powrót

Pełny serwis

Zdobywca Symbolu Działań Proekologicznych 2015 – spółka EKO SERWIS – wykracza w codziennej działalności ponad standardowa walkę z nieczystościami.

 

 

 

W swej ofercie EKO SERWIS deklaruje zbieranie i transport najbardziej uciążliwych dla środowiska i ludzi odpadów, zarówno niebezpiecznych, jak i innych niż niebezpieczne. Za sprawą polickiej firmy z otoczenia znika wszystko, co szpeci krajobraz i stanowi trudny do unieszkodliwienia efekt produkcji przemysłowej. Odpady z gumy i tworzyw sztucznych, oleje, popioły i żużle, osady z oczyszczalni ścieków – to koszt cywilizacyjnego rozwoju, którego drugą stroną jest groźba degradacji środowiska naturalnego. Spółka tej groźbie szeroko zapobiega. Oprócz odbioru i wywozu odpadów proponuje również złomowanie wycofanych z użytku jednostek pływających, rekultywację składowisk oraz neutralizację przykrych zapachów.

Portfolio jest zatem bogate i co godne podkreślenia, obejmuje przedsięwzięcia wymagające specjalistycznej wiedzy, sporego doświadczenia oraz szczególnego instrumentarium. Tych atrybutów EKO SERWISOWI nie brakuje, o czym świadczy już dziesięcioletnia obecność na rynku oraz sukcesy odnoszone w wysoce konkurencyjnej branży.

Jednym z czynników naszego rynkowego powodzenia jest poszukiwanie nowych kierunków rozwoju i otwieranie się na współczesne trendy – mówi Małgorzata Lohner, prezes EKO SERWIS Sp. z o.o. – Do takich należy niewątpliwie budowa biogazowni czyli instalacji wytwarzających gaz, energię cieplną i elektryczną z odpadów organicznych. W Polsce tego typu urządzenia budzą jeszcze wiele niezdrowych emocji i obaw wynikających z niewiedzy. W Niemczech, gdzie dobro środowiska, zdrowie człowieka i komfort jego egzystencji traktowane są chyba najpoważniej w Europie, biogazowanie stają się coraz powszechniejszym składnikiem krajobrazu.

Małgorzata Lohner dobrze wie, o czym mówi, gdyż mieszka na co dzień po zachodniej stronie Odry i bacznie obserwuje poczynania naszych sąsiadów w sferze ekologii. To dlatego m.in. kierowana przez nią firma z dużym zapałem zaangażowała się w projekt budowy biogazowni w Pyrzycach, zdolnej przerobić 30-40 tys. ton odpadów organicznych rocznie. Obiekt mógłby wytwarzać do 2 MW energii elektrycznej przy jednoczesnym wytwarzaniu ciepła odpadowego, którego część zostanie zużyta w instalacji. Poza wymierną korzyścią w postaci prądu i ciepła, ma on także zapobiec zaleganiu odpadów na składowiskach a przyczynić się do odzysku na jak najwyższym poziomie. Potencjalnymi kontrahentami pyrzyckiej biogazowni są zakłady przetwórstwa mięsnego czy rybnego odległe od obiektu nawet o 150 km (na terenie o takim promieniu ekonomicznie uzasadniony jest transport wsadu do biogazowni). Wykonawcą inwestycji jest specjalizująca się w analogicznych zadaniach Grupa Firm Konsun z Rybnika.

 

 

Maciej Pawłowski

nasze publikacje poznaj nasz zespół zostań symbolem gala 2013