powrót

Pięć budżetów w cztery lata

W tym czasie pozyskano dodatkowe środki pozabudżetowe w kwocie 65 mln zł. Oznacza to, że dzięki operatywności starosty i zarządu powiatu przy wsparciu rady, cztery kolejne budżety zwiększyły się łącznie o środki finansowe przewyższające średnioroczny budżet, który wynosi ok. 52 mln zł.

Nie można też pominąć blisko 16 mln zł pozyskanych z UE na realizację projektów z zakresu oświaty, służby zdrowia, aktywizacji bezrobotnych czy promocji. Mimo tak wielu działań inwestycyjnych, zadłużenie powiatu spadło z 23,8 mln zł w grudniu 2010 r. do 19,5 mln zł na koniec tej kadencji. W ten sposób powiat przygotowuję się do absorbcji nowych środków unijnych. Co złożyło się na te osiągnięcia?

Tylko w ubiegłym roku i tylko na poprawę infrastruktury drogowej samorząd przeznaczył ponad 6 mln zł. Liczba ta staje się jeszcze bardziej imponująca po zsumowaniu wydatków z czterech ostatnich lat: to aż 35 mln zł, z czego środki zewnętrzne stanowiły ponad 28 mln zł. Dzięki temu wyremontowanych zostało ponad 70 km dróg, 8 mostów i 12,5 kilometra chodników. Wszystkie nowe drogi zyskały system odwodnień.

W tym roku realizujemy trzy projekty unijne na kwotę przekraczającą 6 mln zł – mówi Walery Czarnecki, starosta lubański.Ważne jest to, że jako powiat wspieramy gminy, pomagając im w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych na ich zadania własne. Mowa tu o będącym w trakcie realizacji projekcie „Multimedialne przedszkole”. Na ten cel pozyskaliśmy środki zewnętrzne na kwotę przekraczającą 1,7 mln zł. Tylko na remonty budynków oświatowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych wydaliśmy ponad 4 mln zł. Pozostałe inwestycje i remonty w różnych strefach życia społecznego to kwota przekraczająca 9,3 mln zł.

W ostatnich latach największym sukcesem w dziedzinie polityki zdrowotnej było pozyskanie 18 mln zł na spłatę zobowiązań publiczno-prawnych (względem Urzędu Skarbowego i ZUS) po zlikwidowanym SP ZOZ. W tym celu powiat dokonał ogromnego wysiłku finansowego, spłacając samodzielnie zobowiązania po zlikwidowanym szpitalu na kwotę 26 mln zł. Całość należności wynosiła aż 44 mln zł.

Dziś szpital funkcjonuje w formie spółki prawa handlowego i bardzo dobrze radzi sobie na trudnym rynku medycznym. Rozwija działalność, tworząc nowe oddziały, tj. okulistykę i neurologię oraz poradnie specjalistyczne, w tym poradnię kardiologiczną. Powiat wspiera te działania poprzez zwiększanie kapitału zakładowego spółki: tylko w tej kadencji podniesiono go o 2,7 mln zł. Szpital inwestuje w nowy sprzęt medyczny i w infrastrukturę. Przez ostatnie cztery lata, zarówno z funduszy własnych, jak i ze środków zewnętrznych wydał na nie 9,2 mln zł.


 


 

Anna Knapek


 


 

 

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013