powrót

Polacy certyfikują Europę

Polski system weryfikacji kompetencji ECCC stosuje już około 100 podmiotów w kraju. Wśród nich uczelnie wyższe, instytucje szkoleniowe, agencje pośrednictwa pracy. Innowacyjnym produktem interesują się organizacje z Włoch czy Portugalii.

 

Niecodzienny eksperyment w jednej z londyńskich szkół wyższych potwierdził skuteczność systemu ECCC – Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych. Zgromadzeni na sali uczestnicy sprawdzali swój poziom kompetencji cyfrowych, zgodnie z procedurą egzaminacyjną stworzoną przez specjalistów z polskiej Fundacji. Wyniki badania były zaskakujące dla władz uczelni. Otóż okazało się, że gospodarze wydarzenia w tajemnicy zaprosili na salę nie tylko swoich studentów, ale również wykładowców i kadrę administracyjną. Wyniki egzaminowanych dokładnie odzwierciedlały różnice w poziomie kompetencji dla tych trzech grup. System zadziałał idealnie i potwierdził swoją wartość.

 

Sukces rodem z Lublina wprawia w dumę

 

Zanim Europa wymyśliła podstawy teoretyczne, Polacy mieli już gotowy system. Ale po kolei. Po wejściu do Unii Europejskiej Polska musiała dostosowywać prawo i działania do europejskich wymogów, którymi były m.in. dyrektywy o kompetencjach kluczowych, wydane przez Komisję Europejską w 2006 r. Jedną z ośmiu grup kompetencji były tzw. Digital Competences (w skrócie: DigComp), przetłumaczone jako „Kompetencje Informatyczne”. Dziś ten zestaw bardziej precyzyjnie określa się mianem kompetencji cyfrowych, które skutecznie i dokładnie weryfikuje system ECCC.

Nasza inicjatywa wynikła oddolnie, z potrzeb ludzi np. szukających pracy czy pracodawców – podkreśla Ryszard Woś, prezes Fundacji ECCC z siedzibą w Lublinie. – W momencie powstania Fundacji raporty wskazywały, że 70% stanowisk pracy wymaga znajomości pracy z komputerem. Jednocześnie istniejące w tamtym czasie systemy przygotowujące do zdobycia i weryfikacji tych kompetencji nie w pełni spełniały potrzeby szybko rozwijającego się rynku. To była luka, którą postanowiliśmy wypełnić.

Podjęte działania, w które zaangażowali się naukowcy i specjaliści merytoryczni przeobraziły się w lepiej dostosowany do rozwijającego się rynku nowy standard, który nazwano ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych). W 2009 r. zaawansowanie prac zaszło na tyle daleko, że powstała Fundacja ECCC, która rozpoczęła wdrażanie systemu praktycznie. Cały czas trwały badania nad rozwojem i udoskonaleniem systemu. Dziś twórcy współpracują z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej - Wspólnym Centrum Badawczym (ang. Joint Research Centre) w zakresie wdrożenia ramy DIGCOMP w Polsce. Opracowany przez Fundację system jest obecnie jedynym w kraju w 100% zgodnym z wymogami Komisji Europejskiej. A co to takiego rama DIGCOMP?

Rama DIGCOMP to zbiór wytycznych, określających, jaki zestaw wiedzy, umiejętności i postaw można nazwać kompetencją cyfrową na danym poziomie zaawansowania. Kompetencje zostały pogrupowane w 5 obszarów: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo oraz Rozwiązywanie problemów. Poruszanie się po tych zagadnieniach ułatwia tzw. "siatka samooceny”, czyli zbiór twierdzeń sprawdzający ocenę własnych kompetencji cyfrowych. Dla przykładu umiejętność kształtowania swojej tożsamości cyfrowej oraz śledzenia swoich śladów cyfrowych częściowo „zalicza” nasz egzamin z Komunikacji na poziomie średniozaawansowanym. Urzędnicy i naukowcy europejscy na tych wytycznych poprzestali, podczas gdy pionierzy z polskiej Fundacji włożyli w te ramy konkrety – powiązali cele kształcenia z jego efektami, treściami programowymi oraz testami egzaminacyjnymi. Z dedykowanych programów szkoleniowych oraz podręczników mogą korzystać wszystkie grupy społeczne i zawodowe. Całości dopełniają partnerzy – egzaminatorzy, trenerzy, lokalni koordynatorzy oraz instytucje prowadzące Ośrodki Egzaminacyjne ECCC.

Produkt ECCC obejmuje zatem swoim oddziaływaniem pełną ścieżkę zdobywania konkretnej kompetencji. Dzięki temu Polska spośród państw unijnych jest najbardziej zaawansowanym partnerem KE, który realizuje praktyczne działania w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych swoich obywateli. Fundacja do tej pory wydała już ponad 60 tys. Europejskich Certyfikatów Kompetencji Informatycznych.

 

 

Innowacyjna platforma egzaminacyjna dla Europy

 

Standard ECCC jest przystosowany do obsługi kompetencji cyfrowych na poziomie informatycznym, informacyjnym oraz funkcjonalnym. Dziś nie wystarczy już tylko przeprowadzenie szkolenia i egzaminu. Konieczne jest uwzględnienie perspektywy życiowej. Osoby młode do 24 r.ż. poszukują kompetencji, które umożliwią im zwiększenie mobilności zawodowej, trochę starsi najbardziej są zainteresowani zarządzaniem swoimi aktywami, natomiast seniorzy najchętniej pozyskują umiejętności związane z tematyką prozdrowotną. Zatem zarówno proces kształcenia jak również walidacji powinien być pragmatyczny i uwzględniać specyficzne potrzeby życiowe.

Innowacyjność platformy ECCC polega na tym, że umożliwia ona wspólną pracę, autorów, recenzentów, konsultantów merytorycznych, metodyków oraz testerów w ramach jednego, spójnego systemu, gdy pojawia się potrzeba wdrożenia nowego zestawu kompetencji nazywanych modułami – objaśnia Marek Jakubowski, partner merytoryczny w projekcie z ramienia Stowarzyszenia Humaneo, odpowiedzialny za koordynowanie prac związanych z wdrożeniem ramy DIGCOMP w Polsce. – Dodatkowo wynik każdego egzaminu jest powiązany ze wskaźnikami monitorowanymi przez KE. Fundacja ECCC po przeprowadzeniu kilkunastu tysięcy egzaminów przygotuje raport, który zweryfikuje przyjęte założenia i stanie się podstawą do kolejnej modyfikacji ramy kompetencji cyfrowych. Dzięki takiej konstrukcji standard ECCC funkcjonuje w zgodzie z kształceniem formalnym i jednocześnie dostosowuje się do podmiotów realizujących formy kształcenia pozaformalnego. Ten pełny pakiet: od tworzenia modułu poprzez szkolenie, sprawdzenia jego efektów, aż po analizę korygującą w opinii wielu branżystów jest wyjątkowy.

 

O krok przed innymi!

 

Nominowana do tytułu Symbol Innowacji 2016 Fundacja ECCC jako pierwsza opracowała polską wersję raportu DigComp, określającego wyznaczony przez Komisję Europejską kierunek rozwoju kompetencji cyfrowych w społeczeństwie europejskim. – Nic dziwnego, skoro w pewnym momencie doszliśmy do zbieżnych wniosków – opowiada R. Woś. – Rozwijając nasz standard zbliżyliśmy się do koncepcji Komisji Europejskiej. W konsekwencji obok naszego standardu ECCC spójnie wdrażamy w Polsce system DigComp. System egzaminacyjny jest zaprojektowany i wykonany całkowicie przez ECCC. Komisja dała wytyczne, a my dołożyliśmy praktyczny wkład szkoleniowy i egzaminacyjny.

Od pewnego czasu przedstawiciele Fundacji są często zapraszani do konsultacji w ramach rozwoju DigComp, stając się poważny partnerem w tworzeniu tego istotnego społecznie europejskiego systemu. Zarówno platforma egzaminacyjna, jak i doświadczenia polskich naukowców tworzą system dobrych praktyk, rekomendowanych innym państwom Unii, które dopiero prowadzą akademickie, teoretyczne dysputy o przyszłym kształcie podobnej inicjatywy w ich krajach.

 

DigComp-u potrzeba coraz częściej

 

Misją fundacji jest tworzenie systemu, który ma służyć dobru społecznemu. W praktyce system ECCC wdraża już blisko 100 instytucji. Dorobek Fundacji został uznany przez kilka uczelni, które nauczają bazując na poszczególnych modułach ECCC, czy ośrodki szkoleniowe, które opierają na nim swoje programy. Rozważane jest nieodpłatne wprowadzenie ECCC do polskich szkół.

Codzienność społeczna coraz częściej wymaga wykazania się kompetencjami cyfrowymi: bankowość, smart TV, pozyskiwanie informacji, programowanie podstawowych urządzeń, e-handel, e-administracja. Tych kompetencji nie oczekuje się już od specjalistów, ale praktycznie od każdego, by móc korzystać z pełnych możliwości, które oferuje globalny rynek. W tej rzeczywistości system ECCC oferuje rzetelną informację dla danej osoby, jaki jest jej poziom kompetencji. Instytucje i potencjalnych pracodawców wspiera wymiernym wskaźnikiem, na ile ktoś spełnia ich oczekiwania. A wszystko to dzięki polskim pasjonatom. Chapeau bas.

 

Krzysztof Strańczyk

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013