar, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

Wydział to wprost wymarzone miejsce dla pasjonatów nauk chemicznych, którym zależy na czymś więcej niż „suchych” wykładach, ćwiczeniach, zaliczeniach, egzaminach i opuszczeniu murów uczelni z błogim przeświadczeniem ukończonych studiów wyższych. To miejsce, w którym najlepsi spotkają wybitnych praktyków i teoretyków, ludzi, dla których praca z młodzieżą łączy się z zaszczepieniem pasji do badań, podnoszeniem kwalifikacji, unowocześnianiem bazy naukowo-dydaktycznej, rozwijaniem nowych specjalności, a nawet kierunków studiów. – Tu studenci biorą udział w międzynarodowych projektach, spotykają znakomitych wykładowców z nauk chemicznych z Europy i świata, przedstawicieli biznesu, łowców talentów, z którymi już w czasie studiów można nawiązać kontakt, tak bardzo potrzebny po ukończeniu nauki – zauważa prof. dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk, wieloletni dziekan Wydziału Chemicznego, a dziś prorektor ds. Badań Naukowych i Umiędzynarodowienia.

 

Współpraca z biznesem

 

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej intensywnie stawia na nowoczesne kształcenie, bo, jak podkreślają władze wydziału, dydaktyka należy do głównych zadań kadry akademickiej. Tu stawia się na nauczanie szyte na miarę, aby student kończący naukę mógł z głową pełną wiedzy i inspiracji zająć się rozwojem na polu badawczym i zawodowym. Wywołany na początku artykułu przykład prof. Samocia pokazuje, że wydział mocno akcentuje swoją rolę w obszarze badań, które wpisują się w najnowsze trendy. Konsekwentnie i systematycznie rozwija się na wydziale współpraca ze światem gospodarki. – Tworzymy profesjonalne zaplecze naukowe dla biznesu. W jego ramach chcemy realizować ważne dla nas kwestie. Chodzi o prace zlecone dla przemysłu, wspólne projekty z przedsiębiorstwami oraz projekty, w których biorą udział nasi najlepsi doktoranci. Chcemy osiągnąć ten cel w najbliższych latach, bo nauka zaczyna współpracować z przemysłem nad innowacyjnymi technologiami. Jesteśmy wrażliwi na potrzeby firm. Otwieramy się na współpracę z nimi dla dalszego rozwoju gospodarczego, naukowego i społecznego – przekonuje prof. nzw. dr hab. Piotr Młynarz, prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

Jak podkreślają władze wydziału, firmy mogą skorzystać z pomocy specjalistów z takich dziedzin, jak: biotechnologia, chemia, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa oraz technologia chemiczna. Na każdym z wymienionych kierunków kształceni są specjaliści, którzy w większości bez problemów odnajdują się w świecie gospodarki. Owocem wytężonych działań jest wytyczanie nowych ścieżek nauczania i przygotowywania absolwentów do zmieniających się warunków rynku pracy.

Silnym atutem w rozwijaniu współpracy z biznesem jest nie tylko wysokowyspecjalizowana kadra naukowa, ale również platforma Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego Wrocławskiego Centrum Biotechnologii, w skład którego wchodzi m.in. Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej. Interdyscyplinarny charakter, który zapewniają członkowie konsorcjum (know.wroc.pl), umożliwia kompleksowe, interdyscyplinarne podejście do problemów badawczo-aplikacyjnych, z którymi boryka się przemysł w Polsce.

 

Dariusz Brombosz

 

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013