powrót

Podkowa Leśna, czyli miasto – ogród

Niewielka, ale prestiżowa, czterotysięczna gmina mieści się nieopodal Warszawy. Istnieje od niemal 100 lat. Zapisała się w historii m.in. pomocą okupowanej stolicy czy pierwszą w Polsce koleją elektryczną. Od lat konsekwentnie rozwija się w idei miasta-ogrodu, spokojnego i pełnego krajobrazów, do których chce się wracać.

Na terenie Podkowy Leśnej znajdują się trzy rezerwaty z licznymi pomnikami przyrody. Otoczenie przez Las Młochowski to odcięcie od blichtru wielkich aglomeracji, o którym świadczą też… pawie, spacerujące po ulicach. Przyciąga wzrokiem architektura willi Aida, jednego z charakterystycznych punktów. Jest stary park z pałacykiem – miejscem na koncerty. Ponad setkę budynków wpisano na listę zabytków. Burmistrz miasta, Artur Tusiński, rok temu sprowadził więc do miasta wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Miasto na wskroś wyróżnia się zaangażowaniem mieszkańców w różne inicjatywy, takie jak coroczny Festiwal Ogrodów – wydarzenie, którego pomysłodawcami są sami podkowianie. Kilkudziesięciu z nich otwiera swoje domy i ogrody do zwiedzania, organizując pokazy, koncerty, czy zagajając rozmowę. W festiwal angażuje się także miejska biblioteka oraz OPS, stał się też na tyle znany, że okoliczne gminy podpatrzyły pomysł.

Innym, znaczącym wydarzeniem jest Podkowiańska Dycha, bieg, w którym udział bierze nawet 1000 osób. A z uwagi na strukturę społeczną, pośród biegaczy dostrzec można prezesów dużych firm.

Charakterystyka Podkowy Leśnej przyciąga artystów, ludzi zamożnych i wykształconych, stanowiących tu większość. Wśród znanych podkowian można spotkać Włodka Pawlika, pianistę regularnie koncertującego w mieście. Miejscową legendą jest ojciecLeon Kantorski, odznaczony działacz społeczny i długoletni proboszcz zabytkowej parafii św. Krzysztofa.

Miasto prężnie się rozwija, co udowadniają wysokie miejsca w rankingach zrównoważonego rozwoju.

– Udało mi się przeprowadzić restrukturyzację finansów miasta – mówi A. Tusiński.– Podjęliśmy bowiem uchwałę w sprawie nowych kierunków rozwoju, co znacznie zwiększyło kwoty przeznaczane na inwestycje. Obecnie to 8,5 mln złotych, około 30% budżetu. Porównując, trzy lata temu, przed moją kadencją, było to 1,5 mln zł.

Do ostatnich sukcesów zaliczyć należy wymianę oprawy świetlnej „na raz”, co zmniejszyło koszty energii o połowę. Utworzono instytucję koordynatora sportu. Poszerzono także ofertę miejscowej szkoły, zamiast relokować zaoszczędzone przez nią środki gdzie indziej – dzięki takiemu działaniu Podkowa ma wysoki poziom edukacji.

Samych inwestycji przed miastem jeszcze sporo. Na rewitalizację czeka park, a staw na oczyszczenie. Wkrótce generalny remont przejdzie także infrastruktura drogowa.

W celu ich realizacji, samorząd Podkowy Leśnej stosuje rozwiązania o tyle ciekawe, co warte naśladowania: mieszkańcy mają realny wpływ na decyzje. Idealnym przykładem jest studium zabudowy miejskiej. W pierwszej kolejności odbywa się dyskusja z mieszkańcami, dopiero potem powstaje projekt, nigdy na odwrót. Sesje rady miasta odbywają się specjalnie w godzinach popołudniowych, by każdy chcący wziąć w nich udział, miał czas na powrót z pracy.

– Dzięki dobremu zarządzaniu, przebudowie budżetu i nowym kierunkom rozwoju, jesteśmy dziś zamożnym miastem zamożnych ludzi, którzy chętnie płacą tu swoje podatki – sumuje A. Tusiński.

Adrian Buksa
nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013