powrót

Aktualności

Personnel Training Institute łączy wiedzę z biznesem już od 11 lat

PTI skutecznie wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa, których sukces w biznesie oparty jest o kapitał intelektualny pracownika. Kieruje nim dr Joanna Femiak – psycholog, filozof, wieloletni coach i ekspert zarządzania personelem.

Personnel Training Institute w branży usług konsultingowych i szkoleniowych zajmuje się problematyką zarządzania personelem i rozwojem strategicznym w firmach, których działalność zależy od wykorzystania potencjału wiedzy zespołu specjalistów. To oni kreują know-how oraz wartość usług lub produktów, tak, aby dana firma mogła się rozwijać. Rozwój – to wymóg dzisiejszego rynku, który charakteryzuje się wysokim stopniem konkurencji we wszystkich branżach. Wspieranie i egzekwowanie przyrostu wiedzy w zespole, adekwatne wynagradzanie oraz budowanie relacji – to są elementy kultury organizacji, której wartością jest specjalistyczna wiedza pracowników. Dzięki niej takie spółki uzyskują przewagę konkurencyjną, stosują innowacyjne, rozwiązania, które stanowią bazę dla jakości usług i produktów, co oczywiście ma znaczenie dla sprzedaży i zysków firmy.

W zarządzaniu strategicznym możemy wyodrębnić wiele modeli i stylów kierowania determinujących kulturę danej organizacji – podkreśla dr Joanna Femiak, prezes zarządu Personnel Training Institute. – W Polsce obecnie wciąż dominuje nakazowy system komunikacji, zarówno w dużych jak i małych, średnich przedsiębiorstwach. Jest on rodem z poprzedniej epoki i adekwatny do jednostek organów państwowych czyli szkół i szpitali lub służb mundurowych. Taki model jest zupełnie bezużyteczny w przypadku firm opartych na potencjale intelektualnym pracowników. W konsekwencji właściciele i managerowie potrzebują wsparcia zarówno w rozwoju procesów związanych z zarzadzaniem pracownikami (od rekrutacji po wynagrodzenia) jak i w pozyskaniu narzędzi komunikacyjnych, które pozwolą na skuteczne kierowanie zespołami projektowymi czy edukacyjnymi. Duże korporacje często mają w swoich strukturach specjalistów, którzy monitorują i rozwijają procesy komunikacji i zarządzania w organizacji. Mniejsze, rodzime organizacje sięgają po pomoc zewnętrzną w tym zakresie i dzięki niej rozwijają swój potencjał, pozycję na rynku i stanowią lokalne, ważne środowiska pracy.

Talent Friendly Company

 

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie Personnel Training Institute prowadzi działalność polegającą na wspieraniu właścicieli oraz managerów sektora MSP przez szkolenia, doradztwo strategiczne i zarządcze. PTI ma wielolwtnie doświadczenie we współpracy z sektorem edukacji prywatnej. W Polsce intensywnie rozwijają się prywatne szkoły językowe, szkoły podstawowe, przedszkola. Przybierają one różnorodną postać biznesową, na przykład franczyz, sieci, licencji. Oferta szkoleń skierowana jest głównie do właścicieli i managerów szkół językowych, metodyków, nauczycieli, oraz biur tłumaczeń. Obejmuje ona otwarte cykle szkoleniowe, takie jak Akademię Zarządzania dla Właściciela Szkoły Językowej, Akademię Zarządzania Edukacją dla Metodyka, Akademię Sprzedaży w Szkole Językowej czy Szkołę Przewodnika Talentów. PTI specjalizuje się w indywidualnym wsparciu osób zarządzających prywatnymi organizacjami edukacyjnymi, biurami tłumaczeń, dyrektorów handlowych i managerów pracowników wiedzy. Usługi PTI uwzględniają specyfikę pracy personelu wiedzy, gdzie efekty są trudne do oceny, rozłożone w czasie i często zależne od rozwoju indywidualnego pracownika. Specjaliści PTI wiedzą, jak wspierać w organizacji procesów sprzedażowych i marketingowych takich produktów jak usługi edukacyjne czy intelektualne. Atutem firmy dr Joanny Femiak jest wysoko wykwalifikowany, kompetentny zespół profesjonalistów łączących głęboką wiedzę oraz praktykę. Składa się on z certyfikowanych psychologów, doradcy zawodowego, specjalisty ds. finansowych i optymalizacji procesów biznesowych, konsultanta marketingu i sprzedaży, doradcy podatkowego oraz specjalistów HR. Zespół PTI, jego własny ustawiczny rozwój i specjalizacja gwarantują